články 2006
V pátek 24. listopadu se uskutečnila výroční valná hromada našeho sboru. Konala se tradičně ve společenských prostorách místního ZD. Schůze pro členy sboru a pro ostatní hasiče z okolních sborů začínala v 18:00. Začalo se uvítáním všech a poté se přistoupilo ke čtení výroční zprávy. Po vyčerpávajícím výčtu všech aktivit našeho sboru následovala diskuse. V té vyjádřili pozvaní bratři, sestry a ostatní hosté svůj názor na náš sbor a na naši činnost. Řešila se např. také otázka nové zbrojnice či odhazování sněhu během zimní kalamity ze školek apod. zařízení, kterého jsme se účastnili. Také jsme odhalili nové tablo všech našich členů. Všem se očividně zamlouvalo. Po ukončení diskuse a celé oficiální stránky schůze přišly manželky a přítelkyně našich hasičů a začalo se podávat jídlo. Poté již následovala zábava a tanec. Všichni se bavili a bavili a také něco popili, ale čas byl neúprosný a tak čím víc se blížilo ráno, tím míň lidí bylo přítomno. Poslední „nadšenci“ odcházeli kolem čtvrté hodiny ranní. Věříme, že se všem zúčastněným tato událost líbila a přijmou naše pozvání i příště. Bohužel fotky zatím nejsou k dispozici.

– edit: fotky jsou již přidány od 15. 4. 2007 (foto zde)
V sobotu 18. listopadu pořádalo SDH Jaroslavice výroční valnou hromadu v místním podniku jménem „Bubu bar“. Této akce se neúčastní jen členové pořádajícího sboru, ale také zástupci ostatních sborů okrsku a další hosté. Za nás jeli členové Vladislav Žitný (přítomen také proto, že je velitelem 8. okrsku), Petr Hrazdira a Miroslav Tišer. Sice většinou na tyto schůze jezdí starosta sboru nebo jeho velitel, ale nemohli se zúčastnit z časových důvodů a tak jeli výše zmiňovaní. Ze Želechovic jsme vyjeli kolem 17:30. Jeli jsme spolu s bratry ze Želechovických Pasek. Chvíli po příjezdu začali vrchní představitelé místních hasičů číst výroční zprávu. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací a byli jsme seznámeni s jejich činností za rok 2006. Po delším čtení prohlásil přednášející bratr Požár poznámku, že stručně shrnul jejich činnost za uplynulý rok, ale dle našeho názoru si dost dobře obsáhlejší zprávu představit neumíme. Poté následovala diskuse. Po jejím skončení všichni přítomní dostali pohoštění. A pak se už jenom všichni společně bavili až do pozdních nočních, potažmo ranních hodin. To ale nevíme, jelikož jsme odjížděli kolem 3. hodiny v noci. Pokud ale můžu hádat, tak zábava pokračovala ještě dlouho poté. Foto bohužel není k dispozici.
Při surfování po netu jsme našli zajímavou počítačovou hru jménem „Fire Department 3“, kde je tématem oheň a hasiči. Zatím jsme ji nehráli, ale doufáme, že se k tomu dostaneme. Je k dispozici stahnutelné demo takže obrázek si udělejte sami. Přejeme hodně zábavy. (recenze, videoukázka, demo)

Dodatek: takže jsme toto demo zkusili a musíme víc než souhlasit s uvedenou recenzí. Je to hodně nevyvážená hra, která má hodně nedostatků, které jí brání stát se kvalitním titulem. Avšak pro nadšené hasiče a ve chvílích nudy se to přežít dá a na chvilku zabaví.
V pátek 27. října kolem čtvrté hodiny odpoledne jsme vyjeli na rekreaci do rekreačního střediska Skleníky, nacházející se v obci Spytihněv (okr. Zlín). Cesta byla velmi dlouhá, jelikož jsme museli jet po bočních silnicích, kvůli výstavbě komunikace v Malenovicích. Kdybychom toto místo neobjeli, tak by nám to trvalo ještě déle. Kolem páté hodiny jsme dorazili na místo. Na recepci jsme si domluvili program stravování a jiné aktivity. Po ubytování jsme šli všichni hrát tenis do nafukovací haly poblíž našeho střediska. Poté následovala chutná večeře. Po večeři byla volná zábava skoro až do rána. V sobotu jsme vstali kolem osmé hodiny ráno a šli na snídani. Po jídle jsme se všichni jednohlasně shodli na tom, že půjdeme hrát fotbal a tak se šlo. Jelikož jsme obědy neměli objednané, nezbývalo nám nic jiného než jít na oběd do nějaké restaurace. Šli jsme pěknou cestou kolem vody až na místo zvané Pahrbek, kde byla bohužel restaurace zavřená kvůli svátku. První neúspěch nás nezastavil a tak jsme pokračovali do centra Napajedel, kde jsme našli takovou malou a útulnou restauraci. Všichni se spokojeně najedli a potom se jelo zpět do Spytihněvi. Tradičně jsme šli do haly zahrát nějakou tu hru a kolem sedmé hodiny byla večeře. Po večeři jsme měli volnou hodinku na odpočinek. Pak se šlo ještě do sauny a po ní již byli všichni tak unavení, že se šlo spát. V neděli jsme se nasnídali a za necelé dvě hodiny jsme jeli zpátky do našich milovaných Želechovic. Výlet se všem líbil a už těšíme se na další. (foto zde)
V sobotu 14. října jsme v naší obci po 16ti letech uspořádali hodové slavnosti a tím tuto tradici obnovili. Než jsme se rozhodli takto učinit, předcházelo tomu hodně času stráveného přemýšlením a dohadováním jak, co, kde, kdy atd. Nakonec jsme se ale dobrali konce a tuto akci uskutečnili. Samozřejmě byla spojená i s voděním berana. Toho je ale velký problém sehnat a tak jsme nakonec měli ovečku. Rozdíl ovšem stejně nikdo nepoznal. Začali jsme ráno v 8:00 a skončili večer kolem 19:00. Nikdo by předtím neřekl, jak jsou ty naše Želechovice velké. Mezitím jsme byli jen na oběd v místní hospůdce. Všude nás vítali a byli rádi, že jsme tuto tradici oživili. Dostávali jsme i nějaké ty peníze, ale hlavní myšlenkou byly hody a pohodová zábava na místní sokolovně, která začínala v 19:00. Večer přišlo mnoho „hodových“ nadšenců a doufáme, že se sobotní den všem líbil. Už se těšíme na další rok. (foto zde)
V neděli 25. června se u nás v Želechovicích nad Dřevnicí uskutečnilo námětové cvičení spojené s dálkovou dopravou vody. Voda se „tahala“ od místní pošty ke Střelnici (posezení želechovických hasičů), kde měla hořet napodobenina chatky z palet. Palety ovšem nechytly zrovna ideálně a tudíž „jen“ doutnaly. Vzdálenost těchto dvou míst je cca 780 metrů. Dopravu vody zajišťovali automobilové cisterny a přenosné motorové stříkačky PS–12. Dohromady se zúčastnilo 8 sborů. Na jednotlivých stanovištích byly v tomto pořadí (směrem od pošty): Želechovice (PMS–12) – Lužkovice (PS–12) – Lípa (cisterna) – Hvozdná (cisterna) – Klečůvka (cisterna) – Jaroslavice (PS–12) – Prštné (PS–12) – Želechovice (cisterna) a na místě zasahovali mladí hasiči ze Želechovických Pasek, kteří čerpali vodu pomocí PS–12 z okolo protékajícího potůčku a naši borci, kteří využívali vodu z této dálkové dopravy vody. Názorná ukázka se přihlížejícím určitě líbila a nejinak tomu bylo i u všech hasičů. Tato akce má v naší obci již dlouholetou tradici. (foto zde)