články 2008
Sobota 13. prosince
– v tento den jsme vyrazili na vánoční žákovský fotbalový turnaj do Trnavy. Na místo jsme dorazili kolem půl deváté ráno s týmem mladších žáků. Přihlásili jsme se u místních pořadatelů a poté co se náš tým převlékl, jsme si dali malou rozcvičku a potom už jsme šli rovnou na věc.
Hráli jsme hned jako první a ze začátku se nám dařilo, ale k naší smůle jsme vedení 2:0 ještě do konce zápasu ztratili a nakonec jsme prohráli 2:3. Při čekání na další zápas jsme museli změnit strategii a pustili jsme se s chutí do dalšího soupeře. Začátek byl taktéž dobrý, ale v průběhu matche se jeden náš „bojovník“ zranil a tak jsme pak hráli s vypůjčeným hráčem. Nakonec jsme tento zápas nešťastně prohráli 0:1. Než se začal hrát náš třetí a poslední zápas, tak se náš zraněný hráč dal do pořádku a začali jsme pořádně hrát. Tentokrát jsme začali hned od začátku takticky a zasloužená výhra 7:0 nám zlepšila sebevědomí.
I přes konečné třetí místo na tomto turnaji byli všichni spokojení a sobotní dopoledne jsme si užili a navíc jsme vyhráli sadu společenských her, tašku plnou sladkostí a dětský šampus. Po vyhlášení se přesunuli všichni do místní hasičské zbrojnice, kde si všichni dali na svačinku vařené párky, načež jsme se vydali k domovu. Po příjezdu k naší zbrojnici jsme otevřeli vyhraný dětský šampus a zapili jsme tu naší třetí příčku. Jakmile jsme se dostali na dno láhve, rozešli jsme se všichni domů.


– turnaj nebyl jedinou událostí tohoto dne. Dva naši zástupci se zúčastnili výroční valné hromady na Klečůvce. V 18:00 zahájil starosta zdejšího sboru schůzi a hned předal slovo veliteli, který se jal přečíst výroční zprávu o činnosti sboru. Činnost bratrů z Klečůvky je velmi bohatá a tak i délka zprávy tomu odpovídala.
Dále vystoupil hospodář sboru, který poreferoval o stavu výdajů a příjmů sboru za uplynulý rok a seznámil přítomné se stavem peněz v pokladně k datu schůze.
Poté následovala diskuse, ve které vystoupili zástupci okolních sborů, zástupkyně OSH paní Ordeltová, velitel 8. okrsku pan Žitný a za město pan Jakuba. Všichni vesměs popřáli sboru Klečůvky hodně zdaru do dalšího roku a příjemné prožití nástávajících svátků. Paní Ordeltová ještě mj. oznámila, že OSH neponese odpovědnost za soutěže, které nebudou dopředu nahlášeny a že na výroční valné hromadě 8. okrsku se bude probírat účást na zkouškách na strojníka a hasiče III. stupně.
Nejdiskutovanějším bodem celé schůze byl bezesporu zájezd, kteří se někteří bratři s Klečůvky snaží prosadit. Do diskuse na toto téma také přispěli hosté, kteří řekli své zkušenosti s podobnými akcemi. Někteří Klečůvjani místo zájezdu chtějí akci pro lidi, či oboje skloubit dohromady. Bylo vidět, že zatím je celá akce v jednání, takže závěru jsme se nedočkali.
Po ukončení schůze se stejně schůzovalo dál, ale to již neoficiálně :o) (foto sdh klečůvka)
V pátek 28. listopadu se naši dva bratři zúčastnili výroční valné hromady na Želechovických pasekách. Tato schůze začínala klasicky v 18:00 a v průběhu celého zasedání vystupovali jak zástupci místního sboru, kteří referovali o svém sboru a činnosti, tak i ostatní hosté této schůze, kteří vesměs přáli místnímu sboru hodně štěstí do nového roku a ať se jim v další činnosti daří. Nutno podotknout, že to štěstí asi bude potřeba. Viz. výměna hasičské techniky. Ani naši zástupci nezůstali pozadu a taktéž poděkovali Pasekářům za jejich přínos pro hasič a popřáli jim hodně zdaru do budoucna.
V pátek 21. listopadu se uskutečnila výroční valná hromada našeho sboru v budově místního ZD. Bylo pozváno hodně bratrů, sester a hostů a tak nějaký čas trvalo, než se všichni dostavili. Proto schůze nezačala přesně v 18:00, jak měla, ale o něco později.
Na úvod nejdříve všechny přítomné přivítal náš starosta a poté následovala velmi podrobná výroční zpráva, v níž byla zanesena veškerá činnost našeho sboru v uplynulém roce. Dále byla přednesena zpráva hospodáře sboru, který nás seznámil s našimi příjmy a výdaji v posledním roce a aktuální stav naší pokladny. Potom následovala zpráva kontrolní a revizní rady a po ní kontrola usnesení z minulého roku, kde vše bylo shledáno jako splněné. Nato byl přednesen plán činnosti na rok 2009 v tomto znění:

    1. zúčastnit se soutěží okrskové Grand Prix
    2. uspořádat pohárovou soutěž mladých hasičů
    3. otevřít Posezení na Střelnici + postavit májku
    4. každý člen sboru min. 1 služba na Střelnici
    5. uspořádat besedu s mládeží
    6. uspořádat hody a hodovou zábavu
    7. uspořádat námětové cvičení
    8. odpracovat 400h brigád
    9. dále zvelebovat celou lokalitu Střelnice
    10. vybojovat naše auto

Všechny body byly jednohlasně schváleny. Po tomto přišlo na řadu předávání ocenění. Jednalo se jak o čestné uznání pro mladší bratry a sestry našeho sboru tak i o ocenění za x let obětavé práce pro sbor určené zejména pro starší kolegy a kolegyně.
Jako předposlední byla na pořadu dne diskuse, ve které vystoupili zástupci okolních sborů a představitelka OSH. Náš starosta seznámil posluchače se stavem situace ohledně naší cisterny, a jak se věci mají právě v tuto chvíli.
Poté již byla schůze ukončena závěrečným slovem starosty a následovala volná zábava. V té se pokračovalo dlouho do noci a je s podivem, že celá budova to vydržela :o) Zpráva o činnosti našeho sboru za rok 2008 zde. (foto)
V sobotu 8. listopadu se zástupci našeho sboru zúčastnili výroční valné hromady SDH Jaroslavice. Tato schůze měla klasický průběh. Projednávalo se, co se událo v posledním roce, plány do další sezóny a hlasovalo se o přijetí dvou nových členů. Schůze začala v 18:00 a kolem 21:00 se naši členové vydali zpět k domovu.

V tento den se také konalo Shromáždění představitelů sborů okresu Zlín (schůze starostů) v Sazovicích. Za nás se zúčastnil náš starosta a více se dozvíte zde.
V pátek 25. října. Podraz na želechovické hasiče. Výměna techniky v souvislosti s odtržením obce Želechovice nad Dřevnicí od Zlína. Více zde.
V sobotu 18. října se v naší obci již potřetí konaly hody. Ještě před samotnou sobotou jsme tuto věc nechali vytisknout na plakáty a tyto jsme rozvezli do blízkého okolí. Na pondělní schůzi se sbor rozdělil na dvě grupy, z nichž jedna měla v sobotu chodit po Želechovicích s beranem a druhá měla zajišťovat chod večerní hodové zábavy.
V den D jsme my, co jsme prošlapovali obcí, měli sraz na půl osmé na zbrojnici. Tento rok jsme měli i více hudebníků (9!) ale než jsme je přivezli, tak už bylo pomalu 9 hodin a hodina zpoždění byla již dost. Letáky nachystané, hudebníci sladění a tak se tedy vyšlo.
Dopoledne bylo chladnější a tak sem tam nějaká ta štamprle i zahřála, ale postupem času jsme už museli zdvořile odmítat, protože jinak bychom celé Želechovice určitě neobešli. Po prošlapaném dopoledni jsme se šli naobědvat a odpočinout nohám do místní hospody U Březíků.
Po pikantnějším guláši jsme opět vyrazili kupředu. Lidé otvírali, vítali nás a přispívali nám nějakou tou korunou. Pravdou je, že všude nám sice neotevřeli, ale i to se dá vysvětlit a s vědomím, že nikdy nic není ideální, jsme pokračovali dál od domu k domu.
Navečer, mezitím co finišovaly na Sokolovně přípravy na zábavu, se poněkud ochladilo a my jsme se už jen těšili, až budeme u posledního baráku. Jakmile jsme dali leták s pozvánkou na hodovou zábavu i do tohoto posledního domu, odvezli jsme berana (teda již potřetí jsme měli tu samou ovečku) domů a většina z nás jsme zamířili k domovu, abychom se najedli a převlekli a mohli jsme tak vyrazit na naši zábavu. Tento rok byla účast o něco chudší než minule, ale i tak to bylo, myslím si, úspěšné.
Se zjištěním, že ovečka přežila, my jsme přežili, Sokolovna přežila a vlastně nikdo nepřišel za celý den k žádné újmě, jsme se poklidně rozešli k domovům.
Všem hudebníkům děkujeme, že s námi celý den chodili. Dále děkujeme všem, kteří nám otevřeli a přispěli nám do kasičky či nabídli něco dobrého k snědku či k pití a taktéž díky všem zúčastněným na večerní zábavě. (foto)
V neděli 12. října v 9:00 se na naší zbrojnici konala okrsková schůze sborů Jaroslavic, Klečůvky, Lípy, Lužkovic, Želechovic nad Dřevnicí a Želechovických Pasek. Přítomen byl samozřejmě i velitel našeho 8. okrsku. Na pořadu dne byly věci jako nadcházející výroční valné hromady sborů, okrsková výroční valná hromada, datumy soutěží v příštím roce (okrsek, Grand Prix, dětské soutěže), vyjádření se a připomínky k letošním soutěžím, minulé a budoucí námětové cvičení atd. Celé rokování trvalo asi 80 minut, což zcela odpovídalo množství probíraných problematik.
V sobotu 27. září se dva naši členové (Gahura Michal a Kűhr Zdeněk) zúčastnili porady a školení vedoucích mládeže v Kaňovicích. Akce se konala dopoledne a účastníkům byly sdělovány instrukce k nadcházející soutěži v PÚ CTIF a k závodu všestrannosti („braňáku“). Poté se účastnici připravovali na test, který naši dva bratři úspěšně zvládli, načež jeli domů.
V pátek 26. září jsme klasicky ve velkém stylu ukončili letošní hasičskou sezónu. Zakončená se ale neuskutečnila jako obvykle na Střelnici, ale v naší zbrojnici a to kvůli možnému špatnému počasí. Celé akci předcházelo převezení proviantu a dalších potřebných věcí z již zmiňované Střelnice a tak byl sraz pro chystající členy naplánován již na 15:00 SEČ. Kolem páté se začali všichni scházet a po nějaké době byla zábava v plném proudu. Jedlo se, pilo se, kecalo se a taky se tancovalo. S rostoucím číslem na hodinkách byla zábava větší a větší. Postupem času se to začalo rozcházet, a kdy odešel poslední mohykán se asi nikdo nedozví. Všichni se určitě dobře bavili a tak nám nemusí být líto ani těch pár rozbitých krýglů, které jsme následující den zametali. (foto)
Ve čtvrtek 25. září se na naší zbrojnici konala schůze sboru. Jelikož před nedávnem odstoupil z funkce vedoucího mládeže jeho dlouholetý vykonavatel bratr Vladislav Žitný, rozhodovalo se, co se bude dál dít a kdo ty naše malé povede. Nakonec se toho ujali bratři Michal Gahura a Zdeněk Kűhr. Pomoc mají slíbenou ještě od našeho velitele Petra Dolanského, takže jim všem držíme palce, ať jim to jde pěkně od ruky a ať je všichni maloši poslouchají.
Tento rok proběhl velký maraton ve funkcích v našem sboru. Nejdříve nový velitel, pak nový místostarosta a nakonec, aby toho nebylo málo, noví vedoucí mládeže. Snad už je to na dlouhou dobu konec přesunů a sboru se bude dařit v budoucnu alespoň tak jako dosud.
Ve dnech 12. – 14. září jsme jeli na výlet do Poličky (přesněji do blízké obce Borovnice). Určený byl pro mužskou část našeho sboru, ale nakonec jelo bohužel jen sedm našich členů. Někteří odmítli hned a jiným do toho přišlo něco později. Tak i tak přišli o perfektní akci. Tentokrát jsme se rozhodli, že nepojedeme auty, ale hromadnou dopravou. Vyjeli jsme vlakem po 11té ze Želechovic a po čtyřech přestupech jsme se kolem půl 4 dostali do Poličky. Na autobus přímo do místa pobytu jsme si počkali něco přes hodinku a kolem půl 6 jsme již byli i ubytovaní. Po zdlouhavé cestě už byli všichni dobře unavení. Povečeřeli jsme, zahráli jsme nějaké ty společenské hry a večer jsme se rozhodli, že navštívíme blízkou diskotéku, ať máme i trochu té zábavy. „Taxíka“ nám dělala místní známá jednoho našeho bratra, takže všechno bylo v poho. Sami jsme se divili, jak může být taková diska v takovém místě. Plno lidí, dobrá hudba a atmosféra, no prostě ok pařba.
V sobotu po snídani by za normálních okolností následoval výlet do Poličky do firmy THT, kde se vyrábějí hasičská auta na podvozcích aut renomovaných značek. Jelikož ale na poslední chvíli začali účastníci zájezdu odříkávat účast na výletu a nakonec nejel nikdo, kdo by tam již nebyl, vyměnili jsme tento výlet za jiný. Vyšli jsme z Borovnice a měli namířeno do 2,5 km vzdáleného Sedliště. Nešli jsme po silnici, ale cestou, kterou nám poradil jeden domorodec. Bohužel po nějaké době nám cestu zahradil prudký svah. Nu což, nedalo se nic dělat a tak jsme se drápali po něm. Bylo to extrémně fyzicky náročné, ale přitom velmi zábavné :D Když jsme dorazili do Sedliště, navštívili jsme „rasovnu“, místní hasičské útočiště. Pivku za 10 kaček jsme neodolali. Pokračovali jsme dále na místní fotbalové hřiště, kde se údajně měl hrát zápas. Bohužel jsme ale dorazili pozdě a tak jsme se jenom vyhřívali na sluníčku a pár z nás si trochu zakopalo na hřišti. Poobědvali jsme místní velice dobrou klobásu a vydali jsme se na cestu zpět. Po cestě jsme potkali tchána jednoho našeho bratra, který zde bydlí a byl tak hodný, že nás odvozil do Borovnice. Po nějaké relaxaci, večeři, hraní karet a nějakém tom klábosení jsme se rozhodli, že navštívíme místní zábavu. Vstup 60 korun byl na místní poměry neuvěřitelný, ale co se dalo dělat. V průběhu večera na zábavu postupně přišlo odhadem 30 lidí, takže žádná sláva. Kvůli malé míře zábavy na této zábavě jsme se domluvili (teda 4 z nás), že se pojedeme podívat na místní diskotéku, kde jsme byli v pátek. Tentokrát tam bylo ještě víc lidí a nějak se rozkřiklo, že jsme turisti z Moravy, takže už nás tam znal každý.
V neděli po probuzení jsme jen posnídali a odjeli jsme naším „taxíkem“ do Poličky, abychom stihli vlak, kterým jsme se domů dostali ještě před večerem. Cesta nazpět byla únavná snad ještě víc než tam, ale nakonec jsme se bavili možná ještě víc než na samotném výletu. V jednom vlaku nebylo volné celé kupéčko a na to doplatila jedna nebohá holka, kterou jsme zásobovali nejen pitím, ale také našimi historkami 8-) Jakmile jsme se dostali konečně do Želechovic, byli jsme rádi, že už jsme doma. Výlet byl ale prostě parádní! (foto)
Ve dnech 22. – 24. srpna se konal již 38. ročník populární Barum Rally Zlín. Již ve středu několik našich členů vyjelo s cisternou do Zlína, aby pomohli plnit bariéry na trati. V pátek se pak 8 našich členů zúčastnilo městské erzety jako pořadatelé. Zrovna když jsme jeli kolem jedné v noci domů, dozvěděli jsme se, že v Lužkovicích začala houkat siréna. Nikam jsme však nevyjeli, jelikož jsme se později dozvěděli, že ji někdo spustil jen tak. Další den, tzn. v sobotu se jela RZ Pindula a tradičně jsme měli otevřeno naše Posezení na Střelnici, jehož areál je situován v táhlé zatáčce u nás v Želechovicích nad Dřevnicí. Průjezdy byly pěkné a narozdíl od minulého ročníku se u nás ani nic nenabořilo (asi díky obrácení směru jízdy) :D (foto)
V sobotu 23. srpna okolo jedné hodiny ráno někdo úmyslně bezdůvodně spustil sirénu ve vedlejších Lužkovicích. K našemu výjezdu však nedošlo, jelikož jsme byli na městské erzetě Barum Rally Zlín, kde 8 našich členů působilo jako pořadatelé. Do Zlína se jelo cisternou, protože se ještě musely plnit bariéry na trati a tak jsme byli odhlášení.
Ve čtvrtek 14. srpna byl na schůzi zvolen nový místostarosta našeho sboru. Stal jsem se jím já, Petr Hrazdira (admin). Snad to moje nervy vydrží a nepůjdu předčasně pod kytičky. Díky za důvěru, nezklamu vás! (snad) :o)
Ve středu 6. srpna u nás v obci na hlavním tahu mezi Zlínem a Vizovicemi začal hořet kamion. Na místo jsme však nevyjeli, protože jsme zrovna v těch dnech měli cisternu v opravě. (video – neznámý zdroj)
V pátek 25. července se v naší obci staly hned dvě dopravní nehody, kdy v jedné figurovalo i hasičské vozidlo Českých drah. V odpoledních hodinách na železničním přejezdu v Želechovicích n. Dř. srazil z kolejí osobní motorový vlak Regionova dodávku a tuto následně odmrštil. Řidič dodávky měl štěstí, že vlak minul kabinu vozidla. K odstranění této nehody a k zprůjezdnění kolejí byl vyslán jeřáb hasičů Českých drah z Přerova. Bohužel několik set metrů od místa kolize dodávky s vlakem jeho cesta skončila. Když projížděl se zapnutou optickou i zvukovou signalizací světelnou křižovatkou u nás v Želechovicích n. Dř., tak mu do cesty vjela řidička v osobním autě Daewoo Matiz, která přijížděla od Lužkovic a hasiče neviděla. Aby jeřáb auto nenabral a osobu v ní dokonce nezabil, strhl řidič duchapřítomně řízení do ocelového zábradlí na blízkém mostě, které ho zastavilo. Je sice pravdou, že směr odkud Matiz vyjížděl je dost nepřehledný a do křižovatky je jen málo vidět, ale právě proto by si řidič, který z tohoto směru jede měl pořádně zkontrolovat, zda náhodou, i když má zelenou, nic nejede. Po této nehodě byl na místo nehody přivolán další jeřáb hasičů Českých drah a to z Olomouce. Oficiální zpráva HZS Zlínského kraje zde. Zpráva na portálu požáry.cz zde. Článek na www.zlinsky.denik.cz zde. (foto z mobilu)
V pondělí 14. července jsme se zúčastnili posledního rozloučení s bratrem z vedlejšího sboru Želechovických Pasek Vlasťou Ševčíkem, který zemřel náhle ve 27 letech. Pohřbu se zúčastnilo velmi mnoho lidí z okolí a také hasičů. Od nás se zúčastnilo 11 členů, z nichž někteří posléze nesli věnce až na místo jeho věčného odpočinku. Pohřeb byl velice smutný a bylo jasně vidět, kolika lidem bude Vlasťa chybět. Odpočívej v pokoji, Vlasťo. (foto)
V sobotu 12. července se náš člen Michal Kohoutek ženil na hradě v Malenovicích a tak jsme si řekli, že mu tu svatbu zatáhneme. Vyjeli jsme okolo desáté hodiny ranní od naší zbrojnice. Jelo nás pouze pět a to v osobním autě, jelikož jsme nevěděli, zda bychom se s cisternou až na místo dostali. Vybavili jsme se na cestu starými zásahovými přilbami a džberovkou. Po příjezdu na místo a následném čekání, kdy už k hradu dorazila další svatba, se konečně novomanželé ukázali. Ženich dostal slušivou po–hlavní pokrývku a jal se pumpovat vodu ze džberovky, přičemž nevěsta mezitím „roztáhla“ útočné vedení. Věříme, že jsme přítomné, a hlavně novomanžele, tímto aktem potěšili.

Večer jsme vyjeli na svatební hostinu předat novomanželům dar od nás, od hasičů. Ženich pro nás poslal auto a 4 členové odjeli do Bubu baru na Jaroslavicích, kde se akce konala. Po příjezdu nás všichni pěkně přivítali a po předání daru novomanželům nás pohostili. Na místě jsme setrvali asi 2,5 h, kdy jsme se po celou dobu skvěle bavili. Doufáme, že jsme dobře reprezentovali sbor a udělali radost nejen novomanželům, ale i všem přítomným. (foto)
V neděli 29. června, v den, kdy jsou u nás šamani (pro neznalé se nejedná o kouzelníka z žádného kmene ale o kolotočáře, tzn. konala se pouť) jsme uspořádali námětové cvičení spojené ukázkou dálkové dopravy vody a tak jsme ani letos neporušili želechovickou tradici. Přesně ve 14:00 byly spuštěny místní sirény a asi po minutě se vyjelo do akce. Sbory se řadily dle příjezdu na jednotlivá stanoviště rozmístěné asi po 90 metrech od sebe a my jsme byli v celém vedení zastoupení 2x. Jednak někde v půlce vozíkem s PS – 12 a na konci naší cisternou. Sbory k hnaní vody využívaly buď PS – 12 nebo cisterny. Trasa byla obvyklá, tzn. od pošty, kde se sálo z říčky Obůrku až na Střelnici, kde hořely dvě připravené stavby (mapka trasy). Přímo na místě, na konci vodního vedení, byla naše cisterna, ze které dále vedlo útočné vedení dvou proudů „céček“ a také se zásah prováděl z vodního děla cisterny. Proudům a cisterně náležela jedna hořící stavba. Druhá stavba byla určena našim žákům, kteří na místo přijeli vypůjčeným vozem SDH Březové. Tímto tomuto sboru děkujeme za zapůjčení jejich vozu. Po příjezdu provedli zásah proti hořící stavbě přímo na Střelnici, kdy vodu sáli z kolem protékajícího potoka. Celá ukázka proběhla v pořádku a takovéto cvičení určitě zpestří dění v obci a zájem lidí o hasičinu. Také určitě napomůže ke zlepšování kooperace jednotlivých sborů mezi sebou. Nakonec i výsledný čas, který byl o 5 minut kratší, než minulý rok je toho důkazem. Voda se na Střelnici až od pošty (cca 780 m) dostala v čase 10 minut od vyhlášení poplachu. Tento čas by možná mohl být ještě lepší, kdyby se zefektivnila komunikace mezi jednotlivými stanovišti, takže je pořád co pilovat :o) Sbory SDH Lužkovice, SDH Jaroslavice, SDH Ostrata, SDH Hvozdná, SDH Klečůvka, SDH Lípa a SDH Želechovické Paseky předvedly pěkný výkon a děkujeme jim za účast na našem námětovém cvičení. (foto, video)
V sobotu 28. června se u a na fotbalovém hřišti ve vedlejších Lužkovicích konal dětský den. Jako vylepšení programu celého dne jsme byli požádání, zda by naši žáci neprovedli ukázku požárního útoku. Řekli jsme ano a tak se taky stalo. Po třetí hodině odpolední se naše cisterna vyřítila ze zatáčky u hřiště a najela na kraj hřiště. Z ní vyskákaly naše mladé naděje a rozvinuly vodní vedení ukončené dvěma proudy „céček“. Při připojování jednoho z proudů došlo ale k chybě a z rozdělovače voda vystříkla přímo na našeho vedoucího mládeže, který byl úplně mokrý, což přidalo na atraktivitě celého útoku. Pak už do celé akce zasáhly i přihlížející děti a vše se zvrhlo v hru „ty budeš víc mokřejší než já“. Všem přihlížejícím se ukázka očividně líbila, čímž jsme splnili náš úkol :o) (foto)
O víkendu 6. – 8. června vyjela naše omladina na výlet do rekreačního střediska Revika ve Vizovicích. 15 mlaďochů měl na starost náš vedoucí mládeže Vladislav Žitný a pomáhala mu Jarka Křivánková z Želechovských Pasek. Na místo dojeli v pátek okolo 17:00 cisternou, která byla doslova nacpaná k prasknutí lidmi a věcmi. Po zabydlení se šlo na večeři, po které následovala střelba ze vzduchovek a košíková. Celý víkend bohužel nepřálo počasí a hodně pršelo. V sobotu taktéž pršelo a tak se společenské hry v chatce střídaly s hraním her venku (fotbal, tenis, minigolf, střílení ze vzduchovek atd.). V neděli pršelo celé dopoledne a tak se jen uklízelo, balilo a po odpočinku po obědě se vyjelo k domovu. Domů děti přijely kolem půl třetí odpoledne. Oba vedoucí byli značně znaveni tolika aktivními dětmi a tak není divu, že si rádi odpočinou. Nebýt nepřejícného počasí mohl sportovní výlet být ještě lepší a děti mohly být vydováděné ještě více. I tak se jim ale výlet hodně líbil.
V sobotu 17. května se v naší obci uskutečnilo to, o čem se poslední dobou mluvilo doslova na každém rohu. Proběhlo referendum za odtržení místní části Želechovice nad Dřevnicí od Zlína. Důvodem k odtrhnutí, jak uvedlo Občanské sdružení Želechovice, je dlouhodobý nezájem města o rozvoj naší obce. K této otázce se ve třech volebních místnostech mohlo vyjádřit celkem 1624 oprávněných voličů. Hlasování probíhalo od 8 hodin ráno do 9 hodin večer, takže stihnout ho mohl snad každý. Zároveň v tento den místní TJ Sokol pořádal Májovou veselici, která v 16:00 začala hraním cimbálové muziky. Hodně občanů využilo pěkného počasí a cestou z volební místnosti zavítali i na tuto akci, kde se samozřejmě probíralo hlavně probíhající referendum. Později cimbál vystřídalo country a lidí přibývalo. Jak se blížila devátá hodina, všichni netrpělivě čekali, jak to asi dopadlo. Kolem půl 12té nám Sdružení sdělilo výsledky, které vyprovokovaly všechny přítomné k velkému jásotu a radosti, neboť k urnám se dostavilo neuvěřitelných 1353 občanů, což je 83,31% ze všech oprávněných a své ANO pro odtržení vyslovilo celkem 1259 z nich, což odpovídá 77,52% oprávněných voličů naší obce. Jelikož se dostavilo nad 50% voličů tak referendum je platné a jelikož pro odtržení bylo taktéž nad 50% znamená to, že Želechovice nad Dřevnicí se od roku 2009 stanou samostatnou obcí. Takto veliká účast nepřekvapila pouze přípravný výbor ale i všechny Želechovjany. Ihned po vyhlášení vypukl ohňostroj, který připomínal ten silvestrovský. (foto)

pozn.: další informace na www.zelechovice.net nebo v dokumentu reportáže a články o odtržení želechovic n. dř. od zlína
V pondělí 5. května u příležitosti oslav svátku svatého Floriána, patrona hasičů, ocenil hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš dobrovolné hasiče dary a pamětními listy. Akce se konala v budově 21. budovy bývalého areálu Svit ve Zlíně a mezi oceněnými byli jak dlouhodobě aktivní členové, tak i příslušníci nejmladší generace a dorostu. Mezi oceněnými z okresu Zlín byl i náš dlouholetý aktivní člen bratr Vladislav Žitný, což dokazuje dlouhou tradici dobrovolných hasičů u nás v Želechovicích nad Dřevnicí.
V neděli 4. května, jakoby to nestačilo, jsme navštívili XIV. hasičskou pouť na nedalekém Provodově (taktéž potřetí). Ze Želechovic jsme odjížděli 8:56 linkovým autobusem a v 9:20 jsme již byli na místě (poslední zastávka Provodov – Maleniska) v počtu 3, slovy tří, kusů. Bylo to sice míň než na Hostýně, ale lepší někdo než nikdo. Následovala prezentace sborů a v 10:00 se průvod i s kapelou vydal na 650 metrovou cestu směrem ke kostelu. Nutno podotknout, že tato cesta je situována v celkem prudkém kopci a tak se do něho s těžkým praporem určitě nejde nejlehčeji. Po příchodu ke kostelu se k průvodu přidal pan farář a ministranti. Mše probíhala pod širým nebem vedle kostela za polojasného počasí a trvala cca hodinu a čtvrt. Po jejím skončení jsme se šli občerstvit do kousek vzdálené restaurace, kde se ještě hrálo a trošku i tančilo. Po několika desítkách minut jsme se vydali na autobus směrem do Zlína, kde jsme přestoupili na vlak a zhruba ve 13:45 jsme byli v Želechovicích. Tato akce nebyla sice tak velká jako ta sobotní, ale pěkná byla i tak. Oficiálně se zúčastnilo 119 hasičů ze 17 sborů. (foto)
V sobotu 3. května jsme navštívili XV. slavnostní hasičskou pouť na Svatém Hostýně. Této akce jsme se zúčastnili již potřetí a není čeho litovat. Pohled na tak velkou sešlost hasičů ze všech koutů republiky a dokonce i na hasiče zahraniční je velkým zážitkem. Tolik bratrů a sester na jednom místě nikdo z nás jen tak nepotká a tudíž se není čemu divit, že si tam člověk připadá jako ryba ve vodě. Oficiálně se pouti zúčastnilo kolem dvou tisíc hasičů, ale určitě zde bylo i dost takových, kteří se neregistrovali, jelikož prostě dobře skryté místo registrace nenašlo. Letos na tuto podívanou odjelo 7 našich členů. Na místo jsme se svezli s Provodovskými hasiči a občany, kteří měli sjednaný na tuto akci autobus. Ze Želechovic jsme vyjeli 7:45 a cesta nám zabrala něco přes jeden a půl hodiny. Jelikož tento rok náš autobus neměl povolení jet až úplně nahoru ke kostelu, museli jsme počkat na kočár hromadné dopravy, který přesně takové jako jsme byli my, na určenou destinaci vzdálenou ještě 8 km dopravoval. Po desáté hodině vyšel již nastoupený průvod hasičů směrem ke kostelu. Nejimpozantnější částí tohoto průvodu byli zcela určitě praporečníci. Pohled na „les“ sborových praporů a zástav, kde každý kus byl originálem, se jen tak nenaskytne. Na této slávě byli přítomni i známí politici, ministr vnitra Ivan Langer a předseda KDU–ČSL Jiří Čunek. Následovala mše trvající asi hodinu a půl. Po jejím skončení jsme se občerstvili, koupili nějaké dárečky pro své rodiny a příbuzné a pak jsme již jen v klidu seděli a nasávali příjemnou atmosféru tohoto dne. Jelikož ale začalo bouřit, rychle jsme se z tohoto nasávání probudili a šli jsme na bus odvážející lidi zpět pod kopec. Jelikož začalo pršet a do srazu s ostatními ve 14:00 chyběla ještě asi půlhodina, ukryli jsme se před padající vodou v nedalekém restauračním zařízení. Cesta domů nám zabrala stejnou dobu jako cesta tam a tak jsme kolem půl páté dojeli do Želechovic. I tento rok to byl pro nás příjemně prožitý den a myslím si, že tradici navštěvování této akce jen tak nepřerušíme, snad :o) (foto)

Foto na www.hostyn.cz

Zpráva HZS Zlínského kraje zde

Zpráva zlínského informačního serveru zde
Ve středu 30. dubna jsme jako každý rok stavili na Střelnici májku. Tu jsme přivezli na místo již v úterý, abychom se s tímto ve středu nezdržovali. Sraz byl stanoven na 15:00 SELČ a jak už to bývá, někdo přišel dřív, někdo na čas, někdo později, někdo vůbec a někdo sice přišel, ale stejně nemohl přidat ruku k dílu, protože byl fyzicky indisponován. Samotnému stavění předcházelo vytažení zbytku minulé májky pomocí naší cisterny a úprava image naší nové krasavice, což obnášelo odstranění kůry, přidělání okrasné špičky v podobě stromku, který připomínal ten vánoční a ověšení barevnými proužky, kde se dalo. Zhruba před čtvrtou jsme se teda všichni zvedli a za pomocí lana, žebříků a našich sil jsme se jali vztyčit naši chloubu. Nejdříve jsme si mysleli, že to půjde skoro samo, jelikož se nám jevila o dost menší než minulý rok, ale záhy se ukázalo, že náš dojem byl mylný a ač byla sice užší než ta minulá, tak vysoká byla zhruba stejně a tudíž se ve větru klátila, jak chtěla. Ovšem nás cca 11 silných chlapů se nedalo pokořit a asi po 15 akčních minutách jsme ji usadili na místo. Po vztyčení jsme si ale všimli, že jsme zapomněli na špici upevnit vlajku ČR, jak máme ve zvyku. Padly sice návrhy na shození a opětovné postavení, ale ty nikdo nebral vážně. Následovalo pivo a hned po něm jsme obili májku ochranným štítem a přidali nějaké vzpruhy. Posledním uhozením do hřebíku začala oslava dobře vykonané práce a nadcházejícího prvního máje, kde se pilo, opékalo, pilo, jedlo, pilo a všichni se skvěle bavili až do nočních hodin. (foto)
V sobotu 19. dubna se konalo na Březové školení vedoucích mládeže a i my jsme vyslali naše dva zástupce (Gahura Michal, Kűhr Zdeněk). Začátek byl stanoven na 8 hodin ráno a školení se týkalo hasičských disciplín pro mládež a nových změn v pravidlech. Účastníkům byla také promítnuta ukázková videa požárního útoku, štafety dvojic, štafety 4 x 60m a štafety CTIF. Následoval oběd, po kterém školení skončilo, a všichni se rozjeli zpět domů.
Ve dnech 15. – 17. února jsme vycestovali z našich rodných Želechovic do hor na lyžovačku. Nejel sice celý sbor kvůli různým problémům, ale i tak nás bylo víc než co by chata Bačkárka, kterou jsme poctili svou návštěvou, mohla snést. Celkem nás bylo asi 48 (jeli i nehasiči) pokud mám správné údaje, což bych asi mít měl. Chata Bačkárka se nachází již pár metrů za slovenskou hranicí, takže můžeme s radostí říct, že jsme jeli na hory do zahraničí a to doslova za pár kaček. Pro upřesnění se toto místo nachází v pohoří Javorníků. Dále budu mluvit o aktivitách hasičů, jelikož o nehasičích nevím vůbec nic, snad jen to, že slyšet byli hlavně v noci :o)
No začneme pátkem, kdy jsme na hory vyrazili. Někteří již dopoledne, aby si mohli zalyžovat a ti co tomuto sportu neholdují nebo měli omezený rozpočet a lyžovačka jim stačila jen v sobotu, odcestovali z domovské vísky až odpoledne, neboť pokoje byly volné až od 16 hodin. Po příjezdu jsme se zabydleli a šli očíhnout bar, který se v budově nacházel (sice jsme ho již někteří znali z let předešlých, ale nováčků přibylo, znáte to). V pátek se jen konala všeobecná radost a oslava šťastného příjezdu na místo určení spojená s připíjením a hraním společenských her všeho druhu a to dlouho do noci, až byli všichni úplně společensky unavení (pozn. red.: společensky unavení z hraní společenských her).
V sobotu se lyžovalo již od 9 ráno, čemuž předcházela jen snídaně pro odvážlivce a sebevrahy po páteční noci. Nemám přesné počty, ale odhaduji, že cca 3/4 našich si huntovalo tělo na sjezdovce a zbylá 1/4 se huntovala v baru :o) Kolem 12té se šlo na oběd, který všem dodal sílu pro následný odpolední attack svahu. Vlek končil v 16 hodin a nutno dodat, že ne všichni vydrželi zdolávat sjezdovku až do této hodiny, díky silnému větru, který sjezdovku bičoval skoro jako někde v Alpách. Po lyžování chvilku trvalo, než jsme rozmrzli a našim tělem zase začala proudit krev, které už pomáhajícně sekundoval líh. Večer se někteří bavili v baru a někteří šli do hospody za hotelem Fran. Spát se šlo poměrně brzo a o důvodech můžu jen spekulovat.
V neděli ráno byla klasicky snídaně a někteří ještě dopoledne brázdili vrstevnici, ale moc těchto nadšenců nebylo. Místo sněhu se hrály karty, stolní fotbálek či z mrtvých vstalé Dostihy a sázky. Po obědě jsme si zabalili a kolem jedné jsme hromadně odjížděli vstříc Želechovicím. Naštěstí se neopakovala situace z minulého roku, kdy jsme hodně aut parkovali přímo u chaty, což je asi 100m za místem, kde prochází hranice a tak většina dostala od pohraniční policie pokutu za nedovolený přejezd státní hranice. Toto tento rok nehrozilo díky vstoupení naší země a Slovenska do Schengenského prostoru. Když bych měl nějak zhodnotit HORY 2008 řeknu, že většina se určitě skvěle bavila a lyžování taky nebylo vyložené špatné (cca 20 cm sněhu, někde i míň), ale akce určitě pěkná a podařená. Horám 3 x hurá! HURÁ HURÁ HURÁ ! ! ! (foto)
Ve středu 6. února ve 13:50 se na světlo světa dostal potomek našeho bratra Radka Špendlíka. Malý klučina se jmenuje David, váží 3,45 kg a měří 50 cm. Při těchto proporcích se jeví jako dobrý adept na savičáře a tak je jasné, že svým rodičům bude dělat (a už určitě dělá) samou radost. Přejem do života jen to nejlepší!
O víkendu 18. – 20. ledna jsme jako již tradičně uspořádali novoroční zabijačku, která se konala již třetím rokem na naší zbrojnici místo myslivecké chaty ve vedlejších Lužkovicích. Začalo se v pátek odpoledne, kdy se chystaly ingredience na samotnou „AKCI“ jako cibule, česnek, koření apod. Již k tak nabitému programu jsme přidali další velice významnou činnost, a to řezání sklíček do skříňky s klíčem od zbrojnice, která je na vratech pro případ nouze. Kvůli častým případům těchto stavů již došly a tak jsme řezali a řezali :o)
V sobotu byl nástup časně ráno a to dokonce v 6 hodin!!!!! Po přivezení čuníka (nebo spíše pořádného čuňacka) se na scéně objevil náš bratr, který vykonává ušlechtilé povolání řezníka a jal se skolit pašíka. No a pak už to šlo ráz na ráz. Jeden čistil, pak se řezalo, pitvalo, zase čistilo, krájelo a všechny použitelné součásti našeho vepřového kamaráda se náležitě využily jak k přípravě polévky tak uzeného, tlačenky a dalších zabijačkových pochoutek. Samozřejmě již při přípravě všichni pečlivě degustovali, aby tak zjistili, zda není něco zkaženého a tak se díky Bohu nic nezkazilo :-D Kromě jezení se taky pilo a co jiného než pravá nefalšovaná domácí pálená všemi mastmi mazaná moravská slivovica. Ta chutnala snad všem ještě víc (ale ne, to bych kecal). Večer se ještě udělalo pečené maso a u toho se klábosilo dlouho do noci.
Na neděli zůstal jen úklid a sváteční oběd v podobě řízků jako od maminky (v našem případě od Oty, Ladi a mě, admina). Po dokončení všech prací následovalo rozebrání tlačenek, obcházky, sádla a masa ve spravedlivém poměru. Již teď, pár dní po této události, se těšíme na další podobnou... ŽRANICI :o) (foto)