články 2012
     V pondělí 31. prosince jsme si udělali silvestrovský výšlap. Kolem 12té jsme se sešli na Střelnici a už se šlo směrem na vyhlídku přes lipské paseky. Těsně před vyhlídkou jsme odbočili z cesty a trasu si tak prodloužili. Po několika hodinách strávených na čerstvém vzduchu jsme se stavili na něco k snědku a pití do restaurace Lokart. Po cca 8,5 kilometrovém pochodu jsme si zaslouženě vydechli. Jelikož počasí přálo, šlo se parádně a to v počtu oscilujícím okolo čísla 30. Příští rok půjdeme určitě znova. (foto)
     V sobotu 15. prosince se konala u bratrů na Klečůvce výroční valná hromada. Přivítal nás bratr Rafaja a hned se přešlo na zprávu o činnosti, po níž následovala velmi detailní zpráva hospodáře. Činnost sboru je bohatší, než se člověku může na první pohled zdát.

     Pořádají tříkrálovou sbírku, masopustní průvod, účastní se hasičských soutěží, pořádají dětský den, drakiádu, mikulášskou dílnu či štěpánský fotbal. Letos navíc pořádali oslavy 80 let existence sboru, která se jim povedla doslova na jedničku. Zúčastnili se školení řidičů, mají opravenou požární stříkačku a na cisterně mají nové pneumatiky, což už bylo dle jejich slov potřeba jako sůl. Sboru se také podařilo zrenovovat starou PS-8 s níž na oslavách 80 let jejich SDH předvedli požární útok. Velmi působivé.

     Jako snad všechny sbory co znám, řešili problémy s počtem mladých hasičů. Zde se to povedlo vyřešit tím, že si vypomohli vzájemně s vedlejší Veselou, se kterou si děti vzájemně půjčovali.

     Po diskusi následoval velmi dobrý gulášek.
     V sobotu 8. prosince se uskutečnila výroční valná hromada SDH Želechovice nad Dřevnicí Paseky v sálu hasičské zbrojnice.

     Za náš sbor se zúčastnili bratři Daniel Hamšík a Radek Špendlík. Schůze začala po příchodu všech pozvaných čtvrt hodiny po šesté. Po představení a přivítání hostů byla přečtena výroční zpráva za rok 2012, zpráva o hospodaření za uplynulý rok a také proběhla volba nového výboru, kdy byli jeho členové skoro kompletně vyměněni. Poté byl schválen plán činností sboru na rok 2013 a oficiální program byl ukončen diskuzí, po které byla chutná večeře.
     V pátek 7. prosince se v naší obci konal již čtvrtý ročník slavnostního rozsvěcování vánočního stromu. Událost se odehrávala, tak jako každý rok, v prostorách před obecním úřadem. Začátek byl již tradičně v 15:00, ale pro nás začaly přípravy již mnohem dříve, a to ve čtvrtek, kdy se vařila zabijačková polévka, a chystaly se všechny potřebné věci na další den.

     V pátek pro nás chystání začalo již před 12 hodinou polední, abychom vše stihli včas připravit. Na místě samozřejmě nechybělo maso z kotle, grilované klobásy či vařená kukuřice a svařené víno. Na děti pak čekaly párky v rohlíku a čaj.

     Kromě občerstvení na naše občany také čekala spousta jiného od dalších účastníků této pěkné společenské akce, jako například punč, domácí perníčky, keramika, svíčky, vánoční dekorace aj.

     Po úvodním slovu pana starosty Michala Špendlíka již následovalo všemi očekávané rozsvícení našich stromů. Dále pak proběhlo vyhodnocení soutěže o nejlepší štrúdl a vystoupení dětí ze ZŠ Želechovice. K vánoční atmosféře také dopomohla již tradičně skupina B.P.T.

     Všem zúčastněným, jak už místním či přespolním, mnohokrát děkujeme a těšíme se, až se zase za rok u této příležitosti sejdeme. (foto)
     Ve čtvrtek 29. listopadu se uskutečnilo pravidelné Instrukčně metodické zaměstnání velitelů jednotek SDH obcí z hasebního obvodu stanice Zlín. Kromě našeho sboru bylo pozváno dalších 50. Toto, dalo by se říci školení, proběhlo v odpoledních hodinách v 21. budově v areálu Svitu, v tzv. mrakodrapu.

     Na programu po organizačních záležitostech bylo zdolávání mimořádných událostí, nové metodické předpisy, dokumentace, kterou vede velitel jednotky + Řád služby v JPO, zpráva o zásahu, způsob organizace prověřovacích a taktických cvičení a aktualizace dat o jednotce SDH obce.

     Krom jiného se hlouběji řešila problematika prov. a takt. cvičení, kdy dokumentace k těmto akcím je velmi složitá a tak bylo řečeno doporučení, provádět tato cvičení formou pravidelné odborné přípravy jednotek SDH. Dále se diskutovalo o špatném stavu hydrantů, souhrnu metodických předpisů, ochraně obyvatelstva, vyprošťování zraněných osob ze zřícených budov, z aut či vlaků apod. Dále se probírala otázka radiokomunikace a také v neposlední řadě povinnost označování zásahových přileb.

     Toto je ovšem ožehavé téma, jelikož každá přilba by měla být dle předpisu označena nápisem, o jaký sbor se jedná a jméno nositele. Předpis ovšem dále neřeší to, že ve většině jednotkách je přileb jen pár a pokaždé si ji veme někdo jiný. Zdá se, že se tento problém bude muset vyřešit tak, že místo jmen budou na přilbách čísla. Myšlenka značení je ale samozřejmě správná, protože velitel u zásahu nemůže na hasiče křičet „hej ty tam“ či obdobně.
     V sobotu 24. listopadu, tedy den po naší výroční valné hromadě, se tatáž schůze konala u bratrů v Lípě. Po přivítání hostů byla přečtena podrobná výroční zpráva. Poté se předala ocenění členům sboru a jako poslední následovala večeře. Po jídle se hodně dlouho diskutovalo.
     V pátek 23. listopadu proběhla v jídelně ZD výroční valná hromada našeho sboru. Kromě členů se schůze zúčastnili i hosté a to: starosta obce pan Špendlík, za OSH bratr Bláha, za okrsek bratři Ordelt a Žitný, za Sokol pan Nosálek a za červený kříž naše členka sestra Vernerová. Po přivítání a minutě ticha za zemřelé jsme rovnou přešli na již standardně detailní zprávu o činnosti, která je dostupná zde.

     Následovala zpráva hospodáře a zpráva revizní a kontrolní rady. Mladí hasiči si na oddech připravili pár menších vystoupení a sklidili za ně velký potlesk. Po nich bylo na programu předávání ocenění členům za jejich práci pro sbor. Dále proběhla kontrola usnesení z minulého roku a odsouhlasil se plán činnosti na rok 2013. Posledním bodem byla diskuze, ve které vystoupili všichni pozvaní hosté s menším či větším proslovem. Závěrečné pohoštění bylo samozřejmostí.

     Nejde nezmínit celkem zásadní bod celé schůze. Stejně jako u bratrů na Pasekách, došlo i u nás k výměně některých členů výboru. Nebylo to sice v tak velké míře jako u nich, ale výměna starosty je sama o sobě velká změna. U nás tuto funkci složil její dlouholetý vykonavatel bratr Zicha, který za dobu neuvěřitelných 17 let vykonal určitě setsakramentsky hodně práce, za což mu patří obrovský dík. Volby proběhly až o 4 týdny později a na jeho místo byl zvolen místostarosta bratr Hrazdira. Na uvolněnou pozici místostarosty byl zvolen bratr Kűhr. Zbytek zůstal při starém a tak doufejme, že to výboru v novém složení bude klapat nejlíp, jak jen je to možné. (foto)
     V sobotu 17. listopadu se již potřetí vydaly zástupkyně našeho sboru Veronika Kadlecová a Martina Pastyříková na výroční schůzi do Jaroslavic. Doprovod jim dělal bratr Žitný, velitel 8. okrsku. Schůze se nesla v obvyklém duchu. Po přečtení zprávy za rok 2012 následovalo schválení plánu pro příští rok, přečtení zprávy pokladníka, ocenění členů a tradiční diskuze, kdy hosté pozdravili sbor Jaroslavic a popřáli členům jen to nejlepší do dalšího roku. Poté již začala volná zábava a jako obvykle milé povykládání se členy místního sboru.
     V sobotu 3. listopadu proběhlo avizované Shromáždění představitelů sborů okresu Zlín. Za nás se ho zúčastnil náš starosta bratr Zicha. Celkem se jednání zúčastnilo 104 ze 116 sborů našeho okresu. Dále byli přítomni starosta Vizovic, funkcionáři okresního a krajského sdružení a další významní hosté.

     Po přivítání se hned v úvodu odhlasovala změna konání těchto jednání tak, že od příštího roku bude už jen jedno shromáždění a to v tomto termínu. Starosta OSH Zlín bratr Bernatík zhodnotil činnost OSH Zlín za období 1-10/2012, byla přednesena hodnotící zpráva o hospodaření a provádění kontrolní činnosti na okrese a ve sborech, bylo probráno plnění rozpočtu s výsledkem přebytku a poté se přistoupilo ke schválení Programu jednání Výkonného výboru OSH a Plánu činnosti v roce 2013. Velký prostor zabralo zajištění výročních valných hromad sborů.

     Následně vystoupilo několik hostů s víceméně podobným poděkováním směřujícím hasičům za jejich obětavou práci pro ostatní. V diskuzi také vystoupil starosta sboru Štítná nad Vláří a ředitel pobočky HVP.

     Bratr Bernatík nás informoval o obsazení funkce vedoucího Okresní odborné rady velitelů bratrem Milanem Tichým, který do této chvíle zastával funkci náměstka starosty OSH Zlín pro oblast represe. Také poděkoval všem, kteří se zúčastnili akce Daruj krev s Korunkou Luhačovice.

     V závěru zhodnotil starosta KSH bratr Krajča celé jednání, připomněl 10 let od založení Krajského sdružení hasičů Zlínského kraje a poděkoval taktéž hasičům za jejich práci. Posledním bodem bylo školení Stanov SH ČMS - Stejnokrojový předpis a poté již nic nebránilo pustit se do nachystaného občerstvení. Další info zde a zde.
     V neděli 28. října se v naší zbrojnici uskutečnila pravidelná okrsková schůze za účasti zástupců všech sborů z našeho 8. okrsku a většiny členů okrskového výboru.

     Jako první byly projednány termíny výročních valných hromad: 17. 11. Jaroslavice, 23. 11. Želechovice nad Dřevnicí, 24. 11. Lípa, 8. 12. Želechovické Paseky, 15. 12. Klečůvka, 5. 1. 2013 Lužkovice a 18. 1. 2013 okrsek na Klečůvce.

     Dalším bodem byla pozvánka na shromáždění představitelů sborů okresu Zlín ve Vizovicích. Bylo dáno na vědomí, že se musí zúčastnit všechny sbory jinak bude okrsku krácena dotace od OSH. Součástí schůze bude hlasování o znovuzavedení pouze jediného shromáždění za rok místo nynějších dvou.

     Dále vystoupil okrskový velitel bratr Žitný a ve své zprávě poreferoval o odborné radě velitelů či potřebě rozhodčích požárního sportu. Pochválil letošní okrskovou soutěž, náš tým za reprezentaci na okresní soutěži a celý průběh GP. Podal informaci o změně pozvánky na soutěže GP - odkaz na pravidla GP, zhodnotil oslavy 80 let od založení SDH Klečůvka a projednávala se úprava časů začátku soutěží GP, což se probere na první okrskové schůzi v příštím roce.

     Čtvrtým bodem bylo stanovení termínů soutěží GP, kde došlo k mírné změně. Pořadí: 25. 5. Klečůvka, 15. 6. Lužkovice, 13. 7. Lípa, 27. 7. Ostrata, 3. 8. Želechovické Paseky, 17. 8. Želechovice n. Dř. Další soutěže jsou: okrsek 11. 5. Želechovické Paseky, 15. 6. dětská soutěž Želechovice n. Dř. Poslední nahlášené datum bylo 30. 6., kdy se bude konat tradiční pravidelná odborná příprava dálkové dopravy vody u nás v obci.

     Posledním bodem byla debata na téma nový starosta a velitel okrsku. Nejdůležitější bod bohužel zůstal otevřen a musí být co nejdříve vyřešen.
     V sobotu 20. října proběhl další ročník hodového vodění berana u nás v obci. Zhruba od půl 9 ráno jedna parta obcházela s beranem, resp. ovečkou postupně obec a zvala místní občany na večerní hodovou zábavu. Letos jsme zvolili mírně odlišnou trasu a někteří z Vás tak možná byli překvapení. Je to ale z toho důvodu, aby se k někomu nechodilo pořád ráno a k některým pak už za tmy.

     Ovečka se jako každý rok samozřejmě nejvíc líbila dětem, které se vůbec nebály a hladily ji o sto šest. Ti nejmenší si ji dokonce osedlali. Po celou dobu nás opět doprovázela skupina muzikantů, která je už za ty roky sehraná a tak nikde nebyl žádný problém. Želechovice jsou velké a tak není divu, že jsme končili za tmy někdy kolem sedmé večer.

     To už ale probíhaly přípravy na večerní zábavu. Všechen proviant chystala druhá skupina hasičů, která zábavu i zabezpečovala po stránce organizační a logistické, což se určitě povedlo. K tanci a poslechu hrála známá zábavová skupina Kosovci a tak se na parketu sešla spousta lidí.

     Věříme, že se Vám tento den líbil a my děkujeme všem, co nám dali něco k snědku a pití, finančně nám přispěli či přišli na večerní tancovačku. (foto)
     V sobotu 22. září jsme uspořádali ukončenou sezóny na naší Střelnici. Začalo se už ve 3 hodiny odpoledne, dokud bylo ještě aspoň trošku teplo. Sešel se skoro celý sbor včetně rodin. Kromě hasičských věcí se samozřejmě debatovalo o všem možném. Všichni se očividně dobře bavili, a i když teplota klesala, zábava pokračovala dále. Zaplápolal oheň a hned nám bylo zase veselo. (foto)
     Ve dnech 7. – 9. září jsme vyrazili na posezónní rekreaci. Tento rok jsme vyzkoušeli areál Kamínka na Kroměřížsku. Volba to nakonec nebyla vůbec špatná. Spojili jsme výlet i s mladými hasiči a tak nás tam ve výsledku bylo skoro 30.

     Hned v pátek po příjezdu a ubytování v chatkách se šel hrát nohejbal a fotbal. Večer samozřejmě nemohl chybět táborák, u kterého jsme si i zazpívali při kytaře.

     Sobotní den byl opět ve znamení sportu a společenských her. Děti střílely ze vzduchovek a pak se zase hrál fotbal. Před obědem jsme vyrazili skoro všichni na výšlap na rozhlednu Brdo vzdálenou necelé 3 km lesem. Byl to opravdu super výhled na všechny strany. Dále jsme šli na Bunč, kde jsme si dali oběd v místní restauraci, která byla plná k prasknutí. To bylo dalších cca 3,5 km. Z tama jsme již pokračovali zase na Kamínka necelých 5 km. Celkem tedy měl náš výšlap zhruba 11 km, což málo rozhodně není a tak není divu, že odpočinek byl poté nejvíce provozovaným sportem. Večer naše holky připravily pro mladé hasiče a další zájemce stezku odvahy, na jejíž trase byly ukryté nejrůznější strašidla a bubáci a tak dala některým dětem hodně zabrat.

     V neděli přislo na řadu tradiční balení a vystěhovávání se z chatek. Odjezd se nenávratně blížil, ale i přes to jsme si ještě zahráli nějaký ten fotbal či nohejbal. Během našeho pobytu proběhla dokonce v areálu i hasičská svatba. Po obědě jsme již spokojeně odjížděli nazpět domů. (foto)
     V sobotu 1. září se jela pověstná RZ Pindula zlínské Barum Rally. Průjezdy byly hned dva a tak není divu, že v noci v pátek už zase najížděli stanaři na Střelnici a čekali tak přes noc přímo u tratě závodu. V sobotu tak od rána pomalu přijížděli další a další diváci na náš divácký svah. Bohužel letos nám všem počasí moc nepřálo a tak pod zataženou oblohou, kdy občas sprchlo, moc horko nebylo. Lidí bylo o poznání méně a tím trpěla i atmosféra u trati.

     V průběhu závodu se navíc stala nehoda tak nejeli pak ani historici, takže diváci zklamaně odcházeli. I tak ale všem, kteří přidali ruku k dílu při chystání celé Střelnice na tuto akci, patří poděkování. (foto)
     V pátek 13. července se jako každoročně konal Den otevřených dveří u Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Každý návštěvník má v tento den jedinečnou možnost vidět techniku, vybavení a práci zdejších hasičů. I přes ne příliš vydařené prázdninové počasí jsme se i my, vedoucí mladých hasičů, vypravili spolu s našimi následovníky na tuto akci. Ovšem stejné akce probíhají na všech stanicích profesionálních hasičů v kraji.

     Příslušníci z centrální stanice Zlín se rozhodli tento Den otevřených dveří obohatit o rozšířený program, který připravili ve spolupráci se státní a Městskou policií Zlín, Záchrannou zdravotnickou službou a studenty Střední a vyšší zdravotnické školy Zlín. Bylo se skutečně na co dívat.

     A co jsme tedy všechno obdivovali? Kromě hasičské techniky, mezi kterou dominoval především nový cisternový automobil Tatra, jsme mohli vidět i další vybavení hasičů, např. vybavení cisteren, nejrůznější zásahové obleky, měřicí přístroje, plynové masky apod. Jeden z hasičů nám dokonce ukázal pračku na hadice, ze které jsme byli všichni ohromeni. Také jsme si mohli prohlédnout VW Passat a Ford Tranzit dopravní policie, vybavení zásahové jednotky Městské policie Zlín včetně dvou zástupců jejího motocyklového parku, sanitu Zdravotnické záchranné služby a vybavení pro poskytnutí zdravotní péče.

     Hned po našem příjezdu jsme shlédli vyprošťování osoby z havarovaného vozidla, které vykonali hasiči spolu se záchranáři. I hasiči – lezci předvedli své umění šplhem po laně, které bylo připevněno na plošinu. Někteří z našich mladých hasičů si vyzkoušeli oblek zásahové jednotky Městské policie Zlín, jiní plynové masky či základy poskytování první pomoci. Pro nejmenší byly připraveny drobné dárky v podobě omalovánek a vystřihovánek.

     V odpoledních hodinách jsme viděli hašení požáru osobního auta, a jelikož jsme měli všechny cisterny, zásahové obleky a ostatní věci prohlédnuté, vyrazili jsme zpět k domovu. Velké díky patří hlavně Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje, který tuto akcí pořádal a také samotným pořadatelům – hasičům, záchranářům a policistům, kteří předvedli profesionální výkony, byli velmi milí a rádi nám zodpověděli naše dotazy. (foto)
     V sobotu 7. července se několik našich bratrů zúčastnilo oslav 80. výročí založení sboru v blízké Klečůvce. Hned ráno jsme i s naším praporem, v historických přilbách a bílých rukavicích šli v průvodu od zbrojnice k opravenému historickému kříži, který posvětil želechovický pan farář Vaďura.

     Poté se šlo nazpět ke zbrojnici a dále na místní hřiště, kde zdejší bratři nechali posvětit také jejich nový prapor. Následovala delší pauza na oběd a odpočinek a hned poté byl další rozmanitý program. Hasiči z Prštného s historickým autem Chevrolet i se současným zásahovým vozidlem, policejní psovodi, nový policejní Passat, ukázky útoků místních mladých hasičů, žen a mužů, kteří byli v dobových mundůrech a cvičili se starou PS-8kou, to vše a mnohem více bylo k vidění.

     Večer hrála k tanci a poslechu skupina Juken a když jsme odjížděli, tančilo se jako o závod.
     V neděli 1. července, v horký pouťový den, se uskutečnila tradiční ukázka dálkové dopravy vody v rámci pravidelné odborné přípravy JSDH. Celé akci předcházela velká a náročná agenda, aby vše bylo dle platných zákonů a regulí. Přesně ve 14:00 se rozezněla naše místní siréna a poté již přijížděly jednotlivé sbory na svá stanoviště. Na Střelnici již byl nachystaný domeček spolu se zapálenou dýmovnicí.

     Letos ovšem snad poprvé za několik posledních let akce neprobíhala zcela podle plánu. Průběh narušil sbor Prštného, který se bez omluvy nedostavil. Tímto nám vznikla velká mezera u konce trasy. Rychlým operativním opatřením se upravily vzdálenosti mezi jednotkami na konci vedení a tak nakonec vše dobře dopadlo. I přes komplikace a zpoždění jsme se vešli do 12 minut od vyjetí jednotek po vystříknutí vody v místě zásahu.

     Tato komplikace měla alespoň jedno pozitivum. Při reálném zásahu se kdykoliv může stát, že někdo nedorazí a tak procvičení takovéto situace není od věci. I přes to je ale chování nepřítomného sboru neomluvitelné.

     Po sbalení hadic bylo na Střelnici provedeno vyhodnocení celé akce velitelem cvičení a velitelem našeho okrsku. Díky bylo směřováno zejména za ochotu se nácviku účastnit i přes úmorné vedro, které plně prověřilo fyzičku všech hasičů v plné výstroji. (foto)
     V sobotu 30. června se konal ve vedlejších Lužkovicích dětský den. Při této příležitosti jsme byli požádáni o ukázku zásahu našich mladých hasičů. Samozřejmě jsme vyhověli a tak se ve čtyři hodiny odpoledne naši mlaďoši vyřítili z naší právě přijeté cisterny směrem k místu zásahu. Po nezbytném zapojení celého vedení už mohli shodit dva kanystry představující terče a ihned potom kropit nespočet dětí vodou, která se v tento parný den velmi hodila. Všem přihlížejícím i aktérům se akce líbila a tak byli také odměněni potleskem. (foto)
     V sobotu 26. května jsme na naši Střelnici přišli s úmyslem skácet naši pracně postavenou májku. Ovšem ještě předtím jsme ji museli znovu nastrojit a postavit, jelikož ani ne po týdnu od jejího postavení nám ji nějací nevycválaní hošíci skáceli. Ani to nám nezkazilo náladu a úkon jsme si s radostí zopakovali, protože jak se říká, opakování matka moudrosti. Zmiňovaní hošíci té moudrosti očividně moc nepobrali.

     Hned po postavení májky jsme museli nachystat soutěže pro děti, jelikož tato akce byla spojena s menším dětským dnem. Přichystány byly stanoviště střelba ze vzduchovek, chůze na chůdách, chůze v gumákách, házení na koš, ruské kuželky a házení míčků na šaška. Za všechny disciplíny byly připraveny odměny v podobě cukrovinek. Děti se očividně vyřádily a po těchto soutěžích čekala na všechny ukázka požárního útoku v podání našich mladých hasičů. Ti měli i zhruba v půlce ukázku štafety dvojic.

     Další na řadě byla májka. Střídajíce jsme ji po nějakém čase nekompromisně poslali k zemi. Podřezávání se také zúčastnil starosta obce pan Špendlík, který měl za parťáka našeho starostu sboru. Jak jim to klapalo panečku.

     Nechybělo také opékání u táborového ohně. Opékali jak mladí tak ti starší, což je jenom dobře. Celý den zajišťoval hudební doprovod „budoucí bratr“ Mira Smolka, který volil skladbu písniček dle denní doby. Večer se odpálil ohňostroj, který byl v podání Kovaříků jak jinak než skvělý. Poté se již všichni bavili a veselili a někteří do pozdních hodin. (foto)
     V neděli 6. května jsme vyjeli na hasičskou pouť na nedaleký Provodov. Někteří z nás jeli autobusem a někteří dojeli s panem farářem. Sraz všech hasičů a poutníků byl, jako vždy, na parkovišti u hlavní cesty. Po seřazení všech hasičů (cca 150) a praporů (letos i náš) jsme se vydali směrem ke kostelu do prudkého kopce. Při mši nám všem pan farář poděkoval za odvedenou práci. To samé udělal i pan senátor Čunek, který je na Provodově již tradičním hostem. Po mši svaté se někteří odebrali do nedalekého pohostinství a někteří odjeli domů. Od nás ze sboru se zúčastnila 1 hasička a 4 hasiči. (foto)
     V neděli 29. dubna se konal další ročník hasičské pouti na Svatém Hostýnu a my jsme samozřejmě nemohli chybět. Hned z rána jsme v počtu přesahujícím deset jedinců vyjeli autobusem vypraveným z nedalekého Provodova. Po necelé hodince cestování jsme s povolením vyjeli až na horní parkoviště. Ještě před mší si všichni prohlíželi stánky či se občerstvovali. Po desáté hodině se začal řadit průvod, do kterého jsme samozřejmě šli i my. Letos ovšem s jednou novinkou a tou byl náš nový prapor z loňska, kdy jsme oslavili 120 let existence našeho sboru. Složit prapor chvilku trvalo, ale po pár minutách montování nic nebránilo tomu, aby se přidal k zástupu ostatních praporů v předních liniích.

     Po mši následoval oběd a volný pohyb po celém pouťovém místě. Kdo neměl ještě nakoupeno tak učinil a kdo měl, zašel si třeba k léčivé vodě, na procházku po křížové cestě či k nedaleké rozhledně u větrné elektrárny. Volného času bylo dostatek, takže si každý přišel na své. Odjezd byl přesně 14:15 a po třetí jsme již byli nazpět doma. Unavení ale spokojení. Další info a foto zde. (foto)
     V pátek 27. dubna ve tři odpoledne se velká část členské základny sešla na Střelnici ke každoročnímu aktu a to stavění májky. Úprava a nazdobení májky probíhalo bez problémů a tak po nějaké době přišlo na řadu její postavení. Letos byla májka opět velmi vysoká, ale na místě bylo mnoho statných jedinců, kteří se nebojí ničeho, natož pak stavění kusu dřeva. Na rozdíl od loňska májka stála ve svém dolíčku během krátké chvíle. Po jejím zajištění jsme zasedli ke stolům, opékali špekáčky a bavili se až do tmy. (foto)
     V sobotu 14. dubna jsme úspěšně již počtvrté uspořádali sběr železa. Začínali jsme v 9 hodin ráno a postupně jsme objížděli s traktorem a vlečkou celou obec. Počasí nám naštěstí přálo, takže práce šla pěkně od ruky. Kam se nedostal traktor, přijelo auto s vozíkem, takže jsme nevynechali snad žádnou ulici. Stát se to ale mohlo, hlavně ve slepých či menších uličkách. Nejlepší je v těchto případech dát vědět dopředu, že dotyčný bude mít něco nachystáno. Položení šrotu na ulici tak, aby bylo dobře vidět, není nejlepší způsob, protože se taky může stát (už se stalo), že si ho přivlastní jiná skupinka lidí.

     Nakonec to dopadlo dobře a vše bylo svezeno již kolem druhé hodiny odpolední, kdy jsme konečně poobědvali. To ale nebyl konec a až do šesté hodiny večerní jsme vše třídili a rozebírali. Po celém dnu jsme byli pěkně unavení a tak následoval domácí odpočinek.
     V sobotu 24. března se naši členové Tomáš Čechmánek a Zdeňa Kűhr zúčastnili výroční schůze místního TJ Sokol. Na začátek byli všichni přítomní přivítání a hned poté následovala minuta ticha za zemřelé členy.

     Zprávu o činnosti přečetl starosta Sokola Bc. Filip Machula, která byla velmi důkladně připravena. Následovaly další zprávy za jednotlivé sportovní oddíly a také zpráva o hospodaření, ze kterých se všichni přítomní dozvěděli zajímavé informace. Nejdůležitějším bodem byla volba nových členů do výboru, jelikož 3 lidé z něho odcházejí.

     Na závěr se podávalo občerstvení v podobě guláše a chleba.
     V sobotu 24. března se konala letos v pořadí první ze dvou shromáždění představitelů sborů okresu Zlín a to opět v Sazovicích. Na podzim bude ve Vizovicích.

     Začátek byl ve znamení přivítání bratrem Hanákem a minuty ticha za zemřelé. Poté následoval menší projev starostky Sazovic paní Hrbáčkové.

     Přítomno bylo 96 ze 116 sborů, což bylo 83%. Byla určena návrhová a sčítací komise, zapisovatelka a ověřovatelé. Jako hlavní bod schůze můžeme označit zprávu o činnosti starosty OSH Zlín bratra Bernatíka.

     Dalšími body bylo plnění rozpočtu, zpráva okresní kontrolní a revizní rady, zvolení delegátů na okresní shromáždění a poslední diskuse. Do té se přihlásilo 8 diskutujících. Mluvilo se o dotacích, o tom proč jsou dvě schůze představitelů sborů, o školení rozhodčích v PS 14. 4. v 9 hodin v Pozlovicích, o darování kostní dřeně, krve a přispívání na boj proti rakovině. Také zde vystoupila zástupkyně společnosti Alerion s nabídkou spolupráce s OSH. Jako předposlední přispěl do diskuse zástupce Optimum Energy Chrudim s osvětovou prezentací na téma elektřina a plyn. Poslední vystupující byla paní senátorka Gajdůšková.

     Následoval návrh a schválení usnesení a poté školení na vyznamenání a stanovy, resp. jejich předpokládané změny v jejich novém vydání. Úplný závěr byl ve znamení dobrého guláše a chleba. Info a foto zde.
     V neděli 18. března se konala u nás ve zbrojnici okrsková schůze. Přítomny byly všechny sbory kromě Lužkovic. Navíc i Zádveřice a Ostrata a to kvůli Grand Prix. Po úvodních slovech následovalo gró schůze. Projednaly se termíny soutěží a hlavně se projely a lehce upravily pravidla naší GP. Nejzásadnější změnou bylo odhlasování vzniku samostatných kategorií pro muže a pro ženy. Družstev žen je nyní dostatek takže nic nebrání tomu, aby si to rozdaly jenom mezi sebou, což určitě zvýší jejich motivaci.

     Z důvodu nezájmu bylo odhlasováno zrušení každoroční uzlovací soutěže žáků v Jaroslavicích. Od teď si každý sbor bude toto provádět sám a pak na základě výsledků bude své členy posílat do okresního kola.

     Dále se probralo školení preventistů, které se konalo v březnu a následně i nová pravidla požárního sportu, která letos vešla v platnost. Nakonec byla zmíněna i možná částečná obměna okrskového výboru.
     V pátek 16. března se členové našeho sboru bratr Radim Sedláček a sestra Tereza Sedláčková zúčastnili výroční schůze mysliveckého spolku Želechovice nad Dřevnicí. Schůze se konala na myslivecké chatě nad místním ZD. Jako hosté se také zúčastnili zástupci z obce a také bratři z Pasek. Sešli jsme se v 18:00 a výroční zpráva začala v 18:30. Vyslechli jsme si ji a dále následovala diskuze, do které se zapojil mimo jiné i starosta Želechovic pan Michal Špendlík. Následovalo jídlo a to vařené vepřové maso. Po večeři byla volná zábava a celý zbytek večera se nesl v dobré náladě.
     V sobotu 3. března se naši členové Petr Dolanský, Michal Gahura, Tomáš Gahura, Petr Hrazdira, Míša Klásková, Zdeněk Kűhr, Marťa Pastyříková a Ladislav Zicha zúčastnili zkoušek Preventista III. a II. stupně. Akce se konala ve zbrojnici v Loukách. Z našeho sboru zkouškami prošli všichni, jelikož jsme se samozřejmě poctivě připravovali. Všem úspěšným preventistům gratulujeme.
     Ve dnech 24. – 26. února jsme jako každý rok vyjeli vstříc zimním radovánkám. I letos jsme byli ve ski areálu Rališka, takže pro další rok se dá čekat obměna destinace. Příjezd byl individuální a tak zatímco jedni byli na místě již dopoledne, jiní přijeli až po večeři. Každopádně všichni dorazili v pátek, což bylo hlavní. Po příjezdu se každý ubytoval a někteří co přijeli dříve, vyrazili na svah. Večer byl ve znamení společenských her a další zábavy.

     Sobota začínala snídaní, kterou pár jedinců vynechalo, a ušetřený čas vložili do přípravy na dopolední lyžování. Sněhu bylo dost a kvalita také dobrá, což bylo vidět i na počtu lyžařů. Po obědě většina členů výpravy šla opět lyžovat, avšak kvalita sjezdovky se díky velkému počtu lidí na svahu lehce zhoršila. Lyžování, snowboardování a ježdění těch nejmenších na bobech a jiných vehiklech jsme samozřejmě poctivě střídali s oddechem u místního bufetu za svitu sluníčka, což byla jedním slovem paráda. Zbytek dne byl ve znamení zábavy, večeře a další zábavy v různých formách.

     Neděli někteří využili k dalšímu sportování na svahu, jiní hráli třeba stolní tenis nebo nějakou společenskou hru a jiní se dívali na film. Po obědě už jsme si jen sbalili, udělali společné foto a vyrazili jsme k domovům. (foto)
     Ve středu 15. února se zase po roce konala výroční schůze místní skupiny Českého červeného kříže. Akce se uskutečnila v prostorách místního Coffee baru od 17:30. Za náš sbor se zúčastnili bratři Dolanský a Zicha. Na místě byli i další hosté z jiných spolků a sdružení a také z obecního úřadu. Všechny přivítala jednatelka p. Hurtová. Poté předsedkyně p. Richterová přečetla zprávu o činnosti, po níž následovala zpráva revizní a kontrolní rady. V programu byly také body jako ocenění dárců krve, vzpomínka na zemřelou učitelku ZŠ – 100 let od jejího narození atd. Toto sdružení spolupracuje s kulturním výborem obce na roznášení dárků občanům k životnímu jubileu. Pracuje také s naší ZŠ, kde školí mladé zdravotníky a školí seniory v práci na PC. Po diskusi a dobrých chlebíčcích schůze oficiálně skončila.
     V úterý 7. února vyšel nový požární poplachový plán Zlínského kraje, který stanovuje pokrytí kraje jednotlivými požárními jednotkami. Pro nás z něho vyplývá několik věcí. Oproti minulému plánu nám přibyly dvě další obce, resp. katastrální území, ve kterých jsme zařazeni. Za další: hned v několika územích jsme byli přesunuti na vyšší pozice. Toto pro nás do dalšího období znamená, že budeme více povoláváni k zásahům. Oficiální zpráva HZS Zlínského kraje zde. Aktuální výcuc z požárního plánu pro náš sbor zde. Kompletní požární plán zde.
     V neděli 15. ledna se konala výroční valná hromada 8. okrsku. Tentokrát se přesunula z Klečůvky k nám a to ke Březíkům. Přítomni byli zástupci všech sborů v okrsku, výbor okrsku a také hosté (p. Čičmancová za HZS Zlín, senátorka p. Gajdůšková, p. Bernatík a p. Bláha za OSH Zlín).

     Po přivítání a minutě ticha starosta okrsku bratr Ordelt z Jaroslavic přečetl Výroční zprávu o činnosti. Opět si dal na jejím zpracování záležet a tak jsme se asi dozvěděli všechno o všem. Činnost sborů je bohatá a velmi náročná hlavně na čas. Je s podivem, že to všichni tak stíháme a to v podstatě zadarmo. Celá zpráva zde. Následovala zpráva pokladníka bratra Cholasty z Lípy, která nás mile potěšila.

     Dále následovalo přečtení plánu práce na 2012 a poté již začala diskuse. V té postupně vystoupili bratr Paták z Lužkovic, bratr Žitný, p. Gajdůšková, p. Čičmancová, bratr Bláha, bratr Ordelt, bratr Bernatík, bratr Rafaja (oslavy SDH Klečůvka 5. – 7. 7. 2012), bratr Paták z Klečůvky a jako poslední sestra Ordeltová ml.

     Po odsouhlasení plánu práce už jen celou schůzi sesumíroval starosta Ordelt, po čemž už následoval chutný oběd.
     V sobotu 7. ledna se konala výroční valná hromada ve vedlejších Lužkovicích. Za nás se zúčastnil bratr Radomír Špendlík. Z našeho sboru byl přítomen i bratr Žitný, avšak ten jako velitel 8. okrsku. Na začátek všechny přivítal starosta SDH bratr Vodička, který poté také přečetl zprávu o činnosti sboru za rok 2011. Po něm vystoupil velitel sboru bratr Paták se svou zprávou. Dále pak přišla na řadu zpráva pokladníka bratra Lišky a byl přednesen plán práce na rok 2012. Po diskusi následovalo občerstvení a pak už neoficiální rozhovory mezi všemi přítomnými. Více zde.
     Ve dnech 6. – 8. ledna se konala naše klasická hasičská zabijačka u nás ve zbrojnici. Už v pátek se někteří členové sešli, aby nachystali potřebné ingredience a vybavení na sobotu. Samozřejmě nemohlo chybět sáhodlouhé rozebírání různých hasičských témat.

     V sobotu jsme se sešli brzo ráno, skoro v noci, a už se podpalovalo pod kotlama. Jen co se voda začala vařit, přišla poslední minutka našeho pašíka. Letošnímu se na světě dost líbilo a tak nám nedal nic zadarmo. Půlka sboru ho musela držet, aby neutekl a to už byl mrtvý, zajímavé. Poté už začala příprava všech pochutin. Trvalo skoro celý den, než jsme vše vyrobili, ale výsledek stál za to. Jelita, tlačenky, polévka, prejt, pečené a vařené maso, škvarky a další excelentní kulinářské požitky vznikly pod taktovkou našeho zkušeného bratra řezníka Peti Dolanského. Po celém dni práce se večer už jen pilo a hodovalo.

     V neděli nás pak čekalo uklízení a oběd v podobě smaženého řízku a bramborového salátu, který na svět přivedl kuchař bratr Ronza. Vynikající záležitost. Po veškeré práci jsme si rozdělili výslužku a po náročném víkendu se šlo odpočívat domů. (foto)
     Shrnutí činnosti roku 2011. V tomto roce se událo opět mnohé. Dvě věci však byly opravdu výjimečné. Tou první bylo 120. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Želechovicích nad Dřevnicí. Na popud tehdejšího místního faráře děkana Jana Vychodila vznikl náš sbor. Oslavy probíhaly v rámci oslav celoobecních, kdy se slavilo i 750. výročí první zmínky o obci a 90. výročí založení zdejšího TJ Sokol. Tato událost se chystala dlouhé měsíce dopředu, aby mohla na konci června vypuknout. Program byl bohatý a zábava probíhala až do pozdních ranních hodin.

     Druhou velkou věcí byl výsledek série soutěží Grand Prix 8. okrsku v mužské kategorii. Po několikaletých druhých a třetích místech jsme sesadili z trůnu kluky z Pasek a ujali jsme se tak pomyslného žezla my. Úspěch to byl velký a taky určitě zasloužený. Čas, který jsme přípravám a tréninkům věnovali byl velký, ale nepovedlo by se to bez perfektního přístupu všech kluků, kteří toto zlato vybojovali. Perfektní práce hoši! Holky také vstoupily do sezóny s očekáváním. Bohužel i přes veškerou snahu zatím sbírají zkušenosti a dávají dohromady stálý tým. I tak ale předváděly pěkné výkony, za které se určitě stydět nemusí.

     Absolvovali jsme ale nejenom tyto dvě akce. Bylo jich o mnoho více, jejichž seznam či popis jsou v dalších dokumentech či na webu. Kromě soutěží GP jsme se zúčastnili více jak deseti dalších. Byli jsme opět na hasičských poutích na Sv. Hostýně a na Provodově. Stavěli jsme májku, dělali zabijačku, lyžovali na horách, sbírali staré železo, pořádali hody, rekreovali jsme se s mladými hasiči a mnoho dalšího.

     Velmi důležitou částí práce SDH je však i boj s přírodními živly, které ohrožují život, zdraví a majetek občanů. Tento rok jsme měli na kontě 7 výjezdů. 6 z nich byly požáry. Z těch větších jmenujme sklad stavebnin firmy Dektrade na Příluku a autoservis přímo v naší obci. V půli srpna nás zase z ničeho nic zasáhly přívalové deště a způsobily tak rychlou zkázu. Boj je nekonečný, ale to nás v žádném případě neodradí.

     Nedílnou součástí práce sboru je i výchova našich dalších pokračovatelů. Minulý rok jsme ale zaznamenali rapidní pokles zájmu ze strany dětí, což způsobilo neúčast na mnoha soutěžích a celkový útlum v této kategorii. Důvodů může být hned několik, ale spekulovat o nich nemá cenu. Apelujeme hlavně na rodiče. Pokud hledáte pro své ratolesti aktivní vyplnění volného času, přiveďte je. Děti se naučí pracovat v týmu, zabaví se a ještě se spoustu věcí naučí. A to na čerstvém vzduchu.

     I hodnocení činnosti uplynulého roku a plánování činnosti na ten další je důležité a proto se svolávají výroční valné hromady. Tu jsme samozřejmě uspořádali i my a také jsme se zúčastnili dalších 5 v okolních sborech.

     Závěrem je třeba poděkovat všem členům a samozřejmě i členkám, kteří přiložili ruku k dílu. Bez nich by nic z tohoto nebylo. Také děkujeme za podporu rodinných příslušníků, kteří, ač někdy se zaťatými pěstmi, tolerují časté akce našich hasičů. Poděkovat je třeba i obecnímu úřadu, bez jehož finančního přispění by naše činnost určitě nebyla tak rozsáhlá jaká je nyní. Poděkování patří i ostatním lidem, kteří jakkoliv podporují naši činnost v obci, ale i těm, kteří nám „jen fandí“.