články 2016
     V sobotu 31. prosince jsme jako každý rok vyrazili na silvestrovský výšlap. I letos jsme pasekářskou stezkou šli na Pindulu. Sešlo se nás cca 20 a po asi 2 hodinách chůze vycházkovým tempem jsme dorazili do restaurace Na Pinduli. Po asi čtvrhodinovém čekání jsme si posedali a občerstvili se k doplnění sil. Pak už nezbývalo nic jiného než se vydat nazpět, což už byla hračka. Pěkná zdravotní procházka všem určitě prospěla a už se těšíme na příští rok. (foto)     V sobotu 17. prosince se sestry Kamasová a Hrazdirová zúčastnily Výroční valné hromady Sboru dobrovolných hasičů v Lípě. Začátek byl posunut již na 17 hodin. Přítomní se dozvěděli zajímavé informace z činnosti sboru i z jeho hospodaření a na konec následovalo občerstvení.     V sobotu 10. prosince bratři Coufalík a Čechmánek navštívili Výroční valnou hromadu Sboru dobrovolných hasičů na Klečůvce. Jako vždy bylo gró schůze zhodnocení činnosti za uplynulý rok, zúčtování dle hospodářského hlediska, a také stanovení plánu činnosti na rok 2017. Po oficiální části následovalo občerstvení a dále již jen přátelské posezení.     V pátek 2. prosince se tradičně uskutečnilo obecní rozsvěcování vánočního stromu. Opět byla akce pořádána v prostoru před Jednotou, což je momentálně zřejmě nejlepší řešení. Kolem dokola byly rozestaveny stánky se vším možným i nemožným a již od 15. hodiny, kdy akce oficiálně startovala, se začali občané scházet. My jsme měli jako vždy nachystány čerstvé dobroty ze zabijačky a také svařák na zahřátí. Snad všem chutnalo, a sejdeme se zase za rok. (foto)     V sobotu 26. listopadu se bratr Zdeňa Kűhr a sestra Verča Zichová zúčastnili Výroční valné hromady Sboru dobrovolných hasičů Želechovice Paseky. V průběhu schůze byla přednesena zprávy o činnosti, zpráva o hospodaření a mnoho dalších informací. Poté následovalo občerstvení v podobě řízku s bramborem a dále již jen volná zábava.     V pátek 18. listopadu se uskutečnila Výroční valná hromada našeho sboru, kde jsme zhodnotili naši práci v tomto roce a stanovili si cíle na ten další. Letos jsme po dlouhých letech museli změnit místo schůze. Z jídelny bývalého JZD jsme se tak přemístili do Hostince u Březíků, kde bylo taktéž zázemí nakonec výborné, takže vše proběhlo jak mělo.

     Po přivítání hostů a všech přítomných jsme minutou ticha uctili památku bratrů a sester, kteří nás letos nadobro opustili. Dále se přešlo na hlavní bod večera a tím byla výroční zpráva o činnosti, kterou vytvořil bratr Čechmánek, náš jednatel. Po dlouhé a obsáhlé zprávě, kterou si můžete přečíst zde, jsme pokračovali zprávou hospodáře (bratr Šarman) a následnou zprávou kontrolní a revizní rady (bratr Ronza). Následně proběhla kontrola usnesení z roku 2015.

     Poté již následovaly 2 zpestřující body schůze. Tím prvním bylo předání ocenění členům sboru za jejich dosavadní činnost (bratři Gahurovi, bratr Kotas a bratr Žitný). Dalším již v podstatě zábavným bodem byla kulturní vložka mladých hasičů, kteří se pro tuto akci speciálně naučili několik scének. Odměnou jim pak byl hlasitý potlesk.

     Předposledním bodem bylo odsouhlasení plánu na rok 2016 a posledním pak diskuse. V té vystoupili postupně starosta obce pan Špendlík, bratr Zicha za VIII. okrsek, jednotliví zástupci SDH v okrsku a za místní skupinu Českého červeného kříže pak sestra Klásková. Popřáli jsme k 60. narozeninám bratrovi Radomíru Špendlíkovi a také starostovi obce k jeho narozeninám. Po všech zdravicích a zhodnocení spolupráce jsme se již vrhli na dobrou svíčkovou.

     Na tomto místě patří ještě poděkování všem našim členům (ale i nečlenům) za jejich letošní činnost a pomoc při zabezpečování nespočet akcí, kterých jsme se účastnili. Díky! (foto)     V sobotu 12. listopadu se konalo pravidelné shromáždění představitelů sborů okresu Zlín, tentokráte v Sazovicích v Obecním domě. Za náš sbor se zúčastnil bratr Hrazdira.

     Začátek byl v 9 hodin a na místě bylo několik hostů - Ing. Karel Malinovský (vedoucí Oddělení pro zvláštní úkoly Zlínského kraje), Edita Hrbáčková (starostka Sazovic), mjr. Ing. Jan Klepáč (velitel stanice profíků ve Zlíně), a dále pak Vlastimil Nevařil jako zástupce Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. a Jan Štalmach jako vedoucí Aktivu zasloužilých hasičů a funkcionářů okresu Zlín.

     Nejdříve nás přivítala paní starostka, která všem hasičům poděkovala za činnost. Dále proběhla kontrola usnesení a volba komisí a dalšího. Přítomno bylo 107 ze 116 sborů.

     Jako gró celého setkání byla přečtena zpráva o činnosti starosty OSH Zlín bratra Bernátíka, která byla jako vždy podrobná. Za zmínku stojí např. informace o schůzce vedení hasičů s předsedou vlády a dalšími poslanci v půlce roku, kde se řešily naše aktuální problémy. Dále se řešilo přečíslování sborů a s tím související výměna průkazek, problematika EET, přeregistrace sborů, okresní kniha historie sborů, informace o MČR Plamen, které se uskuteční ve Zlíně či Otrokovicích a další. V současné době má Aktiv zasloužilých hasičů a funkcionářů okresu Zlín celkem 21 členů (z toho 6 žen a 3 zasloužilé funkcionáře). K 1. 1. 2016 bylo v okrese Zlín registrováno celkem 6757 hasičů a k datu schůze to již bylo 7185, což je nárůst o 6,33%. V počtu mladých hasičů jsme na 3. místě mezi okresy s 1902 mladými hasiči. Čísla vskutku vynikající. Nakonec patřilo poděkování všem za jejich dobrovolnou činnost.

     Dále následovala zpráva Okresní kontrolní a revizní rady sestry Juráškové, zpráva o plnění rozpočtu OSH Zlín a návrh rozpočtu na další rok, oboje v režii bratra Nevařila.

     Osmým bodem byl program jednání Výkonného výboru OSH Zlín a plán činnosti na rok 2017 (bratr Bernátík). Také připomněl informace týkající se výročních valných hromad a hlášení z nich.

     V posledním bodě jednání, v diskuzi, vystoupilo postupně několik řečníků - p. Malinovský (zhodnocení spolupráce kraje a hasičů od roku 2001 a slib, že se bude snažit i přes změnu vedení kraje dále v této spolupráci pokračovat), p. Klepáč (poděkování za spolupráci atd.), p. Novák - starosta SDH Slušovice (financování OSH a jiných akcí, změna školení Strojník a Velitel apod.), p. Štalmach (poděkování za podporu Aktivu), p. Bernátík (nové vyznamenání, financování OSH odpověď, problémy s vyúčtováním dotací na opravu historické techniky, junior univerzita atd.), p. Nevařil (prezentace pojištění výjezdových jednotek, ale i jiných druhů pojištění, od HVP, problematika vyznamenání).

     Informací proběhlo na shromáždění opravdu hodně a tak poté už nezbývalo nic jiného, než si po náročném dopoledni doplnit potřebnou energii výborným obědem. Článek a fotogalerie OSH Zlín zde. Usnesení shromáždění zde.- v tento se také uskutečnila výroční valná hromada SDH Jaroslavice od 18 hodin, které se za náš sbor zúčastnili bratři Hamšík a Hrazdira. Byla přednesena zpráva činnosti za rok 2016, vyhlídky na rok 2017, plnění rozpočtu a stav hospodaření. Po oficiální části následovalo neformální posezení v přátelském duchu.     Ve čtvrtek 27. října byl trénink jiný než obvykle. Místo vázání uzlů a běhání štafety dvojic se mladí hasiči společně s třemi vedoucími vydali na výlet do Zlína. Výlet jsme započali ve 14/15 budově areálu Svitu, kde nás paní provedla po galerii a zábavnou formou nám ukázala jak lze pohlížet na obrazy a přitom se něco zajímavého dozvědět.

     Poté jsme se přesunuli na hotel Moskva, kde jsme měli objednanou dráhu na bowling. Mezi vedoucími vyhrál Michal Gahura, ale ani děti nebyly pozadu. Hned po Michalovi se umístila Adéla Zichová a za ní Marek Čuřík. Následně jsme zakončili výlet malým občerstvením, které se skládalo z pizzy, kofoly a bonbónů za odměnu. (foto)

autor: Verča Zichová     V sobotu 15. října se uskutečnil další ročník obnovené tradice hodového vodění berana. V pořadí již 11. ročník začal jako vždy již před časem s domlouváním organizačních záležitostí všeho druhu. Zřejmě největší problém nastal, když jsme se dozvěděli, že beran, který s námi obcházel obec několik posledních let je již na pravdě Boží a tudíž je potřeba rychle sehnat jiného. Naštěstí se na nás usmálo štěstí a vše dobře dopadlo. Ráno v sobotu se někteří členové sboru a hudebníci sešli ve zbrojnici a po snídani jsme všichni společně vyšli do našich ulic. Za doprovodu berana a hudby jsme postupně obešli celou obec. Bylo to náročné, ale všichni jsme to zvládli. Všem občanům děkujeme jak za příspěvek do kasičky, tak za nachystané občerstvení. Mezitím zbytek sboru připravoval na sokolovně zázemí pro večerní zábavu se skupinou Kosovci, která se nakonec vydařila. Všem, kdo se na zabezpečení sobotního dne jakkoliv podílel patří velké díky. (foto)     Ve dnech 23. a 24. září proběhlo pravidelné školení vedoucích mládeže na Ploštině. Z našeho sboru se zúčastnila Ivana Hrazdirová. Pátek byl věnován praktické části, kdy si každý z dospělých vyzkoušel z pozice soutěžícího jednotlivé disciplíny podzimní části okresního kola hry Plamen. Po večerním vyhodnocení následovala večeře a volná zábava pro ubytované či cesta domů pro nás, dojíždějící. V sobotu jsme pokračovali částí teoretickou. Vyslechli jsme si přednášky na různá témata a poté nás již čekal onen očekávaný test. Všichni zúčastnění jej úspěšně splnili a tak už nezbývalo, než si dát vydatný oběd a rozjet se ke svým domovům.

autor: Iva Hrazdirová     V sobotu 3. září jsme přijali nabídku nesení vlajek států v plánovaném průvodu, jejichž hudební soubory se účastnily 28. ročníku národního festivalu dechových orchestrů, který se konal ve Zlíně. Průvod se začal srocovat po deváté hodině dopolední směrem od křižovatky u Lidlu na Podvesné a směr byl dán po hlavní silnici směrem na náměstí Míru. Po desáté hodině zazněly bubny, což znamenalo jediné, průvod vychází. Celkem nás bylo 7 a tímto všem děkuji za účast a vzornou reprezentaci našeho sboru. Jakmile jsme dorazili na náměstí, seřadili jsme se na pódiu a na tomto místě jsme stáli, než prošly všechny soubory včetně mažoretek. Jelikož i počasí bylo příjemné, vydařil se tento den určitě na jedničku. (foto)


     Další akcí v tento den byla účast na oslavách 60. výročí založení sboru dobrovolných hasičů na Želechovických Pasekách. Start akce byl v jednu hodinu, kdy byla slavnostně otevřena nová zdejší klubovna, která vyrostla na místě staré Rumové chýše. Pěkné to stavení. Dále pokračovala akce přečtením zprávy o historii sboru. Jedná se o jeden z mladších sborů, ale i tak je jejich historie dlouhá a pestrá. Následovalo ocenění členů za jejich zásluhy. Proběhlo předávání darů a i starosta obce pronesl slavnostní řeč. Poté na zhruba 3/4 hodiny byl volný program.

     V 15 hodin se pokračovalo ukázkami práce hasičů. Hašení předvedli hasiči z Kvítkovic se svou starou stříkačkou a také kluci z Prštného, kteří ukázku, jak probíhal zásah v minulosti pojali celkem svérázně, ale určitě trefně a všem se to moc líbilo. Dále provedli svou ukázku jak naši mladí hasiči, tak i z Klečůvky a také z Lípy. Každý tým si uhasil svou budovu. Celým odpolednem se nesla živá cimbálová muzika, kterou večer nahradila hudební skupina Premiér. Celý den i s večerem se parádně vydařil a nezbývá než čekat na další obdobnou akci.     Ve dnech 26. - 28. srpna se jel ve Zlínském kraji vyhledávaný závodnický podnik Barum Czech Rally Zlín. Během čtyř dní bylo v našem areálu otevřené stanové městečko, které bylo jako každý rok nacpané k prasknutí. V neděli, kdy se jela RZ Pindula protínající naši obec se na diváckém svahu sešlo opět velké množství diváků, kteří u nás měli vše potřebné na zahnání hladu a žízně. Počasí přálo a ani jedna erzeta nebyla zrušena, takže vše bylo jak mělo. Nakonec po konci druhé erzety jsme vše uklidili a po několika hektických dnech jsme si konečně sedli a odpočinuli si u zlatavého moku.     V sobotu 13. srpna jsme oslavili 125 let našeho sboru. V rámci těchto oslav jsme uspořádali hasičskou soutěž od 15 hodin. Po jejím vyhodnocení následovalo předání ocenění našim členům a také starostovi obce jako zástupci obecního úřadu. Náš sbor poté obdržel z rukou velitele okrsku ocenění sboru a navíc jsme ještě od Ostraty dostali památeční plaketu, za což velmi děkujeme.

     Po rozdání ocenění následovalo společné focení všech sborů, po němž již začala okrsková ukončená sezóny.

     Od 20 hodin pak začala taneční zábava se skupinou Clera, která, dovolím si tvrdit, zahrála velmi kvalitně. Všichni se bavili dlouho do noci a věříme, že se nám tento den povedl. Tak za 5 let znova!     V neděli 3. července jsme přijali pozvání od bratrů z Provodova a zúčastnili se jejich oslav 125. výročí založení sboru. Bratři Čechmánek, Hamšík a Hrazdira dorazili na místo před devátou ráno, kdy měl vyrazit od místní zbrojnice průvod ke kostelu na Maleniskách, kde měla proběhnout bohoslužba. Počasí nám moc nepřálo a slabší déšť se střídal se silnějším. Jelikož ale hasičům voda nevadí, vyšli jsme pevným krokem za doprovodu místní dechové hudby ke kostelu. Následovala zhruba hodinová bohoslužba, které se zúčastnil i senátor Jiří Čunek. Poté jsme vyrazili do místního kulturního domu, kde proběhl slavnostní oběd. Dále následovaly na návsi ukázky techniky a zásahů jak mladých, tak těch starších hasičů. Také jsme viděli v akci profíky ze Zlína. Dalším bodem programu bylo předání ocenění členům sboru v areálu Mládí pod kulturním domem. Poté již následovala volná zábava při poslechnu místní dechové hudby. Zhruba kolem sedmé večer jsme odjížděli a děkujeme bratrům Provodovjanům za pozvání.     V neděli 26. června, v den místní pouti, proběhla každoroční ukázka dálkové dopravy vody na trase pošta - Střelnice. Letos se sjely všechny jednotky, se kterými jsme byli domluveni, ale i tak jsme museli na trati improvizovat. Jednotce Lužkovic odmítla poslušnost mašina a tak ji museli urychleně nahradit. Vzniklý časový prostor bylo potřeba pokrýt, jelikož vodní vedení již bylo spojeno (cca 8 minut od sirény). Bylo rozhodnuto o čerpání vody z cisteren, které byly na trase. Během dalších minut se povedlo nahradit nefunkční mašinu a voda na místo určení tedy dorazila celkem za cca 20 minut. Ano je to delší doba než je obvyklé, ale 4 cisterny na trase stačily na pokrytí chybějící vody z potoka a mohli jsme tak zásobovat vodou zasahující jednotku. I tímto si všichni procvičujeme různé postupy a je lepší když se něco podobného stane při nácviku než při ostrém výjezdu. Na ukázku se přišla podívat spousta lidí a snad se to přihlížejícím líbilo. Zároveň na Střelnici ukázali své umění i naši mladí hasiči. Všem sborům děkujeme za skvělou účast (Jaroslavice, Klečůvka, Lípa, Lužkovice, Ostrata, Provodov, Želechovické Paseky). (foto)     V sobotu 18. června předvedli naši mladí hasiči ukázku požárního útoku z cisterny na dětském dni v Lužkovicích. Po příjezdu na místo mlaďoši vyskákali z auta a roztáhli vodní vedení včetně dvou proudů. Po sestříknutí terčů bylo provedeno kropení přítomných dětí, které si to velmi vyžadovaly :) Také jsme předvedli ukázku hašení z děla umístěného na cisterně. Po příjemném ochlazení, které využili i někteří dospělí, si ještě některé z dětí prohlédly cisternu zevnitř a po menším občerstvení jsme odjeli zpět na základnu.     V neděli 5. června naši mladí hasiči předvedli ukázku požárního sportu na dětském dnu pod Sokolovnou. Sice ukázka neproběhla ve smluvený čas z důvodu zpožděného programu, ale i tak jsme se všem v tomto parném dnu zavděčili. Hlavně dětem, které se koupaly v kalužích ještě hodinu po našem zásahu. Na celou ukázku se můžete podívat jak na videu, tak na fotkách. (foto)

autor: Verča Zichová     V sobotu 28. května za výjimečně pěkného počasí jsme na Střelnici uspořádali klasické kácení máje a k tomu navíc dětský den. Kvůli soutěži na Klečůvce byla organizace podstatně náročnější, ale nakonec se vše povedlo a tímto děkuji všem, kdo nám v tento nelehký den pomohli. Díky!

     Začátek byl ve tři hodiny a vše odstartovalo vystoupením dětí z místní školky. Krásné vystoupení sklidilo zasloužený potlesk. Dále byly pro děti připraveny soutěže, jezdilo se na koních, proběhly ukázky štafety a požárního útoku našich žáků a nakonec přítomní mohli shlédnout ukázku výcviku psů v disciplíně zvané agility. Po tomto programu již nebránilo nic tomu, abychom společnými silami skáceli májku a opekli si špekáčky. Vyvrcholením celého dne byl večerní ohňostroj, který byl letos opět parádní.

     Hudba, zpěv a zábava pak pokračovala ještě na parketu a poté u plápolajícího ohně. Tímto také děkujeme obecnímu úřadu za finanční pomoc a spolupráci. (foto)     V neděli 1. května se na Provodově konal další ročník hasičské poutě (již XXII.). Letos se z našeho sboru zúčasnil pouze bratr Radomír Špendlík avšak včetně historického praporu. Účast byla hojná a počasí vyšlo, takže všichni účastníci museli být nanejvýš spokojení.     V sobotu 30. dubna jsme brzo ráno vyjeli na již XXIII. ročník mezinárodní hasičské poutě na Svatém Hostýně. Tento rok počasí vyšlo na sto procent a autobus byl nacpaný k prasknutí. Od nás vyjelo celkem 19 lidí, což je snad nejvíce za posledních pár let. Po příjezdu jsme prošli místní stánky, občerstvili se a už jsme skládali prapor do průvodu. Funkce praporečníka se zhostil náš velitel bratr Dolanský. Ostatní se zařadili do průvodu, který následně vyšel směrem k bazilice. Průvod vedl bratr Hanák. Dále se celé akce zúčastnil již standardně pan Jiří Čunek a dále pak starosta SH ČMS Ing. Karel Richter a generální ředitel HZS ČR brig. gen. Drahoslav Ryba.

     Po bohoslužbě jsme poobědvali a dále jsme navštívili nedalekou rozhlednu. Opět jsme navštívili stánky a nakoupili zbytek upomínek pro své nejbližší. Nakonec jsme si šli nabrat vodu k místnímu pramenu. Celá akce se povedla a výlet jsme si pěkně užili. Článek OSH Zlín zde. (foto)

 
     Hned po příjezdu byla na řadě další akce. Část sboru již chystala na Střelnici májku na její stavění. Po příchodu členů z Hostýna jsme po chvilkovém odpočinku šli na věc. Během chvíle májka vyletěla do vzduchu a v mžiku stála. Po zabezpečení proti spadnutí jsme zasedli ke stolům a věnovali se přátelskému hovoru. K večeru jsme si opekli špekáčky na ohni a povídali jsme si do tmy. Bohužel v době psaní tohoto článku již májku opět někdo poslal k zemi. Darebáci... (foto)     V neděli 17. dubna od 8hod se konalo v kulturním domě na Březové školení vedoucích a instruktorů mládeže. V počtu cca 50 lidí se dalo mluvit o hojné účasti, která byla odměněna relativně rychlým, ale přesto informacemi nabitým průběhem. První část, teoretická, se věnovala novinkám, které nás čekají s vydáním nových směrnic pro hru Plamen, které vyjdou na podzim tohoto roku. Dále se probíraly dotace na činnost mladých hasičů, letní tábory a vzdělávací programy pro mladé hasiče a dovysvětlení některých nejasností s plněním disciplín ve hře Plamen. Druhá část, praktická, se konala venku za budovou kulturního domu, kde bylo rozhodčím i vedoucím názorně upřesněno provedení některých disciplín jako dvojice či štafeta. I přes nabitý program jsme byli před 12hod hotoví a připraveni na další hasičskou sezonu.

autor: Barča Cekotová     V sobotu 9. dubna se konal v naší obci již tradiční sběr železa. I když jsme si letos říkali, že tento rok vynecháme, nakonec jsme sběr realizovali. Navíc nám v den sběru nepřálo vůbec počasí a ustavičně pršelo. Sešlo se nás hodně a nakonec se vše povedlo objet celkem rychle. Následovalo urovnání do kontajnerů a třídění tzv. drahých kovů. Během práce jsme poobědvali segedín od mistra kuchaře a zhruba ve dvě hodiny odpoledne jsme skončili. Všem občanům za železný příspěvek, ať byl jakkoliv těžký, děkujeme.     V pátek 8. dubna se bratři Dolanský a Zicha zúčastnili Výroční valné hromady Místní skupiny Českého červeného kříže.     V úterý 22. března jsme uspořádali přednášku pro 1. - 4. třídu v místní základní škole. Přednáška probíhala v prostorách klubovny a zúčastnilo se jí kolem 30 dětí. Seznámili jsme žáky s pojmem hasiči a jejich činností nejen u nás v obci, ale i v České republice. Poučili jsme je, jak se mají zachovat, když vidí požár či jak se správně volá na linku 150. Poté jim naši mladí hasiči předvedli uzlování a štafetu dvojic. Žáci měli možnost také nahlédnout do cisterny a vyzkoušet si pomůcky hasičů. Celá akce proběhla v přátelském duchu formou zábavy. Všem moc děkuji za pomoc při organizaci a za snahu s tím spojenou. (foto)

autor: Verča Zichová     V pátek 18. března se naši členové bratr Kűhr, Coufalík a sestry Polášková a kamasová zúčastnili školení HASIČ III. stupně, které se konalo ve zbrojnici na Želechovických Pasekách. Po příjezdu na místo jsme se usadili ke stolu a po představení zkoušející komise se mohlo začít. Každý dostal svůj test a po splnění testové části přišla ještě část ústní u komise. Po velkých nervech nakonec všichni přítomní uspěli, i když třeba s odřenýma ušima. Po vyhodnocení jsme se vydali všichni spokojeně ke svým domovům.

autor: Zdeněk Kűhr     V sobotu 19. března se náš člen bratr Hrazdira zúčastnil cyklického školení velitele družstva. Toto školení se konalo na stanici HZS Zlín. Jako obvykle nám několik profíků poskytlo důležité informace vztahující se k činnosti při požáru, po něm, administrativa, vyšetřovatel atd. Po nasání všech informací jsme si psali zkušební test, který všichni přítomní udělali.

     V tento den se také bratr Kűhr zúčastnil výroční valné hromady místního TJ Sokol. Sokoli měli volební rok a tak byla na pořadu zejména dne volba nového výboru. Ten zůstal z větší části stejný a změnili se pouze dva členové z devíti.     O víkendu 19. - 21. února jsme vyjeli na hasičskou lyžovačku na Staré Hamry do Ski areálu Gruň. Počasí několik týdnů lyžařům nepřálo a tak jsme byli se sněhovou pokrývkou prakticky rozloučeni a už jsme vymýšleli náhradní program. Naštěstí ale v pátek nasněžil čerstvý sníh a tak v sobotu už byly podmínky jakžtakž. Po sportovním výkonu jsme si dáchli a pokračovali ve společenské zábavě různými hrami či jen obyčejným poklábosením. Další hráli stolní tenis nebo kulečník. Každý si našel to své.

     V neděli již opět sníh slezl a tak nezbývalo nic jiného, než čas vyplnit opět zábavnými činnostmi. Po obědě již následovalo společné foto a odjezd domů. I když nebyly podmínky ideální, tak jsme si výlet na čerstvý vzduch užili a za rok opět někam určitě vyrazíme. (foto)     Ve dnech 22. - 24. ledna se uskutečnila hasičská zabijačka u nás ve zbrojnici. Přípravy začaly již nákupem surovin přes týden a vlastně ještě dříve pravidelným vykrmováním čuníka, kterého jsme měli z tajného zdroje. Ve větším množství jsme se sešli poprvé v pátek, kdy se vařily kroupy, chystaly se další potřené polotovary a hlavně jsme dovezli pašíka, aby se adaptovalo, i když jen na chvíli, na nový domov.

     V sobotu jsme se sešli v 7 ráno a zatopili pod kotlama. Zhruba za hodinu se šlo na věc. Stačila chvíle a náš zručný řezník bratr Dolanský skolil vepře na zem. Následoval klasický porcovací balet mistra řezníka a už se vše dobré zpracovávalo. Praly se střeva, mlelo se vše možné, vařilo se maso a tak dále a tak dále. Vše jelo jako v manufaktuře a odpočinuli jsme si poprvé až u oběda v podobě vařeného masa s čerstvým chlebem. Po malé siestě jsme pokračovali v práci až do setmění a v částečném úklidu i dlouho po něm. Během odpoledne přišlo na řadu také perfektní pečené maso se zelím. Večer jsme si konečně sedli a dali se do společenské konverzace, která ustala až někdy po půlnoci.

     Neděle se již nesla ve znamení finálního úklidu, rozdělení výslužky a zejména vynikajícího oběda ve formě řízku s bramborovým salátem od mistra kuchaře bratra Ronzy. (foto)     V pátek 15. ledna se na Klečůvce uskutečnila Výroční valná hromada 8. okrsku, které se zúčastnili jak zástupci všech sborů z okrsku, tak zástupce okresního sdružení, jeho starosta bratr Bernatík. Jako garant okrsku a zároveň jeho velitel byl přítomen bratr Cholasta z Lípy, dále pak starosta okrsku a náš člen bratr Zicha, dále z výboru to byl hospodář bratr Chmela z Pasek, jednatelka sestra Skydánková z Jaroslavic a referentka mládeže sestra Ordeltová ml. z Jaroslavic. Na schůzi byli přítomni i zasloužilí hasiči a funkcionáři včetně našeho člena bratra Žitného.

     Po úvodním slovu a minutě ticha za zemřelé přečetl bratr Zicha zprávu o činnosti sborů a potažmo celého okrsku za uplynulý rok. Viz zde. Obsáhlá zpráva jasně říká, kolik svého volného času dobrovolní hasiči obětují ve prospěch jiným.

     Následovala zpráva o hospodaření ,která nám všem ukázala jak jsme na tom s okrskovou pokladnou. Poté sestra Skydánková přečetla plán práce na tento rok, který byl poté jednohlasně přijat. Dále bylo schváleno usnesení výroční valné hromady na rok 2016.

     Posledním bodem byla diskuse, ve které vystoupil nejdříve bratr Cholasta. Krom jiného poděkoval všem sborům za práci a také nám prozradil informaci, že do okrskového GP by v letošním roce mělo přibýt družstvo žen ze Všeminy, což jistě zase zvýší bojovnost ženských týmů mezi sebou a bude se určitě na co dívat.

     Dále vystoupil bratr Bernatík jenž opět připomněl informace z V. sjezdu vedení dobrovolných hasičů v ČR, kterého se zúčastnilo spousta vládních činitelů. Zde byla vyslovena podpora v různých ohledech naší práce a byly vyjmenovány již některé úspěšně splněné či naplňující se slíbené body. Taktéž poděkoval za práci, zejména s mládeží, a zmínil se o problémech s knihou hasičů (almanachem), která by již měla být brzo vydána. Jako poslední informaci nám oznámil, že se bude kancelář OSH Zlín stěhovat do jiných prostor zřejmě ve Zlíně, protože HZS Zlín nemá volné prostory pro nové hasiče. Mělo by to být dočasně než se situace vyřeší jinak.

     Po diskuzi již následovalo občerstvení a společenská konverzace jak jinak než o hasiči.     V sobotu 9. ledna se bratr Radomír Špendlík a bratr Zicha (i jako starosta okrsku) zúčastnili Výroční valné hromady hasičů z Lužkovic.