články 2015
     Ve čtvrtek 31. prosince jsme i letos vyrazili na silvestrovský výšlap. Po úspěšném loňském roce jsme opět vyrazili na Pindulu. Letos jsme šli lehce upravenou trasou - kratší. Cesta tam trvala zhruba hodinu a půl a délku měla cca 6 km. Šlo se pěkně a výhled na všechny strany byl báječný. Po výstupu do cíle jsme se občerstvili v hospodě na Pinduli a po oddechnutí jsme vyrazili nazpět. Opět jinou trasou, možná o něco delší. Vycházku jsme si perfektně užili a jako rozcvička před silvestrovskýma oslavama to určitě prospělo. (foto)     V sobotu 19. prosince se sestry Cekotová a Hrazdirová zúčastnili Výroční valné hromady hasičů z Lípy.     V sobotu 12. prosince se bratři Čechmánek a Hrazdira zúčastnili Výroční valné hromady sboru na Klečůvce. Kromě rozmanité činnosti a dalších informací ze sboru byly zásadní dvě věci a to: brzké úspěšné dokončení rekonstrukce a přestavby místní zbrojnice a volba nového pokladníka sboru, který byl vystřídán po více jak 40 letech, což je určitě obdivuhodné. Přejeme další roky bohaté a úspěšné činnosti.     V pátek 4. prosince se v naší obci opět konala již tradiční akce rozsvěcování vánočního stromu. Letos proběhla změna místa celé akce a to, podle všeho, ku prospěchu věci. Od obecního úřadu jsme se všichni přestěhovali na opravenou náves/náměstí před místní Jednotu. Stánky s občerstvením a různými výrobky lemovaly plochu parkoviště a ve středu se pohybovali lidé. My jsme opět měli stánek s našimi dobrotami, které jsme pro občany chystali již od středy. Akce se určitě povedla a nezbývá než se těšit na příští rok. Snad Vám naše výtvory chutnali a za rok tedy opět na shledanou. (foto obce)     V pátek 27. listopadu byl trénink našich mladých hasičů jiný než obvykle. Místo uzlování a učení se topografickým značkám se vydali mladí hasiči v doprovodu svých dvou vedoucích na výlet do Hasičského muzea ve Vizovicích. K naší početné skupince se přidal i želechovický kronikář pan Pavel Hurta. Muzeem, které bylo otevřeno na konci dubna 2014, nás provázel starosta místních dobrovolných hasičů pan Štalmach. Hasičské muzeum, které zřídil Sbor dobrovolných hasičů Vizovice, se nachází v areálu technických služeb. K vidění je zde např. zrekonstruovaná čtyřkolová dřevěná stříkačka, přívěsné stříkačky a automobilová cisterna Praga RN, dále také přilby, proudnice, diplomy a nejrůznější fotografie a medaile. Mimo jiné jsme mohli nahlédnout do písemného archivu, kde jsme našli něco málo k historii našeho sboru. Náš průvodce pan Štalmach nám také dovolil prozkoumat cisternu Praga RN a na závěr exkurze nám všem rozdal nálepky hasičského muzea. Následovala ještě společná fotografie u cisterny Praga RN, která nás nejvíce zaujala, a poté jsme se vydali domů. (foto)

autor: Míša Klásková     V sobotu 21. listopadu se sestry Kamasová, Kůrová a bratr Zicha (starosta 8. okrsku) zúčastnili Výroční valné hromady na Želechovických Pasekách.     V pátek 20. listopadu se uskutečnila opět po roce Výroční valná hromada našeho sboru. Pozvání na schůzi přijal starosta obce, zástupci dalších spolků v obci, zástupci okolních sborů a další. Nakonec se nás sešlo okolo 60ti. Program byl standardní a kromě detailní zprávy o činnosti v roce 2015, která je k přečtení zde, jsme se zabývali hospodařením a plánem činnosti na rok 2016. Letos byla výroční schůze po delší době zpestřena vystoupením mladých hasičů. Mladší žáci, kteří chodí do hasiče velmi krátce, si připravili básničku o topografických značkách. Starší žáci nezaháleli a všem ukázali, jak vypadá správně poskytnutá pomoc u člověka v bezvědomí, za což si vysloužili pochvalu od místní předsedkyně Českého červeného kříže pí. Richterové. Abychom byli všichni naladěni na začínající vánoční atmosféru, zazpívali na závěr schůze Klárka Dolanská s Adélkou Zichovou vánoční písničku Rolničky, rolničky. Vše proběhlo bezvadně a v diskusi pak ještě vystoupili skoro všichni hosté, kde jsme si probrali další věcná témata. Poté již následovalo občerstvení a volná zábava. (foto)     V sobotu 14. listopadu se bratr Dolanský (velitel našeho sdh) a bratr Zicha zúčastnili Výroční valné hromady v Jaroslavicích. Bratr Zicha tam byl také jako starosta 8. okrsku.     V sobotu 7. listopadu se uskutečnilo každoroční shromáždění představitelů sborů okresu Zlín, letos opět ve Vizovicích. Po přivítání hostů si vzala úvodní slovo místostarostka Vizovic. Následovala kontrola usnesení a volba pracovních a dalších komisí.

     Po tomto úvodu následovalo gró schůze a to zpráva o činnosti OSH Zlín za tento rok, kterou vytvořil a přečetl náš starosta okresu p. Bernatík. Kromě spousty zajímavých věcí nám sdělil, že poprvé se na sjezd ČMS dostavila široká vládní delegace (pánové Sobotka, Babiš, Bělobrádek, Chovanec, další politická reprezentace) a jiní hosté z různých jiných organizací. Všichni dohromady se zabývali problémy dobrovolných hasičů a už z přítomnosti jmenovaných plynul zájem situaci řešit. V krátkosti se řešily zejména tyto záležitosti: snazší převod majetku obecně a hlavně automobilů ze státních institucí na obce a spolky věnující se požární ochraně, zlepšení materiálně-technického vybavení jednotek požární ochrany se zaměřením na dosud opomíjené JPO kategorie V, lepší postavení zaměstnavatelů a hlavně hasičů v jednotkách při výjezdu, zlepšení podmínek při práci s mládeží, postavení hasičského sportu na roveň jiným sportům, školení pro nové řidiče na sk. C a vyšší, poskytování plné nemocenské pro členy jednotek, trvalou systémovou podporu pro další práci a pár dalších bodů.

     Seznam to není krátký a všichni pevně doufají, že zmíněné se začne řešit na vládní a další bázi. Dle dostupných informací již probíhají různá jednání a vše jde správným směrem.

     Dál starosta oznámil, že poprvé v historii počet členů v okresu Zlín překročil magickou číslovku 7000. Počet dětí je jedním ze třech největších v ČR. Stabilně se o první příčku pereme s Opavou a Žďárem nad Sázavou. Za tuto práci patří vedoucím MH velké poděkování.

     Dalším bodem bylo oznámení dokončení almanachu, resp. knihy o hasičských sborech okresu Zlín. Provádí se finální úprava a na přelomu listopadu a prosince by již měla být zcela hotova. Práce to byla náročná a vyčerpávající, ale stálo to za to. (Měli jsme možnost si prohlédnout skoro finální výtisk a je to opravdu velmi podařená záležitost.)

     Posledními informacemi byla zmínka o přeregistraci sborů z právní formy „občanské sdružení“ na „ pobočné spolky“. Tato činnost zabrala všem spousty času, ale bohužel se nedá jinak.

     Na závěr zprávy byla probrána situace okolo uskupení Komora velitelů, která poskytuje pojištění jednotkám PO a kontaktuje sbory a obce jakože jménem celého sdružení SH ČMS. Tyto jejich aktivity jsou nekalé a důrazně se doporučuje od této "organizace" distancovat. Více na www.dh.cz a jinde.

     Po této obsáhlé zprávě následovala zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu OSH za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok příští. Dalšími body byl program jednání výkonného výboru OSH v roce 2016 a plán činnosti na rok 2016. Následovala informace k valným hromadám sborů a okrsků a diskuse.

     V této vystoupili postupně pí. Reková ze Zlínského kraje, p. Hrtús za HZS Zlínského kraje, pí. Ordeltová za Aktiv zasloužilých hasičů, p. Novák za SDH Slušovice, p. Obadal za SDH Luhačovice, p. Staněk z OSH Zlín a na konec p. Bernatík, který vše shrnul, poděkoval všem za důležitou a neocenitelnou práci ve prospěch společnosti, poslal poděkování i do rodin bez jejichž shovívavosti by vše mohlo jen těžko vše fungovat jak má a pozval nás na občerstvení. (foto osh zlín)     V pátek 6. listopadu se starší žáci mladých hasičů spolu s místním oddílem Skautů zapojili do příprav již tradičního Pochodu broučků. Místo pravidelného pátečního tréninku zdobili naši mladí hasiči trasu na ul. 4. května v Želechovicích svíčkami a lampiony. Tudy průvod procházel a pokračoval až k evangelickému hřbitovu. Zde se mohli malí broučci zahřát čajem, ti starší svařeným vínem. Akci zakončil krásný ohňostroj. Po skončení pochodu broučků pomohli mladí hasiči s úklidem trasy.

autor: Míša Klásková     V sobotu 17. října se u nás v obci konalo jubilejní hodové vodění berana společně s večerní hodovou zábavou. Přípravy probíhaly již od začátku týdne a vrcholily den před samotnou akcí. Všechny nákupy, zařizování, vaření měly přispět k hladkému průběhu celé soboty. Ráno jako vždy jsme zajeli pro berana, který s námi obcházel obec již potřetí. Mezi osmou a devátou hodinou jsme za doprovodu dechové muziky vyrazili vstříc želechovickým ulicím. Cesta ubíhala a nebýt toho, že naše obec je tak velká, skončili bychom možná i za světla. Večer pak následovala zábava. Letos jsme změnili kapelu a místo Kosovců hrála skupina Focus. Došla spousta lidí a všichni se skvěle bavili, což byl náš cíl. Všem velmi děkujeme za účast na zábavě a případný příspěvek či občerstvení při obcházení obce. (foto)     Ve dnech 25. - 26. září se naši dva členové sboru (Verča Zichová a Zdeněk Kűhr) zúčastnili školeni vedoucích mládeže, které se konalo v RS Ploština. Školeni započalo tím, že si všichni vedoucí vyzkoušeli Štafetu CTIF a Závod požární všestrannosti. Poté následovala diskuze o tom, jakých chyb se mají vyvarovat při přípravě svých svěřenců na výše zmíněné disciplíny a shrnutí minulé sezóny s následnou diskuzí a volnou zábavou. V sobotu ráno probíhala příprava na testy pro instruktory a vedoucí mládeže a po obědě proběhlo napsaní testů. Oba členové uspěli a můžou nadále vést naše mladé hasiče.

autor: Verča Zichová     V sobotu 19. září jsme na Střelnici uspořádali ukončenou letošní sezóny. Sešlo se nás spousta a už od 16 hodin, kdy bylo ještě relativně teplo, jsme se společně bavili. Později se udělal oheň a v přátelském duchu se u něj sedělo až do pozdních hodin.     V sobotu 12. září se konal u nás na střelnici 2. ročník okrskové ukončené Grand Prix 8. okrsku. Oproti loňskému ročníku přibylo více zúčastněných díky několika zástupců holek z Jasenné. Opět se bohužel nedostavil žádný zástupce Ostraty. Všichni se dobře bavili u nachystaného občerstvení v podobě gyrosu a alkoholických tekutin :) do pozdních hodin... Rok od roku účast stoupá a snad tomu bude i nadále.     V pátek 11. září odpoledne se uskutečnil na naší hasičské zbrojnici Nábor mladých hasičů. Pro všechny nové tváře jsme si na uvítanou přichystali prohlídku hasičské zbrojnice a cisterny a nechybělo ani malé občerstvení. Každý nový hasič si vyzkoušel spojit hadici s proudnicí či oblíbené stříkání vody z proudnice. Naši zkušenější mladí hasiči předvedli svým novým kamarádům štafetu dvojic. Na závěr si velitel našeho sboru připravil zajímavé povídání na střeše hasičského auta o výstroji a výzbroji, zodpověděl veškeré dotazy a poté všechny přítomné svezl cisternou.      Zájemci, kteří se nemohli zúčastnit našeho pátečního náboru, nás mohou zastihnout každý pátek od 16. hod na naší hasičské zbrojnici (budova MŠ, Podřevnická 405). Těšíme se na nové tváře z řad kluků i holek!

autor: Míša Klásková     O víkendu 4. - 6. září jsme s mladými hasiči vyjeli na hasičský výlet, tektokráte na Mikulčin Vrch v Bílých Karpatech, do Rekreačního střediska Kopánky. Pátek se nesl v duchu ubytování, seznámení se s okolím a místním jídlem. Také jsme si zahráli fotbal a nohejbal a večer nechybělo posezení a společenské hry venku u grilu.

     Na sobotní den bylo připraveno několik akcí, z nichž se některé kvůli dešti bohužel neuskutečnily. Jako úspěch se dá určitě považovat uskutečněný výšlap většiny účastníků zájezdu na 8 km vzdálenou rozhlednu na Velkém Lopeníku v nadmořské výšce 911 m n. m. To znamená, že kromě velké dálky jsme také překonali převýšení přes 250 metrů. Také nám túra zabrala kus času. Ale stálo to za to. Odpoledne po obědě byl volný program a my jsme si opět zahráli nějaké ty míčové hry. Na večeři jsme si ugrilovali dobrou flákotu. Po večeři jsme kvůli špatnému počasí zrušili všemi oblíbenou stezku odvahy a venku pod altánem a později v chatce jsme hráli různé hry atd.

     Neděle už se nesla v duchu odjezdu. Dopoledne jsme ještě uspořádali turnaj ve střelbě ze vzduchovky. První místo v kategorii do 18 let ukořistil Robert Čapák, který ani jednou neminul. V kategorii ženy zlato získala Iva Hrazdirová a v mužích zabodoval také bez ztráty bodu Honza Válek. Nakonec kluci ještě stříleli o celkové první místo. Až v sedmém rozstřelovém kole se rozhodlo. Nervy na uzdě neudržel Robert a VELKÉ zlato a obdiv všech žen získal Honza :) Po obědě jsme se již nacpali do aut a vyrazili zase zpět domů. (foto)     V sobotu 29. srpna se naší obcí jela oblíbená rychlostní zkouška Pindula všem dobře známé automobilové soutěže Barum Rally Zlín. Oproti loňsku se opět tyto erzety přesunuly z neděle na sobotu, což je určitě dobrý tah. Také se nám letos podařilo s pořadateli domluvit menší restrikce na naší Střelnici a tak mohlo být o pohodlí diváků postaráno na úrovni. Jelikož počasí vyšlo tak diváků přišlo hodně. Spousta jich využila stanování v našem areálu a někteří již od čtvrtka u nás kempovali pod stanem. Letos k velké návštěvnosti přispěly kromě počasí i další faktory a to zejména to, že jeli velmi oblíbení historici a také se ani jedna Pindula předčasně neukončila. Po velkém sobotním závodění byla neděle ve znamení úklidu a všem, kteří se akce aktivně zúčastnili patří velké díky.     V neděli 28. června jsme v Želechovicích opět uspořádali pouťovou ukázku dálkové dopravy vody. Letos bylo počasí obzvlášť nepřejícné a před, během i po cvičení nepřetržitě a i dost vydatně pršelo. To mělo samozřejmě vliv na slabší účast přihlížejících, ale na druhou stranu to bylo zase prospěšné, co se týče průběhu cvičení a nároků na cvičící hasiče, které tyto podmínky prověřily daleko více než slunné podnebí. Aby toho nebylo málo, tak nám letos vypadla jednotka Ostraty, která nakonec nemohla přijet z organizačních důvodů. Ve 14 hodin zazněla siréna a po chvilce vyjely jednotky na stanovenou trasu. Řazení probíhalo v pořádku, ale kvůli problémům v komunikaci se nepodařilo zcela zaplnit volné místo Ostraty a tak bylo vedení mezi jednotkou Klečůvky a Pasek velmi dlouhé, což mělo vliv i na výsledný čas. Chybějící stroj byl poznat a výsledný čas 17 minut tomu i odpovídal.

     Na nástupu byl celý zásah zhodnocen velitelem zásahu a také velitelem 8. okrsku. Byly vyzkoušeny frekvence na jednotlivých vysílačkách jednotek a na příště domluven kanál pro komunikaci. Zjistili jsme, že ne všechny sbory mají jednotlivé kanály naladěny stejně, nebo že někdo některý vůbec nemá atd. Proč tomu tak je a všichni nemají naladěny radiostanice od profíků stejně je nám záhadou. Svůj zásah také provedli mladí hasiči, kteří proti ohni zasahovali z okolo protékajícího potoka. Celá akce se povedla a jednotky si opět, třeba i po delším čase, prověřily své schopnosti a vědomosti. (foto)     V sobotu 27. června jsme se opět po roce vydali do sousedních Lužkovic s našima mlaďochama udělat ukázku požárního útoku. Po nachystání věcí do cisterny jsme o půl šesté vyjeli na místo. Cesta byla krátká, ale jelo se i s majákama, a tak o zážitek bylo postaráno :) Po příjezdu na místo jsme vytáhli hadice, zapojili jsme je do rozdělovače, zapojili proudnice a mohlo se stříkat. Jelikož bylo teplo, tak se pokropili aj přihlížející. Potom jsme vše uklidily a po menším občerstvení jsme odjeli do zbrojnice. (foto)

autor: Michal Gahura     V sobotu 6. června naši mladí hasiči předvedli co umí na dětském dnu v Želechovicích pod sokolovnou. Místní TJ Sokol za velmi pěkného počasí přichystal odpoledne plné her a zábavy pro děti a my jsme k tomu aspoň trošku přispěli. Mlaďoši přijeli v cisterně a za zvuku houkačky a blikání majáku vyskákali z auta, spojili vodní vedení směrem k budově sokolovny a uhasili nedočkavé děti, které se v teple pěkně zchladili, či spíše byli komplet mokré :D (foto)     V sobotu 30. května jsme na Střelnici uspořádali tradiční kácení máje spojené se soutěžemi pro děti. V den akce jsme ještě absolvovali soutěž okrskové Grand Prix a tak jsme začátek museli posunout až na 17 hodin. Bohužel počasí nám vůbec nepřálo a v čase, kdy měla akce začít, se spustil hustý déšť. Museli jsme odvolat několik vystupujících a tak byl program zkrácen. Nakonec se počasí umoudřilo a i lidé s dětmi došli. Uspořádali jsme soutěže a jako každý rok byl největší zájem o střelbu ze vzduchovky. Opekli jsme si špekáčky a večer byl odpálen pěkný ohňostroj. Za praskání ohně jsme pak seděli u ohně a bavili se o všem možném. (foto)     V neděli 3. května jsme navštívili XXI. hasičkou pouť na Provodově. Celkem se ráno pod Malenisky sešlo 165 hasičů s 16 prapory z celkem 22 sborů. Kolem desáté vyšel průvod praporů, dechové hudby, hasičů a dalších návštěvníků pouti směrem ke kostelu. Cesta je to náročná a také jsme se zastavili u hřbitova, kde byla uctěna památka zemřelých bratrů a sester. Po několika minutách jsme došly ke kostelu, kde byla sloužena mše svatá místním velebným panem. Během obřadu byla místnímu sboru darována okresním sdružením stužka k slavnostnímu praporu. Tato byla poté posvěcena společně s novým praporem SDH Březůvky, který si nechali zhotovit k 85. výročí založení sboru. Letos byla přítomna i redaktorka Zlínského deníku a také TV Barandov, ktery celou akci točil. Reportáž zde od času 21:15. Po skončení mše se přítomní přesunuli do blízké hospůdky na občerstvení a po nějaké době jsme se všichni rozjeli domů. (foto)     Ve čtvrtek 30. dubna jsme jako každoročně na Střelnici stavěli májku. Počasí nám přálo a i lidí příšlo poměrně dost, takže po zkulturnění a menší brigádě v areálu jsme začali chystat a zdobit májku. Okamžik pravdy nastal v 7 hodin večer, kdy jsme májku postavili. Letos byla menší a tak to nebylo ani moc těžké. Práce se povedla a my jsme ještě do noci seděli u táboráku a probírali kde co. Bohužel v době psaní tohoto článku již májka nestojí a někdo ji po 2 dnech opět shodil. Nejsme sice v okolí sami, ale i tak to naštve. (foto)     V sobotu 25. dubna jsme se zúčastnili již XXII. ročníku celonárodní hasičské pouti na Svatém Hostýně. Počasí vyšlo nádherné, cesta autobusem rychle uplynula a už jsme se vyhřívali na sluníčku na poutním místě. Oproti loňsku se zdálo návštěvníků méně a to bylo tak krásně. Možná ale, že nám to jen tak přišlo. V průvodu byly opět desítky krásných praporů a mezi nimi ten nejhezčí, NÁŠ :)

     Okolo desáté průvod vyšel směrem ke kostelu, načež přítomní hosté v čele s arcibiskupem mons. Janem Graubnerem přednesli své zdravice a proslovy ke shromážděnému davu přihlížejících. Poté již následovala mše svatá, kde dokonce velebný pán rozebíral i téma uprchlíků směřujících k italským břehům.

     Po mši svaté jsme poobědvali a nakoupili ve stáncích perníkové srdce a jiné dobroty pro naše nejbližší. Prošli jsme se pod kostel k vodnímu prameni, kde jsme si nabrali vodu a v 15 hodin jsme odjeli s pěkným zážitkem ke svým domovům. Detailní článek a foto zde. (foto)     V neděli 12. dubna se v naší hasičské klubovně konala schůze 8. okrsku. Jako první bod jsme si potvrdili termíny soutěží Grand Prix a dalších akcí a soutěží, které se nás bezprostředně týkají. Letos se do našeho GP připojily i holky z Jasenné, takže koněčně bude v kategorii žen konkurence (4 týmy), kdy na jedno družstvo pohár na soutěži prostě nezbyde. Dále jsme odsouhlasili změny pravidel soutěží GP 8. okrsku, které jsou nyní dostupné na úvodní stránce a v dokumentech. Dále byla probírána témata: nedostatek rozhodčích na soutěžích, pozvání na hasičské pouti, zdravotní služba na pořádaných soutěžích a problémy s braním vody z veřejných hydrantů.     V sobotu 28. března jsme uspořádali sběr železa v naší obci. Sraz byl ráno na půl 9 a po nachystání všeho nezbytného jsme vyjeli, letos výjimečně na Avii, vstříc železu. Druhá skupina se odebrala na stanoviště svozu v JZD. Rychlost s jakou jsme objeli celou obec nás všechny překvapila a oběd ve zbrojnici byl již naší konečnou zastávkou. Po menším oddychu jsme se vrhli na třídící práce, abychom vyseparovali jiné kovy z nasbíraného šrotu. I to bylo letos velmi rychlé a kolem druhé hodiny jsme již měli vše hotové. Po úklidu již tak nezbývalo nic jiného než se odebrat k domovům. Všem za železo velmi děkujeme.     V sobotu 21. března se v Sazovicích konalo Shromáždění zástupců sborů okresu Zlín. Za náš sbor se zúčastnil jeho starosta bratr Hrazdira. Začátek byl v 9 hodin a přítomno bylo 109 ze 116 sborů okresu.

     Po minutě ticha za zemřelé bratry a sestry následovalo představení hostů - starostka Sazovic, zástupce zlínského kraje, zástupce hasičské pojišťovny, zástupce HZS Zlínského kraje a také zástupce krajského sdružení dobrovolných hasičů. Shromážděním bylo zvoleno pracovní předsednictvo, návrhová, volební a mandátová komise, zapisovatel a ověřovatel zápisu. Dalším bodem bylo schválení programu jednání a jednacího a volebního řádu. Starosta OSH Zlín bratr Bernátík dále přečetl svou zprávu o činnosti za uplynulé volební období a také přečetl zaměření činnosti OSH na další volební období, tedy pro roky 2015 až 2020 (dokument). Související dokument, který popisuje činnost celého SH ČMS 2015 až 2020 zde.

     Sestra Jurášková přednesla zprávu okresní kontrolní a revizní rady a konstatovala vše bez chyb. Sestra Vajďáková poté rozebrala hospodaření, příjmy a výdaje za loňský rok. V následné diskusi se postupně se svými příspěvky přihlásili: zástupce zlínského kraje, hasičské pojišťovny, HZS Zlínského kraje, krajského sdružení hasičů a jako poslední sestra Vajďáková.

     Nejdůležitějším bodem jednání však byla volba nového okresního vedení na následujících 5 let. Po odhlasování je složení následující: starosta - Ing. Bernátík, náměstci - za okresní radu velitelů bratr Tichý, za okresní radu mládeže bratr Nevařil a za okresní radu preventistů bratr Jakuba, členové výkonného výboru - bratři Blaha, Holčík, Hubáček, Cholasta, Jelínek, Jurča, Juřík, Kráčalík, Křen a sestra Úlehlová, předsedkyně okresní kontrolní a revizní rady - sestra Jurášková a členové sestra Kattauerová a bratři Kůdelík, Majzlík, Malota a Šmatlo. V průběhu těchto voleb byl také podáván oběd, který nám dodal nezbytnou energii na další rokování.

     Následovala volba delegátů na V. sjezd SH ČMS a delegátů na Shromáždění delegátů OSH Zlínského kraje. Byli také potvrzeni vedoucí odborných rad OSH jako členů VV OSH. Předposledním bodem byl návrh kandidátů z řad OSH Zlín do vyšších orgánů SH ČMS. Usnesení z této schůze bylo přijato (zde) a závěrem vystoupil ještě bratr Bernátík s posledním slovem a poděkováním všem hasičům za jejich činnost. Po jedné hodině odpolední jsme se po rozloučení rozjeli domů. Detailní článek na OSH Zlín zde. (foto osh zlín)     V sobotu 7. března se dva naši členi, bratr Čechmánek a bratr Kűhr, zúčastnili výroční valné hromady místní TJ Sokol. Schůze se konala pod sálem sokolovny v Coffe baru, který byl přeplněn členy a hosty. Kromě nás byl přítomen starosta obce pan Špendlík, zástupce ředitele místní školy pan Macík, paní Richterová za červený kříž a také představitel župy Komenského za TJ Sokol.

     Po přivítání starostou sokola panem Nosálkem a jeho úvodním slovu byly předneseny jednotlivými zástupci oddílů jejich zprávy o činnosti. Nejvíce je nyní v oblibě badminton, který navštěvuje několik desítek členů. Po finanční zprávě vystoupili v diskusi jak naši zástupci či paní Richterová tak i starosta obce a také zástupce župy za TJ Sokol. Následovala další diskuse a poté již oficiálně schůze skončila. Jako občerstvení byl podáván chutný guláš.     V neděli 1. března se v naší klubovně konala první letošní pracovní schůze našeho okrsku. Po přivítání starostou okrsku bratrem Zichou jsme se vrhli na to, proč jsme přišli. V úvodu bylo bratrům Dolanskému a Hrazdirovi předáno ocenění od vedení 8. okrsku v podobě stužky za 20 let činnosti, čehož si velice vážíme a za udělení děkujeme. Dále byly prodiskutovány pravidla GP a padaly návrhy na jejich úpravu. Pracovní verze bude rozeslána zástupcům sborů a finální verze bude schválena na další schůzi a to 12. dubna. Dále byly velitelem okrsku probrány informace z rady velitelů. Platilo se i startovné za sbory, které se letos chtějí účastnit Grand Prix, možná přibudou ženy z Jasenné. Ujasnila se většina termínů letošních soutěží včetně zabezpečení a organizace té okrskové letos na Pasekách. Po prodiskutování potřebných témat jsme se asi po hodině a půl rozešli domů.     V pátek 27. února jsme si s mladými hasiči udělali netradiční trénink a jeli vyzkoušet horolezeckou stěnu do Zlína. Hned po příjezdu jsme byli uchváceni kolik horolezeckých stěn Vertikon nabízí a rozhodli jsme se, že sem budeme muset ještě někdy zavítat. Ani jsme se moc nerozkoukali a už si nás bral na starost pan instruktor, který je také hasičem a to přesněji za SDH Jaroslavice. Vyzkoušeli jsme si všechny trasy, co nám byly nabídnuty, a po hodině a půl lození jsme si šli dát něco malého k snědku a byli jsme plní nových zážitků. Tímto bych chtěla motivovat všechny ty, co by se chtěli přihlásit k nám do hasiče, aby se došli podívat na naše tréninky každý pátek v 16:00 na zbrojnici, aby zjistili, že naše tréninky se neskládají pouze z učení se novým věcem nebo uzlování a provádění požárního sportu, ale také, že se dokážeme bavit a strávit spolu hodiny i jinak. Budeme se těšit na všechny nové členy, doufáme, že Vás přijde co nejvíc. (foto)

autor: Verča Zichová     V úterý 10. února jsme se zúčastnili Výroční valné hromady Místní skupiny ČČK. Pozvání přijali bratři Hrazdira, Kűhr a Zicha. Schůze začínala po páté hodině odpolední a na programu byla spousta bodů. Po přivítání předsedkyní paní Richterovou následovalo velice pěkné vystoupení dětí z mateřské školy. Následně byly oficiálně představeny nové členky spolku. Jednou z nich je i naše sestra Klásková a my jí přejeme ať se jí zde daří alespoň tak, jako u nás. Poté byly z rukou starosty obce pana Špendlíka a bývalé nejvyšší představitelky zlínského ČČK předány diplomy a ocenění dobrovolným dárcům krve, kteří dostali bronzovou, stříbrnou či zlatou plaketu profesora Jánského. Určitě je to záslužná činnost a čím více takových lidí bude, tím lépe. Nikdo nikdy neví, kdy bude potřebovat transfúzi a tak by se k tomu člověk i měl stavět. Dále bylo předáno ocenění některým členkám spolku.

     Pani Richterová přečetla zprávu o činnosti, ze které jsme se dozvěděli spousty informací a na jejichž základě je jasné, že různých akcí a práce přes rok mají až až. Na závěr byla přečtena zpráva o hospodaření a plán práce na rok 2015. V diskuzi poté vystoupili hosté se svými příspěvky a na závěr všem za účast poděkovala předsedkyně místní skupiny. Na úplný konec se podával chutný gulášek.     O víkendu 6. - 8. února jsme vyjeli na hasičskou lyžovačku. Tentokráte byl našim cílem areál Kyčerka ve Velkých Karlovicích v Beskydech (Penzion Gaudeamus). Na místo nás postupně dorazilo kolem dvaceti a po zabydlení jsme absolvovali pěší obhlídku blízkého svahu. Po konstatování, že tyto podmínky lze akceptovat pro naše lyžařské umění jsme se odebrali na večeři. Večer již patřil společenským hrám a jiné zábavě.

     Sobotní ráno jsme se probudili do zasněžené krajiny a po snídani jsme vyrazili na svah. Jelikož sněhu bylo nadmíru a bylo krásné počasí, postupně se na všech vlecích tvořily fronty. Naštěstí to nebylo tak hrozné, jak se zprvu zdálo a dopoledne jsme si všichni užili. Po obědě následoval nutný odpolední klid na lůžku a odpočinutí jsme opět vyšli vstříc bílému kopci. Odpoledne již bylo lyžování náročnější kvůli muldám a později ještě ledovým plotnám, ale i přes to to šlo. Unavení a vysportovaní jsme povečeřeli a po chvilce odpočinku se šlo takzvaně blbnout. Malí, ale i někteří větší na svahu dováděli na lopatách a talířích a u toho jsme se pěkně pobavili. Poté jsme navštívili blízkou hospodu na Kyčerce, kde jsme se lehce občerstvili a jelikož se již zavíralo, pokračovali jsme v zábavě na naší chatě.

     Neděle již patřila v podstatě odjezdu. Od rána chumelilo a připadlo hodně sněhu. Někteří toho ještě využili a vyrazili na svah. Po obědě jsme se rozloučili, udělali společné foto a odjeli nazpět domů s pocitem příjemně využitého víkendu. Pobyt zde určitě doporučujeme, protože prostředí i chata je perfektní a personál velmi vstřícný. (foto)     Ve čtvrtek 5. února jsme uspořádali na naší hasičské zbrojnici tradiční uzlovací soutěž, které se zúčastnili tři členové našeho sboru. Výsledky našich mladých hasičů byly velmi vyrovnané, a tak v konečném výsledku rozhodovaly pouze setiny. Na prvním místě se umístil David Klásek s časem 16 sekund, na místě druhém Robert Čapák a krásnou třetí příčku obsadil Kryštof Balajka. Chtěli bychom všechny zúčastněné velmi pochválit za předvedené výkony a těšíme se na stejně dobrou prezentaci našeho sboru i v další uzlovací soutěži. Toto vnitrosborové kolo se pořádá pro kvalifikaci na okresní uzlovací soutěž. (foto)

autor: Verča Zichová     O víkendu 23. - 25. ledna jsme uspořádali naši tradiční hasičskou zabijačku. Již v pátek jsme začínali s přípravami a úklidem zbrojnice, aby bylo vše na sobotu připraveno.

     V sobotu ráno jsme se po sedmé sešli a zatopili jsme pod kotli, aby bylo čím spařit toho našeho štětináče. Další práce vesele probíhaly a kolem deváté se řezník ujal svého žezla, tedy lépe řečeno jateční pistole a už to bylo. Zpracování probíhalo dle zaběhnutých standardů a směrnic EU. Škvařilo se sádlo, připravovala se tlačenka, prejt, jitrnice a další dobroty. V poledne jsme společně pojedli vařené maso a poté jsme se opět vrhli do práce. Odhadem kolem páté odpolední/večerní bylo vše hotovo a následoval velký úklid a společné posezení u pečeného masa s výborným zelím a chlebem. Pak už se jen sedělo a povídalo do nočních hodin.

     V neděli jsme se sešli kolem jedenácté a začali zbrojnici dávat do stavu odpovídajícího běžnému stavu. Poté jsme poobědvali řízek s bramborovým salátem, rozdělili si výslužku a tím pro nás zabijačkový víkend, bohužel/bohudík, skončil :) (foto)     Ve středu 21. ledna vydal HZS Zlínského kraje souhrnnou zprávu za rok 2014. V článku je rozebíráno spoustu témat, které jsou velmi zajímavé. Článek určitě stojí za přečtení. K přečtení zde.     V pátek 16. ledna proběhla v sále Restaurace U Hustých na Klečůvce výroční valná hromada 8. okrsku. Úvodního slova se ujal velitel okrsku bratr Cholasta z Lípy, který nejprve přivítal přítomné hosty, zástupce sborů okrsku a členy okrskového výboru. Z hostů byl přítomen bratr Bláha za OSH Zlín a za čestné funkcionáře a zasloužilé hasiče byl přítomen bratr Žitný z našeho sboru, bratr Polášek z Želechovických Pasek a bratr Ordelt st. z Jaroslavic.

     Po minutě ticha za zemřelé bratry a sestry následovalo zvolení volební a návrhové komise, jejichž složení bylo jednohlasně přijato. Zprávu o činnosti okrsku přečetl bratr Cholasta a obsahovala stručný a přesto dlouhý výčet všech aktivit sborů, které v okrsku máme. Celá zpráva je zde.

     Dále bratr Chmela z Želechovických Pasek přečetl zprávu o hospodaření. Následoval nejdůležitější bod letošní valné hromady a to volba funkcionářů okrsku. Složení je tedy takového: starosta - Laďa Zicha, velitel - Luďa Cholasta, hospodář - Robert Chmela, preventista - Karel Paták, tito zůstali jako do teď. Změna přišla na pozici jednatelky. Dlouholetá zástupkyně této funkce sestra Ordeltová z Jaroslavic přenechala žezlo sestře Skydánkové, taktéž z Jaroslavic. Paní Ordeltové velice děkujeme za dlouholetou vynikající práci na této pozici a sestře Skydánkové přejeme hodně úspěchů. Dále byl zvolen strojník okrsku - Mira Rafaja z Klečůvky a mládež bude zaštiťovat sestra Zámečníková z Jaroslavic. Novému výboru přejeme, ať se jim práce daří alespoň tak dobře jako do teď.

     V diskusi pak vystoupil bratr Cholasta, který poděkoval za spolupráci jak sborům tak OSH Zlín a také pochválil sestru Ordeltovou za její práci v okrsku. Dále pak vystoupila sestra Ordeltová s poděkováním za dlouholetou spolupráci a konstatovala, že ji práce velice bavila. Bratr Ordelt st. zhodnotil práci nového vedení okrsku a pochválil SDH Lužkovice za čím dál lepší činnost. Poté se diskuse stočila na zbrojnici Lužkovic. Město Zlín neustále slibuje zlepšení situace v budově (elektřina, voda, odpady atd.), ale nijak nekoná. S tím se pak spojila diskuse okolo jednání orgánů samosprávy s dobrovolnými hasiči, kdy bylo jasně řečeno, že je vidět, jak se k nám chovají za normální situace a za krizové situace, kdy je jednání naprosto opačné a skoro perfektní. Také na výroční schůzi nebyl přítomen nikdo z Magistrátu města Zlín. Snad se toto vše v budoucnu zlepší.

     Sestra Ordeltová přečetla návrh plánu práce na rok 2015 a návrh usnesení ze schůze. Oba byly jednomyslně přijaty.

     Bratr Bláha poté omluvil starostu OSH Zlín bratra Bernatíka, protože byl na jiné schůzi, kde je garantem. Zhodnotil činnost okrsku a sborů a poděkoval všem za jejich práci. Nejen hasičům, ale také rodinám a dalším za to, že trpí hasičům jejich časově náročný koníček.

     Na závěr bratr Cholasta ještě jednou poděkoval všem za spolupráci a popřál všem přítomným dobrou chuť.