články 2010
     V pátek 31. prosince jsme již potřetí uspořádali silvestrovský výšlap. Sraz byl na Střelnici a to o půl jedenácté. Tento rok se nás shromáždilo o poznání více než loni, cca 25.

     Trasa vedla směrem na známou „vyhlídku“, dále kolem konírny a přes letiště zpět do Želechovic. Letos ovšem nebylo teplo, padal sníh a bylo několik stupňů pod nulou. Ani to však nikomu nezkazilo radost ze zdravotní procházky. Cestou nazpět jsme se zastavili v restauraci Lokart v Lípě, kde jsme se lehce zahřáli a pak jsme již opravdu šli domů, připravovat se na večerní vítání nového roku.
     V úterý 28. prosince jsme pod místní Sokolovnou za asistence sokolů udělali led na bruslení. Letos byly ovšem k dispozici i dřevěné mantinely vyrobené na zakázku panem Zapletalem, takže tvorba ledu byla o hodně jednodušší než v minulých letech. Mantinely stloukli sokoli a my jsme poté dodali vodu. Velké ledové plochy budou jistě velmi využívané. Než tedy roztajou.
     V sobotu 18. prosince se naši mladí hasiči opět vypravili do Trnavy na vánoční fotbalový turnaj. Přítomno bylo 8 družstev mladších žáků a 5 starších. Začátek byl na 8 ráno a tak si všichni v sobotu přivstali. Na sraz nedošel jeden hráč a tak jsme zvažovali, zda vůbec pojedem. Po menší poradě jsme si řekli, že nám snad někdo někoho půjčí a jelo se.

     Na místě jsme si s místními domluvili, že nám půjčí hráčku jménem Míša, které fotbal očividně seděl a její výkony vůbec nebyly špatné, ba naopak. Dalšími našimi hráči byly Liduška Tichá, Vašek Tichý, Jarda Gajdošík a Ondra Malaník. Hrál každý s každým ve své kategorii a to 2 x 4 minuty, takže nás čekalo 7 zápasů, tzn. 56 minut hrací doby.

     Ani jedno utkání náš tým však neprohrál! Naši fotbalisti si vedli lépe než skvěle a i když měli ve dvou zápasech na kahánku, vyhráli vše. Za svůj výkon všichni dostali množství sladkostí a také CD přehrávač. Dokonce jsme obdrželi i něco navíc. Cenu za nejlepšího střelce mladších žáků vyhrál Vašek Tichý, který nastřílel kolem 25 gólů. Nejlepším brankářem byl pak vyhlášen Ondra Malaník, taktéž v kategorii mladších. Po vyhlášení, což bylo kolem čtvrté odpolední, jsme konečně vyjeli na cestu domů. Za námi skončil tým Trnavy a na třetím místě Lukov. Ve starších vyhrálo mužstvo z Lukova následované Trnavou a Všeminou.
     V sobotu 11. prosince se uskutečnila výroční schůze na Klečůvce v restauraci U Hustých. Na začátek nás Mira Rafaja přivítal a hned následovala zpráva o činnosti sboru. Tu má sbor bohatou. Jmenujme například Tříkrálovou sbírku, košt slivovice, hasičské soutěže, dětský den, hody, školení a mnoho dalších. Dále byla na pořadu dne velice detailní zpráva hospodáře, poté usnesení na příští rok, předání odznaků odbornosti Preventista 3. st. a jako poslední bod byla diskuse. V té bylo nespočet přispívajících na mnohá témata, např. areál na hřišti. Místní také odsouhlasili plán na příští rok. Po diskusi následoval závěr a po něm již vynikající gulášek. Za náš sbor se zúčastnili bratři Čechmánek a Hrazdira. Také byl na místě bratr Žitný, ale ten jako zástupce 8. okrsku. (foto sdh klečůvka)


– tento den se odehrála i další výroční schůze. Konala se u bratrů v Lípě. Na tu vyrazili naši členové Zdeněk Kűhr a Daniel Hamšík. Schůze byla naplánovaná na 18:00. Po příchodu všech členů a hostů se mohlo začít. Na začátku proběhlo přivítání všech zúčastněných. Poté byla přečtena výroční zpráva a řešily se věci sboru za rok 2010. Také byl odsouhlasen plán činnosti na rok 2011. Promluvil zde i místní starosta obce, poté zástupce 8. okrsku, zástupce OSH Zlín a také všichni hosté popřáli místnímu sboru i členům hodně úspěchů a šťastný nový rok. Pak byla na řadě večeře a po ní nastala volná zábava, kdy někteří vyrazili k domovům a ostatní se bavili do pozdních hodin. (foto sdh lípa)
     V pátek 3. prosince se již druhým rokem uskutečnilo rozsvěcování vánočního stromu pod záštitou naší obce. Začátek akce byl stanoven na 15:00, ale pro nás to začalo již den předem, kdy se na místo navážely všechny potřebné věci a také jsme museli pomalu začít s menší zabijačkou.

     V den D jsme již od 12 hodin chystali na místě všechnu výstroj a výzbroj nutnou ke spokojenosti návštěvníků a to včetně krytého posezení pro občerstvující se občany. Podávali jsme tlačenku, vařené maso či zabijačkovou polévku. K pití pak čistý či dochucený čaj nebo samotnou ohnivou vodu.

     Celá akce skončila po rozsvícení a menším ohňostroji, kdy nějakou dobu ještě hrála přítomná skupina BPT a potom se již vše začalo sklízet. Dalšími zúčastněnými byli hasiči z Pasek a místní sokoli. (foto, foto obce)
     V sobotu 27. listopadu proběhla další výroční valná hromada a to ve vedlejším SDH Želechovické Paseky. Této schůze se za nás zúčastnili bratři Dolanský, Ronza a Sedláček. Začalo se chvilku po šesté večer a to úvodním slovem starosty domácího SDH. Dále byla na pořadu dne zpráva o činnosti sboru za uplynulý rok, která vypovídala o velice bohaté náplni sboru. Zpráva hospodáře zahrnovala příjmy a výdaje Pasekářů. Zpráva kontrolní a revizní rady shrnovala inventář sboru a po ní přišlo na řadu předávání ocenění domácím hasičům.

     Posledním bodem byla diskuse, do které se zapojili zástupci skoro všech přítomných složek. Po vyčerpávající rozpravě následoval řízek s bramborovým salátem, který dodal všem tu správnou energii a mohlo se tak pokračovat v již neoficiální časti vesele dál.
     V sobotu 20. listopadu se konaly v obci Pohořelice u Zlína zkoušky odbornosti Preventista III. a II. stupně. Začátek byl ve 14:00 na místním obecním úřadě. Na místě bylo cca 40 hasičů mezi nimiž i odvážlivci z našeho sboru a to bratři Čechmánek, Dolanský, Gahura M., Hrazdira, Kűhr a Zicha.

     Všichni přítomní dělali test na stupeň III. Borci z našeho sboru uspěli bez problému, neboť zkoušenou látku měli, jak jinak než výtečně, zvládnutou. Všem gratulujeme.


– v tento den to ale nebylo vše. Večer se uskutečnila výroční valná hromada hasičského sboru v Jaroslavicích. Za náš sbor se jako hosté zúčastnily sestry Kadlecová a Pastyříková. Na místě byl i bratr Žitný z našeho SDH a to jako velitel 8. okrsku. Začátek schůze byl naplánovaný na 18:00, avšak začínalo se zhruba až po dodržení akademické čtvrthodinky.

     Po představení hostů a přečtení výroční zprávy následovalo zhodnocení výdajů a příjmů sboru, předávání ocenění členům SDH Jaroslavice a další formální záležitosti. Schůze byla ukončena diskuzí zhruba v sedm hodin, a poté již následovalo občerstvení v podobě vepřového řízku a bramborového salátu. Po občerstvení se už každý bavil podle svého a ani zástupkyně našeho sboru nezůstaly pozadu. (foto sdh jaroslavice)
     V pátek 19. listopadu proběhla letošní první výroční schůze SDH a to ta naše. Začátek byl sice v 18:00, ale začalo se o něco později. Přítomni byli naši členové, zástupci sborů našeho okrsku kromě Lužkovic, starosta 8. okrsku Ordelt starší a velitel bratr Žitný, zástupce OSH Martin Holčík, starosta naší obce pan Špendlík, zástupci místního sokola pánové Machula a Gargulák, zástupkyně místního červeného kříže paní Richterová a Čechová a další hosté.

     Na začátku všechny přítomné přivítal starosta SDH bratr Zicha, po němž přišel na řadu jednatel s jeho zprávou o činnosti za uplynulý rok. Nenechal se svým prvním funkčním obdobím zaskočit a zpráva v jeho podání měla dosti vysokou úroveň. Následovala zpráva hospodáře, který nás seznámil se stavem pokladny a po ní odsouhlasení usnesení na příští rok.

     V diskusi vystoupily skoro všechny přítomné organizace a byla velmi bohatá na různé poznatky, poznámky či dotazy. Po ní již následovalo občerstvení v podobě smažených plněných kuřecích prs s bramborovým salátem. Pak pokračovala volná zábava dlouho do noci. (foto)
     V sobotu 6. listopadu se starosta našeho sboru bratr Zicha zúčastnil Shromáždění představitelů sborů okresu Zlín, které se konalo opět v kulturním domě v Sazovicích a to v 9:00. Na místě bylo 101 ze 116 zástupců sborů okresu Zlín a taktéž několik vážených hostů.

     Projednávalo se několik důležitých věcí, zejména otázka hospodaření za uplynulý rok. Bylo řečeno, že rozpočet je vyrovnaný a možná skončí přebytkem, což je určitě dobrá zpráva. Dále byl kladen důraz na důslednou kontrolu údajů členské základny SDH z důvodu zavedení využívání centrální databáze evidence členské základny sdružení.

     Okres Zlín se skládá ze 17 okrsků, v nichž je celkově 6539 členů, z toho 1527 mladých hasičů a z toho 50 dětí v přípravce do 6 let věku. Další info, foto a usnesení zde.


– v tento den se stala i další událost. Konal se hasičský bowling v restauraci U Barcuchů pod Jižními Svahy ve Zlíně. Začátek byl stanoven na 20:00 a již nějakou dobu před srazem na místo proudily davy hasičů ze Želechovic. Ne davy ne, ale málo nás nebylo. Nakonec více jak 25 lidí, což málo rozhodně není.

     Koulemi všichni házeli jako za mlada (samozřejmě mladí jsme všichni pořád a stále) a doba plynula. Hraní zpestřovala rušná mezilidská komunikace a po nějaké době šlo více než o hru o klábosení. Po vypršení časového limitu jsme se uchýlili ke svým stolům a nějakou dobu se ještě posedělo u pivka. Poté již někteří vyrazili směr domov a někteří šli ... jinam. Akce se určitě povedla, jelikož všichni se tvářili velmi spokojeně. (foto)
     V sobotu 16. října se již popáté uskutečnily u nás v obci hody. Od rána po celý den obcházeli někteří hasiči spolu s kapelou celou obec a zvali občany na večerní hodovou zábavu. Jako doprovod nemohl chybět také beran (ovečka), který se zamlouval především dětem. Při této příležitosti si vždycky všichni uvědomí, jak velké Želechovice jsou a někteří si dokonce potajnu povzdechnou s myšlenkou, proč nejsme alespoň o polovinu menší. Není se čemu divit, když se chodí od rána až do setmění.

     Mezitím zase další část sboru chystala prostory místní sokolovny na večerní akci. Přístup ze strany občanů je rok od roku vřelejší a také na zábavu přišlo o něco více lidí než loni. Všem, kdož nám otevřeli, korunou přispěli či dokonce nás pohostili, velmi děkujeme. Snad se nás příští rok sejde na Sokolovně ještě více. (foto)
     V pátek 15. a v sobotu 16. října se v naší obci uskutečnily volby do místního zastupitelstva. Počet volených členů vzrostl z 11 na 15 a tak i na kandidátkách přibylo jmen. Do voleb se přihlásily 3 strany a to Spojení demokraté-Sdruž.nezáv., "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" a nově Česká str. sociálně dem. Volilo se ve třech volebních okrescích (obecní úřad, škola a hasičská zbrojnice na pasekách).

      Účast přesáhla 60%, což není špatné a znamená to, že lidé se o budoucnost obce skutečně zajímají, i když lepší by to být určitě mohlo. Výsledky jsou vidět níže a tak si každý může udělat obrázek o názorech voličů. Určitě je dobře, že se do zastupitelstva dostali lidé, kteří jsou v něm již nyní a tak může být plynule navázáno na jejich již rozpracované projekty a cíle. I určitá obměna je zajisté na místě. Zápis o výsledku voleb. Výsledky voleb v obci ZDE.

     Kompletní výsledky celých voleb zde.
     V neděli 10. října se v naší zbrojnici, resp. v klubovně, uskutečnila schůze 8. okrsku. Přitomni byli jak členové okrskového výboru, tak zástupci jednotlivych sborů. Jádrem schůze byly termíny soutěží Grand Prix. Dále se aktualizovala pravidla těchto soutěží a také se mluvilo o dalších důležitých termínech jako výroční valné hromady či oslavy. Okrajově se zabrousilo i do jiných témat. Celý sněm trval zhruba hodinu a půl.
     V sobotu 9. října jsme se zúčastnili turnaje v malé kopané. Jednalo se o hasičský turnaj, který se konal v Pravčicích nedaleko Holešova. Nebylo však nutné členství v SDH, což zjevně způsobilo to, že zde bylo víc fotbalistů než hasičů, což prozrazovalo i mnohé hráčské vybavení jako chrániče, štulpny či dokonce turfy. Hrálo se totiž na umělé trávě venku, a kdyby tak moc nefoukalo, byl by to velmi slušný slunný den.

     Dostavilo se celkem 12 týmů, které byly rozděleny na 3 skupiny po 4. V základní skupině hrál každý s každým a nám se povedlo z ní postoupit po výsledcích 1:2 s týmem Fireman Old Boys Pravčice, 2:1 s týmem Vrbětice Břůšci a 7:1 s Rymicemi. Ve čtvrtfinále jsme narazili na Bílany. První půle byla vyrovnaná, ovšem druhá již byla v rukou soupeře a výsledek zněl jasně, prohra 1:4. To znamenalo konec v turnaji a cesta zpět domů. I tak to určitě bylo zpestření všech těch útoků po celý rok. Na místě nejvyšším nakonec stanuly Bílany. Druhý byl tým Jacht club Pravčice a třetí příčku obsadil Litrpůl Pravčice.
     O víkendu 1. – 3. října jsme vyrazili na víkendový pobyt do rekreačního střediska Revika ve Vizovicích. Příjezd byl v pátek odpoledne a na místo nás postupně dorazilo přesně 20. Po ubytování následovala volná zábava a večer večeře. Po ní jsme se již přestěhovali do společenské místnosti, kde jsme rozložili společenské hry a další náčiní. Každý se nějak bavil a vypadalo to dokonce, že i dobře.

     Sobota začala pro některé snídaní a někteří si radši přispali a šetřili tak energii na zbytek dne. Pak už se plány rozbíhaly. Někteří šli na výšlap na (ne)dalekou rozhlednu, jiní hráli nohejbal a zbytek těžko říct. Poobědové odpoledne patřilo sportu a pohybu celkově. Střelba ze vzduchovek, minigolf, fotbal či nohejbal, tam všude se naše těla trápila. Notně ztrhaní jsme povečeřeli a poté jsme se uchýlili k táboráku. Opékalo se, popíjelo se a samozřejmě jsme se všichni dobře bavili. Pro odvážné (šli nakonec všichni) dobrovolníci připravili noční stezku odvahy. Procházka v noční tmě lesem opravdu není pro slabé povahy, zvlášť když ti co prošli, ze sebe dělali bubáky a jiné lesní zvířectvo. Zábava pokračovala i dále ve společence ruku v ruce s právě probíhající svatbou ve vedlejší místnosti.

     Nedělní ráno znamenalo pro někoho příjem nutné potravy a pro někoho spánek. Dopoledne bylo věnováno motání tomboly, do čehož se zapojili všichni účastníci zájezdu. Po obědě se již všichni sbalili a po odehrání derniéry v nohejbalu se jelo domů. (foto)
     V pátek 1. října vyrazili dva naši členové Michal Gahura a Zdeněk Kűhr na Kvalifikační školení a pracovní poradu vedoucích a instruktorů kolektivů mladých hasičů okresu Zlín konanou v Rekreačním středisku Deštná poblíž Neubuze.

     Po příjezdu na místo byli všichni rozděleni do několika skupinek. Školení totiž neprobíhalo běžným způsobem jakým je sledování videí různých disciplín, ale přímo provedením těchto disciplín, takže si každý vedoucí mohl disciplínu vyzkoušet. Jednalo se o disciplíny podzimního kola hry Plamen. I naši vedoucí si vše vyzkoušeli a velice se jim tento způsob školení líbil.

     Po vyzkoušení těchto disciplín se vedoucí přesunuli do Neubuze na večeři, kde probíhala druhá část školení, ve které se projednával minulý ročník hry Plamen a nějaké podrobnosti ohledně mládeže. Naši vedoucí se poté vydali na cestu k domovu. Většina vedoucích zůstala přes noc a zúčastnila se druhý den kvalifikačních testů na odbornost vedoucího mládeže. Naši borci ale ne, jelikož již tuto odbornost mají.
     V sobotu 11. září se na naší Střelnici uskutečnila zakončená sezóny 2010. I když máme jako sbor další akce i přes zimu, nějaké ofiko zakončení sezóny být prostě musí. Začátek byl ve 2 hodiny odpoledne a postupně se začali všichni scházet společně s rodinnými a jinými příslušníky.

     Grilovala se flákota, pilo se pivo a vlastně šlo o klasickou akci, co určitě každý z nás zná ze své vlastní zkušenosti. Všichni diskutovali se všemi a rozebíralo se kde co. Od soutěží přes brigády až po zásahy či jiné hasičské záležitosti. Účast byla hojná, ale ne všichni členové se bohužel dostavili.

     Akce pokračovala samozřejmě i večer, kdy se zapálil oheň a dlouho do noci se udržoval při síle. S postupem času lidé odcházeli, až se nakonec zavřelo. Jako oficiální ukončení sezóny se tato akce určitě povedla. Foto bude určitě brzo následovat. (foto)
     Ve čtvrtek 2. září proběhla ve Zlíně slavnostní akce s předáváním ocenění za poskytnutí pomoci při srpnových povodních. I náš sbor byl osloven a pozván na tuto akci. Tato se konala v aule Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na Fakultě managementu a ekonomiky. Přítomno bylo kolem 180 lidí a za náš sbor se dostavil náš starosta bratr Zicha a velitel bratr Dolanský. Obdržet takovéto ocenění je určitě pocta a i nadále budeme určitě pomáhat při stejných či podobných událostech, ale ne kvůli vyznamenáním, ale kvůli tomu, proč vlastně dobrovolní hasiči existují, a to ochrana života, zdraví a majetku občanů. Více zde. Další zde.
     Ve dnech 27. – 29. srpna se konal jubilejní 40. ročník Barum Rally Zlín a i my jsme byli při tom. Již ve středu jsme byli napouštět bariéry vodou na městskou erzetu ve Zlíně. I v pátek se napouštělo a k tomu několik našich členů dělalo večer pořadatele.

     Všemi oblíbená erzeta Pindula se jela až v neděli a tak jsme v sobotu rozbili stánek v Zádveřicích – Rakové, kde jsme původně měli dělat i pořadatele, ale z toho nakonec sešlo.

     V neděli jsme očekávali úbytek diváků zejména kvůli tomu, že hodně posádek již vypadlo. Opak byl ale pravdou a na Pindulu se přišlo podívat snad stejné množství lidí jako minulý rok. A to i přes nevlídné počasí. Celý víkend byla Střelnice otevřená a v nabídce nechybělo jak několik druhů jídla, tak ani široký sortiment pití. Taktéž byla možnost stanovat doslova pár metrů od tratě.

     Závěrem lze snad jen konstatovat, že letošní barumka se zase povedla, i když nikomu z nás by určitě nevadilo, kdyby byla RZ Pindula klasicky v sobotu.
     V sobotu 17. července jsme vyrazili na oslavy 55. výročí založení SDH Želechovické Paseky, kam jsme s našimi dětmi byli pozváni, abychom s dalšími třemi sbory (Klečůvka, Lípa, Želechovice - paseky) předvedli požární útok spojený s hašením dřevěných domečků. Každý domeček byl postaven jako hospůdka každého sboru, takže my jsme měli svoji Střelnici.

     Akce probíhala takto: po příjezdu na místo cca 13:30 jsme dořešili, jak to bude probíhat, vše jsme si nachystali a poté jsme čekali na povel. Před půl třetí jsme vyrazili k místní firmě Epos, kde jsme čekali na sirénu, která měla o půl třetí houkat. Po chvilce čekaní to bylo tady! Zapli jsme majáky, houkačku a už se jelo k ohni. Po příjezdu na vyhrazené místo mohl každý začat hasit. Všichni svou práci zdárně zvládli a uhasili své domečky. Našim dětem se to evidentně líbilo a akce tohoto charakteru je pro ně určitě zpestřením. Na závěr proběhlo nastoupení zasahujících jednotek a poděkování za účast.
     V neděli 27. června se v naší obci uskutečnilo tradiční pouťové taktické cvičení dálkové dopravy vody. Trasa jako obvykle začínala u pošty ve středu obce a táhla se až na Střelnici, kde hořel připravený baráček. Přesně v 14:00 se spustila místní siréna a po dvou minutách všichni vyjeli k ohni. Vodu z potoka u pošty sály Lužkovice a dále se všichni řadili dle dojezdu po zhruba 80 metrech. Na konci vedení zasahoval náš sbor pomocí dvou proudů. Voda se dostala až k ohni za zhruba 13 minut od vyhlášení poplachu, což je solidní výsledek a ještě lepšímu času zabránilo pár menších potíží s technikou některých sborů.

     Cvičení se taktéž zúčastnilo naše družstvo mladých hasičů, které pod dohledem svých vedoucích útočilo za pomoci kalového čerpadla přímo z potoka u Střelnice.

     Celé cvičení shlédl i vedoucí směny jednotky HZS Zlín, který nám řekl několik připomínek k cvičení, a tyto jsme reprodukovali dále všem sborům při nástupu.

     Počasí tento den vyšlo a ukázka očividně zaujala spoustu lidí z okolí, kteří vše bedlivě sledovali. Cvičení se tak stalo zpestřením celého pouťového dne a prověřilo schopnost jednotek z okolí koordinovaně postupovat při dálkové dopravě vody.

     Zúčastněné sbory: SDH Hvozdná, SDH Jaroslavice, SDH Klečůvka, SDH Lípa, SDH Lužkovice, SDH Ostrata, SDH Provodov, SDH Zádveřice, SDH Želechovice nad Dřevnicí, SDH Želechovické Paseky. (foto)
     V sobotu 26. června se naši mladí hasiči vydali na další dětský den a to do vedlejších Lužkovic. Předvedli ukázku zásahu a všem přihlížejícím se ukázka očividně líbila, neboť po jejím ukončení odměnili naše mladé velkým potleskem.
     V sobotu 5. června se naši mladí zúčastnili dětského dne pod sokolovnou v Želechovicích. Zde předvedli hašení zapáleného koše. Naši mladí se nachystali a poté jsme naší cisternou přijeli od hlavní cesty na sokolovnu, kde jsme vylezli z naší cisterny, připojili a natahli hadice až ke koši, který naši mladí s přehledem uhasili. Po celé akci jsme byli odměněni velkým potleskem. Následovalo schování všeho a odjezd zpět na zbrojnici.
     V sobotu 29. května jsme na Střelnici uspořádali spojenou akci, na které proběhl dětský den, kácení máje a večerní májová veselice. Již od rána se chystalo vše potřebné na celý den. Taktéž se podruhé stavěla májka, kterou, jak jsme již avizovali, někdo po devíti dnech pokácel. Práce bylo habaděj a lidí nedostatek, protože ještě v tento den se konala soutěž GP a dětská soutěž na Klečůvce. Nakonec se ale vše, za vypětí veškerých sil přítomných, podařilo. Dětský den začal kolem třetí hodiny odpolední. Lidé s dětmi začali přicházet a ty se začaly již aktivně účastnit všech soutěží, které pro ně byly přichystány. Jak čas postupoval, začal se areál Střelnice hezky plnit a to bylo jen dobře. Na grilu steaky, nad ohněm špekáčky a k tomu nechybělo ani pivíčko. A navíc, počasí bylo perfektní.

     Po všech dětských soutěžích následovalo kácení májky, kterého se ujalo několik zkušených dřevorubců v čele se zástupci naší obce. Po cca 10 minutách již strom padal k zemi. Hned po dopadu všudypřítomné děti ukořistily špičku a tu si doslova rozebraly.

     V zábavě se pokračovalo i poté. Před desátou večer proběhl famózní ohňostroj, který sklidil potlesk a ovace všech přihlížejících. Po ohňostroji řady hostů prořídly, ale to nebránilo zbývajícímu osazenstvu pokračovat v dobré zábavě až dlouho do noci. (foto)
     V neděli 2. května jsme vyrazili na XVI. hasičskou pouť na nedaleký Provodov. Na místo jsme jeli linkovým autobusem v počtu 5 hasičů. I nazpět domů přijel stejný počet a tak můžeme konstatovat, že ztráty byly nulové. Po registraci se začal formovat průvod, a jelikož počasí nebylo tak příznivé jako na Hostýně, byl průvod i menší než loni. Jeden náš bratr hrál opět v kapele provázející průvod. Po 10. jsme došli až vedle kostela, kde se mše odehrála. Naštěstí ani nepršelo, ani nesvítilo a tak se stálo celkem dobře. Během mše promluvili jak hostující farář, tak i ten náš o několika soudobých problémech a také nám prozradili, že registrováno je celkem 131 hasičů z 10 sborů. Po mši se většina přítomných ještě vydala občerstvit do nedaleké hospůdky a po menším odpočinku jsme i my vyrazili nazpět domů. Tentokráte s jedním ochotným občanem z naší obce. (foto)
     V pátek 30. dubna jsme v našem areálu Střelnice opět vztyčili májku. Sraz byl na 3 odpoledne a postupně se nás sešlo kolem 15. Jako první několik členů v čele s bratrem Šubou a traktorem přitáhlo vzrostlý strom, načež se na něm začalo pracovat, aby mohl být postaven. Jak čas ubíhal a práce se pomalu blížily ke konci, nelenili jsme a šli májku postavit. Ta starší půlka sboru chtěla ještě čekat na lano, které nebylo k dispozici, ale ti mladší z nás se vyhecovali a šlo se stavět. Po 3 minutovém urputném boji stála májka na svém místě a už se třepotala ve větru. Ještě nějaké úpravy terénu, aby nespadla a bylo hotovo. Stála krásně, stála krátce. V době, kdy tento článek vznikl, již stačil někdo naši májku pokácet a tak vydržela pouze 9 dní. Ani silné a vysoké železné plátování ji neochránilo od tohoto barbarského skutku. Budiž jí země lehká. (foto)
     V sobotu 24. dubna jsme opět vyjeli na hasičskou pouť na Hostýně. Letos to byl již XVII. ročník. Odjezd byl po půl 8 ráno a tentokráte nás jelo zase o něco víc, celkem 11 členů. Po příjezdu jsme začali intenzivně nasávat atmosféru Hostýnských vrchů a po třičtvrtě hodince se již začal řadit slavnostní průvod. Praporů bylo také o něco víc a tak se bylo opravdu na co dívat. Snad i my se k nim v budoucnu přidáme.

     Následoval projev všech důležitých osob, které byly přítomny, a poté se již naplnil kostel skoro až k prasknutí. Kdo nešel kostelničit, zůstal venku a kochal se vším možným. Po mši jsme ještě nakoupili, pojedli, udělali jsme hromadné foto a pak se přesunuli linkou na parkoviště u Bystřice pod Hostýnem, ze kterého jsme ve 14:00 vyjeli nazpět k domovu. I tento rok nás potkalo velice líbivé počasí, které všemu dodalo ten správný svit. (foto)
     V sobotu 17. dubna jsme uspořádali hasičský bowling. Oproti minule se změnilo místo hry a tím se stal Bowling Devítka na „Tržnici“ ve Zlíně. Akce se konala společně s manželkami a partnerkami a tak nás nakonec bylo požehnaně. Házení koulemi mělo začít v 8 večer a na tuto dobu se všichni začali sjíždět na určené místo. Jelikož jsme měli jen 2 dráhy, museli jsme se všichni střídat, ale to alespoň dávalo prostor pro odpočinek po odehrané hře. Všechny očividně hra bavila a v našem nasazení nás zastavily až blikající nápisy STOP na zavěšených obrazovkách. Ještě chvíli jsme poseděli a pak jsme bowling opustili. Někteří potom jeli domů, jiní pokračovali dále vstříc nočnímu Zlínu, a pokud je nám známo, všichni se ve zdraví nakonec vrátili domů. (foto)
     V sobotu 10. dubna jsme uspořádali v naší obci hasičský sběr železného odpadu a jiných kovů. Akce se konala dle pamětníků po zhruba 15 letech a tak jsme nevěděli, na čem jsme. Jedna skupina sběr sbírala po obci a druhá ho třídila na velitelství ve zbrojnici. Celé akci ale předcházela aféra, která se odehrála o den dříve, tedy v pátek. Několika členům našeho sboru bylo sděleno, že někdo jezdí po obci a sbírá železo, které je nachystáno na sobotu na náš svoz. Jak se později ukázalo, jednalo se o skupinu méně přizpůsobivých občanů našeho státu. Celá věc se vyřešila, ale kolik se toho nakonec někde zatoulalo, nikdo neví. V sobotu se začalo v 8 ráno a jezdilo se s vlečkou taženou traktorem. Vozka byl náš zkušený traktorista a člen bratr Šuba a bylo vidět, že minimálně 2x už traktor řídil :) Během dne se vlečky plnily a na poslední ulici Lysá jsme ještě pro jistotu zmokli. Zhruba ve 3 odpoledne jsme brigádu rozpustili. Všem děkujeme za kladné přijetí celé akce.
     V neděli 28. března proběhla na naší zbrojnici schůze zástupců sborů našeho 8. okrsku (Želechovice nad Dřevnicí, Želechovické Paseky, Lužkovice, Klečůvka, Lípa, Jaroslavice) a Ostrata kvůli GP. Projednávala se spousta věcí. Okrsková soutěž, účast sborů na Shromáždění představitelů sborů OSH, soutěže Grand Prix, další soutěže a školení, volby do VV OSH Zlín, prověřovací a taktická cvičení sborů atd. Schůze trvala zhruba 2 hodiny a tak všichni po ukončení spěchali rychle na nedělní oběd doplnit svoje síly.
     V sobotu 27. února jsme se zúčastnili zkoušek odbornosti Hasič III. – I. stupně a odbornosti Strojník. Zkoušky se konaly na Želechovických Pasekách v sále místní zbrojnice od 14:00. Přítomno bylo celkem 14 lidí (Lípa, Jaroslavice, Želechovice nad Dřevnicí, Želechovické Paseky). Za nás se o Hasiče III. stupně pokoušela sestra Pastyříková a bratři Čechmánek a Hrazdira. O Hasiče II. stupně bratři Dolanský, Šarman a Zicha. První 3 jmenovaní po úspěšném absolvování odbornosti Hasič III. stupně ještě úspěšně složili zkoušku z odbornosti Strojník. Všichni přítomní zkoušky úspěšně zvládli.
     Ve čtvrtek 25. února se dva naši členové, bratr Čechmánek a bratr Hrazdira zúčastnili výroční schůze Českého červeného kříže, jenž u nás v obci působí. Setkání začalo v 17:00 v místnosti turistů pod místní Sokolovnou a přítomno bylo cca 25 lidí, zejména členů.

     Tato skupina, o které u nás v obci podle mne moc slyšet není, má celkem slušnou činnost, což dokládá fakt, že jejich zpráva o činnosti měla celkem 23 bodů. Je až s podivem, že o takovémto spolku v naší obci je tak málo informací. Zejména, když má slavit v roce 2012 výročí 80 let od založení ČČK v Želechovicích nad Dřevnicí.

     Po celou dobu rokování vládla mezi všemi přátelská atmosféra a tak naší účasti určitě nelitujeme. Přejeme hodně zdaru do dalších let.
     V sobotu 20. února jsme vyjeli točit videoklip a tím se z nás měly stát hvězdy, po kterých hned sáhne slavný HOLLYWOOD. Bohužel se tak zatím nestalo. Možná je to i tím, že zmiňovaný klip ještě není na světě … a možná taky ne :D

     Ale pěkně popořádku. Na našeho velitele se obrátila studentka Marketingových komunikací ve Zlíně, zda bychom nemohli účinkovat v právě natáčeném videoklipu k písni Some people z filmu Kočky. Po poradě jsme na nabídku kývli a slavnými se měli stát bratři Čechmánek, Dolanský, Gahura M., Gahura T., Hrazdira a Kűhr.

     Posléze jsme se dozvěděli, že natáčení bude probíhat okolo půlnoci ve Zlíně na Zálešné. Již v tomto okamžiku jsme cítili, že to zase taková sranda nebude. A taky, že ne. Po příjezdu na místo nám bylo oznámeno, že kvůli zdržení budou scény s námi točeny až později, kolem 2. hodiny ráno.

     Během volného času jsme poklábosili se štábem a někteří z nás vypomohli s vytvářením efektů (padající peří asi napodobující sníh). Teplota klesala rychleji, než plynul čas, a když se jenom stojí, tak moc teplo není. Nakonec jsme celí promrzlí začali natáčet až kolem 4. ráno.

     Víceméně jsme točili 2 záběry. V prvním jde hlavní protagonistka klipu Vendula Manfredi kolem naší cisterny a my jsme i s hadicemi přelétávali mezi ní a kamerou. Toto se točilo asi hodinu :) Druhým záběrem, kde již nikdo z nás vidět nebyl, bylo kropení herečky a štábu vodou. Celkem sranda, ale v 5 ráno v únoru silně nedoporučuju. Sice šlo jen o vodní mlhu, ale i tak byli všichni dost mokří. Do zbrojnice jsme dorazili okolo půl 7 ráno, což se vůbec neshodovalo s našimi předpoklady.

     Suma sumárum budeme v hudebním díle tak cca 2 sekundy (cisterna dýl), ale i tak to byla dobrá zkušenost. Celý štáb byl úplně v pohodě a hned jak bude dílo na světě, tak na něho upozorním. Být slavný je prostě dřina :D Několik fotek jako předkrm zde.
     Poslední lednový víkend jsme uspořádali výlet na hory. Změna je život a tak to letos nebylo na již známou Bačkárku, nýbrž na chatu Brian ve ski areálu Rališka v Horní Bečvě.

     Někteří jeli již od středy a někteří (ti mladší z našeho sboru) jeli až v pátek. Celý pobyt byl ve znamení lyžování, snowboardingu, společenských her, jídla, pití a hlavně zábavné konverzace.

     Na rozdíl od minulého ročníku nás letos bylo o poznání míň, především těch starších, kteří se omluvili z různorodých důvodů.

     Pátek byl ve znamení příjezdu – někteří měli i s tímto problém kvůli chybné navigaci :D , zabydlení, večeře a seznámení se s místem pobytu. Seznamování probíhalo dlouho do noci a v čase, kdy jsme šli spát, bylo sobotní ráno blíže, než by kdokoliv potřeboval.

     V sobotu se posnídalo a ti, kteří ovládali nějaký ten zimní sport, šli na věc. Lyže, snowboary, běžky, popř. sáně hrály prim tohoto dne. Přerušení spočívalo pouze v obědě, po němž se zase všichni vrátili ke svým zájmům. Večerní lyžování již nikdo nevyužil. Zřejmě z důvodů velké únavy z celého dne. Místo toho jsme se vyřádili u stolního tenisu. Nechyběly ani světoznámé bijáky z velitelovy a starostovy škatulky. Někteří hráli např. stolní hru Activity či karty. Prostě každý si našel, co ráčí.

     Neděle byla posledním dnem pobytu. Dopoledne ještě někteří šli lyžovat či se podívat na svah a někteří ho strávili u TV, ping pongu či na pokojích. Po obědě jsme si sbalili, vyklidili pokoje, vyhrabali a odmetli auta, společně se vyfotili a hurá domů. (foto)
     Během druhé půlky ledna jsme se na návrh starosty jali zhotovit led na hřištích pod Sokolovnou. Netahali jsme vodu až z Obůrku jako v minulých letech, ale stříkalo se pouze z naší cisterny. I tak stál led spoustu práce, zejména řidiče. Nakonec se vše povedlo a bruslení pro veřejnost může začít.
     O víkendu 22. – 24. ledna jsme zabili prase. Samozřejmě ne jenom tak, ale konala se hasičská zabijačka na naší zbrojnici. Od letošního ledna máme navíc k dispozici i bývalou zbrojnici SDH Lužkovice a tak bylo místa tak akorát, prostě ideální podmínky.

     Všemu předcházela spousta chystání, kdy jsme našeho vepře ještě cca měsíc před dnem „D“ vykrmovali a tak se z něho stalo pořádné prase. Ještě bylo nutné přidělat pohyblivý hák na strop zbrojnice na jeho zavěšení (tzv. kočka). Vše bylo ok a tak se v pátek nachystaly věci potřebné na následující den vraždy a někdy večer se šlo domů.

     Brzo ráno jsme přivezli na zbrojnici naši oběť a bratr Dolanský, toho času náš velitel a řezník v jedné osobě, prase šetrně, podle předpisů EU, poslal do věčných lovišť. Následně začala souhra ostatních při čištění, řezání, škrábání, tlačení, nošení a výrobě všeho možného. Nebudu vše rozepisovat, ale v průběhu prací se zrodilo snad všechno, co lze na zabijačce stvořit. Polévka, pečené a vařené maso, tlačenka, jelita, jitrnice, škvarky, kroupy, prejt, řízky atd.

     Kolem oběda přišli i hosté, mezi nimiž byly jak naše rodiny a naši přátelé, tak i členové zastupitelstva v čele se starostou obce. Všichni společně jsme poobědvali pečené maso se zelím a chlebem a dále jsme se věnovali pracem na čuníkovi, tedy jeho částech. Navečer již bylo vše hotovo a tak se jen veselilo a jedlo a pilo. Koštovaly se vzorky, a to jak jídla, tak i ohnivé vody. V průběhu večera odešlo několik lidí na školní ples, který se konal bohužel ve stejný den.

     V neděli jsme se sešli kvůli rozdání zabijačkových pochutin na doma, poobědvat a uklidit. Uklízela se pouze zbrojnice pro cisternu a druhou jsme uklízeli až v pondělí, a to celkem dlouho, jelikož věcí použitých při zabijačce bylo opravdu požehnaně. (foto)
     V úterý 19. ledna proběhlo na Okresním soudu ve Zlíně stání s velitelem JSDH Želechovické Paseky ohledně sporu o jejich hasičské auto. Žalujícím byl Magistrát města Zlína, který se snaží tento dopravní automobil získat již od odtržení městské části Želechovice nad Dřevnicí. Žaloba byla ovšem zamítnuta a tak, jako již naše auto, zůstává i to jejich zatím před Zlínem uchráněno. Více čtěte zde.
     V neděli 17. ledna se na Klečůvce v hospodě U Hustých uskutečnila výroční valná hromada 8. okrsku. Začátek byl stanoven na 9:00 a za náš sbor jsme vyjeli ve složení bratr Zicha, bratr Šarman a bratr Hrazdira. Jeli jsme dohromady s bratrem Žitným, který figuroval na schůzi jako velitel 8. okrsku.

     Vše začalo vyplňováním různých tiskopisů a formulářů, kterých bylo opravdu požehnaně. Po asi půlhodince bylo hotovo a bratr Žitný přivítal všechny přítomně jménem svým i celého okrskového výboru. Zúčastnili se zástupci všech sborů 8. okrsku, zástupce OSH Josef Bernatík a hosté. Jménem města nepřijel nikdo.

     Následovala klasicky velice obsáhlá a detailní zpráva starosty 8. okrsku bratra Ordelta z SDH Jaroslavice, ve které zhodnotil úspěchy, zklamání, soutěže a další události všech sborů v okrsku za rok 2009 a taktéž fungování a práci okrsku jako celku. Celá zpráva k nahlédnutí zde.

     Po něm přečetl bratr Cholasta z Lípy zprávu hospodáře, ve které nás seznámil se stavem okrskové pokladny za uplynulý rok.

     Další na řadě byla volba výboru okrsku. Všichni byli jednomyslně zvoleni a současné složení je tedy následující:
        – starosta (Ladislav Ordelt, Jaroslavice)
        – velitel (Vladislav Žitný, Želechovice nad Dřevnicí)
        – hospodář (Luděk Cholasta, Lípa)
        – jednatel (Vlasta Ordeltová, Jaroslavice)
        – preventista (Karel Paták, Klečůvka)
        – vedoucí mládeže (Katka Ordeltová, Jaroslavice)

     Hned po volbě poděkoval za důvěru nově zvolený preventista bratr Paták, po němž vystoupil bratr Bernatík, který řekl k činnosti okrsku své a zmínil také, že 20. 3. se koná sjezd delegátů SDH v Sazovicích a 24. 4. se na hasičské pouti na Svatém Hostýně bude světit prapor hejtmana Zlínského kraje, který je určen všem hasičům v kraji. Následně se rozjela diskuse, ve které vystoupilo několik hasičů (Vodička, Časta, Ordeltová Katka, Rafaj, Zicha), kteří se ptali bratra Bernatíka na nejrůznější věci.

     Jakmile diskuse skončila, bratr Rafaj přečetl Plán práce 8. okrsku a pak Návrh o usnesení 8. okrsku a oba dva dokumenty přítomní schválili.

     O závěrečné slovo se postaral starosta Ordelt, který všem poděkoval za účast a popřál všem hodně úspěchů v další hasičské práci.

     Oběd byl již definitivní tečkou za schůzí, po které se většina schůzujících rozjela ke svým domovům. To bylo okolo 12. hodiny.
     V sobotu 16. ledna se v hospůdce Sportklub na fotbalovém hřišti ve vedlejších Lužkovicích uskutečnila výroční valná hromada místního SDH za rok 2009. Starosta sboru František Vodička zahájil schůzi a nejprve přivítal všechny přítomné. Ve své výroční zprávě zhodnotil činnost sboru za uplynulý rok. Kriticky hodnotil přístup MMZ ohledně přestěhování SDH do nevyhovujících prostor. Po oficiální části byl podáván pečený vepřový vrabec se zelím, měkký chléb, pivo a slivovice. Za náš sbor se zúčastnil bratr Zicha a bratr Žitný, coby velitel 8. okrsku. Oficiální zápis se schůze zde. Foto SDH Lužkovice zde.