články 2017
     V neděli 31. prosince jsme uspořádali tradiční hasičský silvestrovský výšlap. Letos jsme chtěli nějakou změnu a tak se nešlo na Pindulu. Jelikož ale v okolí řádí prasečí mor, byli jsme celkem limitováni potenciální trasou. Nakonec jsme vyjeli vlakem do Vizovic, odkud jsme se vraceli pěšky do Želechovic. Cestou jsme se zastavili na motorestu v Zádveřicích na menší občerstvení. Za necelé 3 hodiny jsme dorazili do cíle naší cesty, na zbrojnici, kde již na nás čekalo občerstvení nachystané některými našimi bratry. Celkem jsme ušli přes 9 km, což lze považovat za pěknou vycházku.     V pátek 16. prosince se za náš sbor bratři Hrazdira a Kűhr zúčastnili Výroční valné hromady sboru na Klečůvce. Po mírně posunutém začátku se ujal slova bratr Hubáček a přečetl program schůze. Následovalo uctění památky zemřelých bratří a sester a vzpomínka na bratra Žitného. Následovala zpráva o činnosti, kterou přečetl bratr Rafaja. Po opravdu vyčerpávající zprávě, která trvala odhadem 45 minut, jsme se dozvěděli něco o hospodaření sboru atd. Činnost kluků z Klečůvky je opravdu bohatá a nezbývá než jim popřát, aby se jim dařilo alespoň tak jak nyní. Po diskuzi pak následoval poslední bod schůze a to občerstvení v podobě guláše. Poté již jen volná zábava.     V sobotu 9. prosince se sestry Ivana Hrazdirová a Lenka Kamasová zúčastnily Výroční valné hromady sousedního sboru, Lípy. Po úvodním slovu starostky sboru jsme si vyslechli obsáhlou zprávu o činnosti sboru za rok 2017, zprávu o činnosti mladých hasičů, zprávu kontrolní a revizní rady a zprávu pokladníka. Došlo k ocenění některých členů sboru a také zvolení nového člena na místě místostarosty. Následovala diskuze, do které každý z přítomných hostů něčím přispěl. Po večeři se někteří rozloučili a zamířili zpět ke svým domovům, jiní pokračovali v debatě se svými kolegy.

autor: Iva Hrazdirová     V pátek 8. prosince se sestry Veronika Zichová a Kateřina Kűhrová zúčastnily Výroční valné hromady na Pasekách. Na schůzi byla přečtena zpráva o činnosti sboru, která nás utvrdila v tom, že tento sbor rozhodně nezahálí a stále se snaží být lepší a lepší. Chvályhodná činnost je třeba práce s dětmi a pořádání akcí pro občany obce. Poté následovala volná diskuze a úžasná tečka na závěr v podobě řízku s bramborovým salátem.

autor: Verča Zichová     V pátek 1. prosince se konal další ročník oblíbeného slavnostního rozsvícení vánočního stromu v naší obci. Naše přípravy začaly již středečním vařením krup a pokračovaly dalším dlouhým chystáním zabijačkových dobrot ve čtvrtek. V pátek jsme již od 12 hodin topili pod kotlem, aby bylo maso hotové na start akce ve 3 hodiny. Dále se chystalo celé naše místo atd. Kromě pochoutek ze zabijačky jsme měli v nabídce oblíbený svařák a pro děti párek v rohlíku. Po slovu starosty se rozsvítil nazdobený strom a akce pokračovala za hudby skupiny BPT dále do cca 6 hodin. Akci navštívila opět opravdu spousta našich občanů a během 2 hodin bylo až na svařák vše pryč. Tak snad Vám chutnalo :) (foto obce)     V pátek 24. listopadu se uskutečnila Výroční valná hromada našeho sboru. Začala přivítáním přítomných a poté uctěním památky zesnulých bratří, kteří nás letos opustili (Ronza st., Biernát, Žitný).

     Následovala obsáhlá zpráva o činnosti v roce 2017, kterou je možno si přečíst zde. Poté hospodář sboru přečetl zprávu o hospodaření a poté předseda KRR přečetl jeho zprávu. Byla provedena kontrola usnesení z loňského roku a také byl přečten plán na rok 2018, který byl jednohlasně schválen.

     Poté v diskuzi vystoupila většina hostů - pan Špendlík (starosta obce), paní Richterová (ČČK), bratr Cholasta (OSH) a další zástupci sborů. Předali nám zdravice a diskuse se většinou točila okolo soutěží, darování krve, hasičské práci, nového dopravního automobilu a v neposlední řadě také vzpomínky na bratra Žitného.

     Po závěrečném slovu starosty sboru již následoval poslední bod, všemi očekávaný, a to občerstvení. Pak už pokračovala jen neoficiální část schůze, která se nesla v přátelském duchu dlouho do noci.     V pátek 17. listopadu se bratři Dolanský a Ronza zúčastnili Výroční valné hromady u bratrů a sester v Jaroslavicích. Na schůzi byla přečtena zpráva o činnosti, dozvěděli jsme se o hospodaření a dalších souvisejících věcech. Po diskuzi pak následoval poslední bod a to skvělé pohoštění.     V sobotu 11. listopadu se od 9 hodin ráno konalo shromáždění představitelů sborů okresu Zlín. Tento rok se konalo v kulturním domě na Lukově. Příjemná změna, řekl bych. Přítomno bylo 101 ze 116 sborů našeho okresu.

     Po úvodním slovu bratra Staňka a představení hostů, proběhla kontrola usnesení a byly zvoleny pracovní komise, zapisovatel a ověřovatel zápisu.

     Poté starosta okresu bratr Bernátík přečetl svou obsáhlou zprávu o činnosti za uplynulý rok. Byla velmi podrobná. Zmínil např. proběhnuvší volby, dotace, hasičský sport, zkoušky hasič a preventista, PO očima dětí, MČR Plamen, statut zasloužilého hasiče, (letos 4 noví členové včetně bratra Bernátíka) a mnoho dalšího. Máme 116 sborů v 17 okrscích, celkem ke dni schůze 7139 členů a z toho 1899 mladých hasičů. Od začátku roku tak přibylo přes 300 nových členů. Počet mladých hasičů je třetí nejvyšší v republice. To jsou potěšující čísla. Nakonec své zprávy popřál všem přítomným i všem hasičům vše dobé do nového roku a poděkoval všem za činnost.

     Dále nás sestra Jurášková seznámila se zprávou okresní kontrolní a revizní rady. Bratr Nevařil z OSH probral hospodaření a rozpočet okresu za uplynulý rok a výhled na rok 2018. Zmínil, že největším výdajem letos bylo pořádání MČR Plamen mladých hasičů a dorostu, který se ve Zlíně uskutečnil.

     Bratr Tichý přečetl program jednání výkonného výboru OSH Zlín na rok 2018, přečetl plán práce na další rok a připomněl všem zajištění výročních valných hromad sborů a okrsků za rok 2017.

     Předposledním bodem byla diskuse, při které se předávaly ocenění a vystoupilo několik přítomných - bratr Hubáček, bratr Holčík, bratr Štalmach, bratr Novák, bratr Staněk, bratr Nevařil, a na závěr bratr Bernátík.

     Posledním bodem bylo schválení usnesení a pak již následovalo občerstvení. Oficiální zpráva OSH Zlín zde. Usnesení ze shromáždění zde.     Další akcí tento den byla milá povinnost a to zatahování svatby našeho člena Filipa Machuly. Letos to bylo již druhé zatahování a tak jsme měli všechno hezky pěkně nacvičené. Obřad se konal v kostele v nedalekých Zádveřicích, takže jsme to měli kousek. Jakmile novopečení novomanželé spolu se svatebními hosty vyšli z kostela, tak jsme začali úřadovat. Svatební hadice, štípání dřeva, hašení ohně a osvědčené přebalování. Vše novomanželé splnili na výbornou a celý sbor jim přeje vzájemnou lásku, porozumění a štěstí až do konce života.     Tato sobota byla velmi náročná a další akcí pro tento den byl výlet mladých hasičů. Se skupinou mladých hasičů jsme se vydali nad rámec pravidelných pátečních schůzek do Zlína, kde nás čekalo programem nabité odpoledne. Jako první vedla naše cesta do Baťova institutu, kde probíhá výstava lega. Zde bylo nepřeberné množství vystavených kousků seskládaných z lego dílků, a to od různých všeobecně známých postaviček z televizních seriálů a filmů až po celé lego vesničky. Samozřejmostí byly prostory pro hraní, které byly plné kostiček a tak se děti měly možnost skutečně vyřádit a stavět vše, co je napadlo.

     Další naše zastávka byla ve vedlejší budově Baťova areálu, kde aktuálně probíhá výstava českého fenoménu, Igráčka. Zde jsme se měli možnost seznámit s historií výroby a také si vyrobit Igráčka dle své fantazie.

     Celé odpoledne jsme pak ukončili společným bowlingem a pizzou a už se těšíme na další podobný výlet, který se užijeme minimálně tak, jako tento. (foto)

     autor: Iva Hrazdirová     V sobotu 21. října se uskutečnil další ročník našich hodů. Jako již tradičně jsme obcházeli obec s beranem a zvali naše občany na večerní zábavu. Letos se počasí nějak extra nepředvedlo, teda v dobrém světle. V momentě, kdy jsme chtěli vyjít vstříc želechovickým ulicím, začalo pršet. Nezalekli jsme se a i tak jsme za doprovodu dechové hudby vyšli vstříc svým osudům.

     Obcházení naší velké obce bylo opět velmi dlouhé a tím pádem náročné, ale všichni se s tímto úkolem statečně porvali a za tmy jsme končili.

     Mezitím se připravovala sokolovna na večerní zábavu. Ta se vyvedla, ostatně jako každý rok. Všem, kteří přidali ruku k dílu, děkuji a uvidíme se zase za rok. Občanům velmi děkujeme za finanční příspěvky a pohoštění. (foto)     V sobotu 30. září jsme uspořádali zatahování svatby našich členů a to sestry Míši Kláskové a bratra Toma Gahury. Své ano si řekli kolem poledne a hned potom jsme jim to pěkně zatáhli. Po oblečení povinné výbavy museli novomanželé splnit několik náročných úkolů a to přenesení nevěsty přes svatební hadici, přebalení miminka, rozštípnutí špalku a nakonec museli společnými silami uhasit ničivý požár pomocí džberovky. Vše s přehledem zvládli a my jim přejeme, aby s takovou vervou a výsledkem zvládali i společný život. (foto)     V sobotu 16. září se uskutečnil na Střelnici po roční mezeře závod ve střelbě ze vzduchové pušky. Jednalo se o VI. ročník a i přes nepřízeň počasí se přihlásila skoro třicítka soutěžících. Jelikož střeliště bylo kryté, a i když člověk nestřílel, tak se bylo kde schovat. Vše tak probíhalo bez problémů. Soutěžilo se v kategorii junioři, dorost, ženy, muži a senioři. Zhruba o půl jedné již byly známy výsledky a ti nejlepší byli po zásluze odměněni. Všem gratulujeme a snad zase za rok, a při lepším počasí. (foto)


     V tento den proběhla také ukončená letošní sezóny na Střelnici a to hned od 15 hodin. Počasí se bohužel neumoudřilo, ale u táboráku jsme se dokázali zahřát. Ugrilovali jsme si nějakou tu flákotu, popili jsme nějaké to pivíčko, dali si nějakou tu štamprličku a sezónu jsme ukončili vydařeně pozdě v noci :)     Ve dnech 1. - 3. září jsme vyjeli na tradiční letní hasičský výlet. Tentokrát jsme si vybrali krásnou destinaci u vodní nádrže Vodní Mlýny, Pasohlávky. Bohužel na rozdíl od předešlých let nám vůbec nepřálo počasí. V pátek když jsme se sjížděli na místo, tak pršelo v podstatě pořád. To nám ale nebránilo v rozdělání grilu, družné konverzaci a jiným společenským aktivitám.

     Sobota se naopak naštěstí vyvedla. Pršet přestalo a svítilo i sluníčko. Po snídani jsme se bavili různě. Někteří si šli zahrát nohejbal, jiní na procházku a nechyběla ani početná skupina, která vyjela na výlet na kole či kolečkových bruslích. Touto činností jsme v podstatě zabrali celý den, až přišel zase večer. Už jsme se nemuseli skrývat před všudypřítomnou vodou a tak jsme si večer náramně užili.

     Neděla nás uvítala deštivým počasím. Jelikož se to nelepšilo, pobalili jsme si věci, vyřešili nějaké ty formality a rozjeli se nazpět domů. (foto)     Ve dnech 25. - 27. srpna se jela v našem kraji opět po roce oblíbená Barum Rally Zlín. I letos se jela vyhledávaná erzeta Pindula, a to hned 2x. Letos ale vedení tohoto závodu změnilo trať této erzety. Dle oficiálního stanoviska chtěli tuto trať po letech změnit a udělat jí zase zajímavější. I přes to fungovalo naše stanové městečko standardně od čtvrtka do neděle a stanů bylo nakonec poměrně dost. V neděli jsme po domluvě s majitelem náležitého pozemku udělali stánek u jedné zatáčky na Pasekách včetně posezení a občerstvení a tak bylo i letos o diváky postaráno.     V neděli 2. července se opět rozezněla siréna v naší obci. Tentokrát ovšem ne kvůli požáru, ale z důvodu klasické pravidelné odborné přípravy jednotek SDH (pouťová dálková doprava vody), které na této akci participují. Siréna byla spuštěna ve 14:00 a po jejím doznění začaly jednotky vyjíždět k požáru v areálu Střelnice. Po zhruba 100 metrech se řadily za sebou a po zapojení hadic putovala voda od jedné mašiny ke druhé anebo také přes cisternu, podle toho, kdo čím disponuje.

     Zhruba za 12 minut byla voda na Střelnici a tak se podařilo uhasit zdejší požár. Současné také zasahovali naši nejmenší bratři a sestry, mladí hasiči, kteří se předvedli v dobrém světle. Po smotání hadic a schování techniky byla na Střelnici celá dálková doprava vody vyhodnocena zasloužilým velitelem 8. okrsku bratrem Žitným. Výtky špatné ustrojenosti některých hasičů a několik neroztáhnutých hadic na trase pošta - Střelnice si jistě všichni vezmeme pro příští rok k srdci a napřesrok to již bude určitě bez chyb. Velmi děkujeme okolním sborům za účast, jmenovitě sborům Jaroslavic, Klečůvky, Lípy, Lužkovic, Ostraty, Provodova a Želechovických Pasek. Tento typ cvičení prověřuje techniku, spojení a další dovednosti výjezdových jednotek a určitě je to jen ku prospěchu věci. (foto)     V sobotu 24. června naši mladí hasiči opět ukázali co v nich je. Tentokrát provedli ukázku zásahu na dětském dni v Lužkovicích. Po příjezdu cisterny na místo vyskákali a ihned roztáhli útočné vedení se dvěma proudy směrem k místu požáru. Ten byl sice ve formě dvou barelů, které museli shodit, ale to vůbec nevadilo. I tak to byl adrenalin. Ostatní děti se v parném dnu pěkně zchladily a některé si i vyzkoušely jak se vlastně z takové proudnice stříká, což některé očividně bavilo. Snad se přijdou podívat mezi nás. Nezapomeň, každý pátek od 16:30 v naší zbrojnici před Lužkovicemi ;) (foto)     V neděli 11. června se konal dětský den v Želechovicích, tradičně pod místní sokolovnou. Naši mladí hasiči byli, stejně jako v předchozích ročnících, požádáni o ukázku požárního útoku. Sešli jsme se na naší zbrojnici, kde jsme si vyzkoušeli každý svoji roli a na 17. hodinu za zvuku houkačky jsme vyjížděli s cisternou na místo určení. Potom, co děti vyskákaly z vozu, každé z nich se chopilo svého nářadí a utíkaly kupředu pokropit všechny přítomné diváky. Obzvláště všudypřítomné děti měly z této naší ukázky ohromnou radost a „spršku“ si náležitě užívaly. Na závěr jsme si ještě opekli špekáčky a poté už se vydali zpět na základnu. (foto)

autor: Iva Hrazdirová     V sobotu 27. května jsme kromě soutěže na Klečůvce zvládli i tradiční kácení máje na Střelnici ve spolupráci s naší obcí. Začátek byl stanoven na 17 hodin, což jsme tak tak stihli. Někdy kolem půl sedmé jsme se dali do díla. Tento rok to bylo o to veselejší, že nám májka postavená na konci dubna vydržela stát až do kácení. Toto se nestalo už pěknou řádku let.

     Při kácení se vystřídali skoro všichni přítomní a po chvíli se nesla k zemi. Následovalo opékání špekáčků, volná zábava a tanec. Kolem půl desáté oblohu rozzářil ohňostroj, který se opět, jako každý rok, povedl. Zbytek večera a noci jsme strávili u táboráku a na tanečním parketu.     V neděli 7. května jsme navštívili XXIII. ročník hasičské pouti na Provodově. Počasí bylo trošku horší než při sobotních oslavách Lípy, ale naštěstí nepršelo. Před desátou dopoledne vyšel průvod s 11 prapory a zhruba 120 hasiči z pod kopce pod kostelem na Maleniskách směrem k tomuto kostelu. Následovala mše svatá, které se již tradičně zúčastnil nyní již hejtman Zlínského kraje p. Čunek. Po mši již nezbývalo nic jiného než občerstvení v místní hospůdce pod kostelem a přátelské poklábosení s ostatními bratry a sestrami. (foto)     V sobotu 6. května jsme se zúčastnili vzácného dne sboru v Lípě a to jejich oslav 90. výročí od založení tohoto sboru dobrovolných hasičů. Před polednem se konal slavnostní oběd a po něm následoval průvod obcí od sokolovny, ve kterém jsme krom účasti našich členů nesli i náš prapor. Průvod za doprovodu dechové hudby prošel asi půlkou Lípy a zastavil se u místní kapličky, kde byl požehnán základní kámen nové zbrojnice, která by dle slov nynějšího starosty obce Lípa měla do 2 až 3 let stát na místě stávající zbrojnice. Po požehnání průvod pokračoval zpět na sokolovnu, kde byl ukončen.

     Po zhruba půlhodinové přestávce následoval slavnostní nástup, kde byly proneseny proslovy a historie sboru. Byly také předány pamětní plakety a listy přítomným sborům a také Lípa dostala několik darů od ostatních sborů. Po zbytek odpoledne pak probíhaly ukázky různých zásahů - žen, mužů, dětí atd. Večer pak následovala taneční zábava, která měla být původně venku, ale kvůli dešti se přesunula do sálu sokolovny. Oslavy se určitě povedly a my děkujeme za pozvání. (foto)     V neděli 30. dubna jsme na Střelnici sešli za účelem postavení májky. Někteří členové ji dodali na místo určení a další se už postarali o odstranění kůry a nazdobení. Po zajištění jsme si opekli špekáčky a zbytek dne jsme proklábosili u ohně. (foto)     V sobotu 29. dubna se někteří naši členové, jak dopělí tak i děti, zúčastnili hasičské pouti na Svatém Hostýně. Jako již tradičně jsme se svezli autobusem, který zajišťují Provodovjané. I když počasí ráno vypadalo špatně, tak po příjezdu na místo začalo i svítit sluníčko. Poté jsme se rozkoukali a podívali po okolí a začali jsme se řadit do průvodu, kterého se zúčastnila spousta hasičů a bylo zde k vidění mnoho praporů. A pak byla v bazilice zahájena mše svatá, kterou celebroval arcibiskup Jan a další kněží. Po mši jsme si jako všichni dali dobrý oběd a s dětmi jsme se vydali i na blízkou rozhlednu, abychom se podívali na krásy okolí poutního místa. Nakonec následovalo tradiční focení, nakoupení dárečků rodinám a cesta domů. (foto)

autor: Zdeňa Kűhr     V sobotu 22. dubna jsme byli za náš sbor zatahovat svatbu členky Martiny Pastyříkové. Vše bylo domluvené tak, že novomanželé překvapíme hned na místě obřadu ve Zlíně na Jižních svazích, který probíhal od půl druhé odpoledne. Naše jednotka dorazila na místo zásahu na domluvený čas ve dvě hodiny. Po našem příjezdu jsme zjistili, že na místě se připravují také kluci z SDH Prštné. Ti měli připravený špalek se sekyrou na novomanželské rozseknutí.

     My jsme činnost doplnili o přenesení nevěsty přes hadici a poté následovalo uhašení ohně za pomocí džberovky (přenosné nádrže s vodou). Posledním úkolem bylo pak to nejdůležitější pro život, přebalení miminka. Novomanželé všechno perfektně zvládli. Nakonec nezbývalo nic jiného než popřát hodně štěstí a zdraví do společného života a odebrat se zpět na základnu. (foto)

     Této akce se zúčastnilo 6 našich členu - Bara Cekotová, Patrik Coufalík, Petr Dolanský, Michal Gahura, Iva Hrazdirová, Michal Špendlík.

autor: Patrik Coufalík     V sobotu 1. dubna, tedy na apríla, jsme uskutečnili pravidelný sběr železa a dalších kovů včetně autobaterií. Začátkem týdne jsme roznesli letáky, aby si občané mohli šrot nachystat a v sobotu kolem deváté ráno jsme vyrazili. Letos nám počasí přálo a tak nám práce alespoň rychle ubíhala. Nakonec jsme skončili pozdě odpoledne s tím, že část šrotu nebylo dokonce kam uložit a tak jsme se museli sejít ještě v pondělí a naskládat ten zbytek do dalšího kontejneru. Všem občanům velmi děkujeme za připravené železo.     V sobotu 25. března se před naší zbrojnicí konalo slavnostní svěcení našeho nového dopravního automobilu Ford Transit, který byl pořízen z dotací a finančních prostředků obce. Přípravy začaly již den předem a pokračovaly v sobotu od rána. V 11 hodin začal náš pan farář Lubomír Vaďura se samotným svěcením. Při jednom posvětil i naši cisternu. Po tomto slavnostním aktu následovalo občerstvení pro členy a pozvané hosty, po němž se pokračovalo ještě nějakou tu hodinu ve společenské zábavě. (foto)     V neděli 23. března se dva naši členové zúčastnili školení vedoucích a instruktorů mládeže, které se konalo na Březové. První část byla věnována teoretické části, kdy jsme si řekli, jak a kde své družstvo přihlásit a probrali všechny změny oproti loňskému roku. Poté následoval přesun ven, kde jsme si ukázali a vysvětlili disciplíny z jarního kola hry Plamen, které se koná ve dnech 19. - 21. 5. 2017 v Otrokovicích.

autor: Iva Hrazdirová     V pátek 11. března se dva naši bratři (Čechmánek, Kűhr) zúčastnili výroční valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Želechovice nad Dřevnicí. Při zahajovacím slovu starosty byli přivítáni hosté a všichni členové. Poté byla minuta ticha za zemřelé bratry a sestry. A pak starosta sokola přečetl svou velmi obsáhlou zprávu, kterou doplnily zprávy některých oddílů, ve kterých byla zhodnocena celoroční činnost sokola. Na závěr přišla na řadu diskuze a po ní již všemi očekávaná večeře. Po dobrém jídle se někteří rozešli domů a někteří dále pokračovali v zábavě.     V pátek 24. února jsme přijali pozvání paní Richterové, předsedkyně Místní skupiny Českého červeného kříže, na jejich Výroční valnou hromadu, která byla letos i volební. Za náš sbor se zúčastnili bratři Hamšík a Hrazdira. Po úvodním slovu a představení hostů včetně zástupců obce byla přečtena zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření a revizní zpráva. Proběhly volby do vedení místní skupiny, kde se v podstatě nic nezměnilo a současné vedení dostalo jednohlasně důvěru dále pokračovat v této činnosti. Dále byli oceněni dárci krve a také nové členky spolku. V diskuzi byly předány zdravice a poděkování za důležitou činnost spolku.     V pondělí 20. února jsme od firmy THT Polička s. r. o. převzali náš nový zásahový dopravní automobil značky FORD, který bude sloužit především pro přepravu výjezdové jednotky na místo mimořádné události. Samozřejmě bude sloužit i k přepravě na soutěže apod. Vše ale začalo již na začátku minulého roku.

     Na konci ledna Ministerstvo vnitra vypsalo zcela nový a unikátní dotační titul na pořízení dopravních automobilů (dále jen „DA“) či stavbu/rekonstrukci zbrojnic pro všechny jednotky požární ochrany (JPO) bez rozdílu. Toto nebylo možné až do 1. 1. 2016, kdy nabyl účinnosti nový Zákon o HZS ČR, který ve své druhé části novelizoval Zákon o požární ochraně tak, aby bylo možné tyto dotace poskytovat. Informace jsou zde a zde. Žádost musela být podána do konce února a tak jsme neztráceli čas a rychle jsme začali jednat s obcí, jelikož dotace byla nastavena tak, že pokryje 50% ceny dodávky max. však 450 000 Kč. Tedy pokud by dodávka stála 900 000 Kč, obec by musela doplatit 450 000 Kč. Řekli jsme si, že žádost tak jako tak podáme a pak se uvidí, jelikož není vůbec jisté, zda na dotaci dosáhneme. Na vše měla vliv různá kritéria, která se pak vyhodnocovala např. počet výjezdů za rok, zda již jednotka DA má apod. A pak už jsme jen netrpělivě čekali a zjišťovali další potřebné informace.

     Radost propukla 16. dubna 2016, kdy byly zveřejněny seznamy obcí, které dotaci mohou čerpat. Byli jsme mezi 30 vybranými obcemi z celkem 54 schválených žádostí ve Zlínském kraji. Nastalo další kolo jednání na obci, kde jsme se na všem domlouvali. DA musel být pořízen do konce roku. Jelikož ale firmy nebyly zcela připraveny na takový objem zakázek, byla lhůta nakonec prodloužena do konce dubna 2017. Během jednání se objevila další informace a to, že Zlínský kraj obcím, které získají tuto dotaci v plné výši, poskytne dalších 300 000 Kč. Za této situace již nebylo nad čím uvažovat, dali jsme se všichni do práce a obec schválila záměr pořízení dodávky. Bylo požádáno o registraci akce/projektu a po jejím schválení a po několikaterém předělávání a upravování specifikace poskytnuté pro účely této dotace HZS, aby měli všichni maximálně jednotné DA byla vyhlášena veřejná zakázka. Do té se přihlásilo několik firem, ale ani jedna nabídka nebyla kompletní a ani po výzvě k doplnění žádná firma svou nabídku bohužel nedoplnila. Bylo proto přistoupeno k novému vypsání veřejné zakázky. Do dalšího kola se přihlásily dvě firmy, z kterých byla jako nejvýhodnější vybrána nabídka firmy THT Polička s. r. o., známého výrobce požární techniky pro celý svět. V říjnu 2016 byla podepsána kupní smlouva a po cca 4 měsíčním čekání pak v pondělí 20. února 2017 zástupci naší obce v čele se starostou obce panem Špendlíkem převzali od THT náš nový vůz FORD Transit 2.0 TDCi 96 kW (130 HP) Kombi 4x2. Výsledná cena DA byla 985 424 Kč vč. DPH. Dotace MV činila 450 000 Kč, dotace Zlínského kraje pak 300 000 Kč a z vlastních prostředků tedy obec zaplatila 235 424 Kč.

     Velmi tímto děkujeme obecnímu úřadu v Želechovicích nad Dřevnicí, který tuto akci schválil a financoval. Také celému vedení obce a všem dalším, kteří se v této záležitosti angažovali. Myslím si, že výsledek za to stojí, jelikož za zlomek ceny disponujeme zcela novým kvalitním zásahovým dopravním automobilem s dostatečně velkým úložným prostorem a tažným zařízením, který nám dlouhá léta chyběl. (foto)     Ve dnech 10. - 12. února jsme vyrazili na hasičkou lyžovačku. Volba padla na již prověřený penzion Gaudeamus ve Ski areálu Kyčerka ve Velkých Karlovicích.

     V pátek jsme se na místo sjížděli celý den a k večeru jsme tam již byli všichni. Hlavní náplní bylo ubytování, poté večeře, nějaká ta kontrola perimetru a ve večerních a nočních hodinách jsme se věnovali zejména kulečníku, stolnímu fotbálku a později ještě společenské hře Alias, což je obdoba hry Activity. U této hry se vždy hodně nasmějeme, protože zejména disciplína pantomima stojí za to :D

     Sobota patřila lyžování. Většina účastníků zájezdu se vydala otestovat své lyžařské a snowboarďácké schopnosti na nedaleký svah. Počasí bylo dobré, podmínky taky a ani se netvořily fronty. Ideální stav. Po večeři jsme vyrazili na průzkum okolí a opět jsme se bavili při společenských činnostech.

     V neděli již na svah vyrazilo pouze pár nejzapálenějších sportovců. Ti co nebyli zapálení se na ně šli podívat a obdivovat jejich výkony. Podmínky byly snad lepší než v sobotu, ale co naplat. Po obědě již následovalo jen společné foto a hurá domů. Tak za rok opět na Ydyksebu!!! (foto)     Ve dnech 27. - 29. ledna se konala naše tradiční hasičská zabijačka. V pátek se vařily kroupy a chystaly se další věci na sobotní den D. Také jsme dovezli pašíka, ať se u nás trochu aklimatizuje.      V sobotu jsme se brzy ráno sešli u zbrojnice a dali se do díla. Pašík to měl v rychlosti za sebou díky šikovným rukám našeho mistra řezníka a velitele v jedné osobě a pracovní kolotoč se rozeběhl na plné obrátky. Porcování, vaření, mletí a další a další činnosti nám šly jako na drátkách. Ke snídani byl tradičně mozeček, na svačinu vařené maso a na oběd jsme si dali pečené maso se zelím a chlebem. Vynikající pochutiny. Zhruba v pět šest hodin večer jsme měli hotovo a po zásluze jsme zabředli do společenské konverzace, která pokračovala do tmavé noci.

     V neděli byl v plánu úklid s obědem a rozdělení výslužky. Vepřový řízek a brambory jako vždy sklidily úspěch a vrchní kuchař dostal opět pochvalu od všech přítomných. (foto)     V pátek 20. ledna se náš velitel bratr Dolanský zúčastnil Instrukčně metodického zaměstnání velitelů jednotek SDH obcí. Tento IMZ se konal v budově HZS Zlín od 15 hodin.

     Na programu bylo seznámení se s aktuálním plánem odborné přípravy a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků. Dále se probíralo základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany na rok 2017 a také vzdělávací portál www.hasici-vzdelavani.cz. Opět se vysvětlovalo vyplňování Zprávy o zásahu s informací o budoucím odesílání pouze elektronickou formou. Aktualizovaly se seznamy výjezdových jednotek a přítomní měli možnost si prohlédnout výjezdovou techniku, kterou mají profíci ve Zlíně k dispozici.


     Tento den se také konala Výroční valná hromada 8. okrsku na Klečůvce. Z našeho sboru se jako starosta okrsku zúčastnil bratr Zicha, bratr Žitný jako zasloužilý funkcionář a dále bratři Dolanský, Kűhr a Hrazdira. Po přivítání hostů (bratr Tichý za OSH, sestra Ordeltová z Jaroslavic, bratr Žitný a bratr Polášek z Pasek) jsme minutou ticha uctili památku sester a bratrů, kteří nás letos nadobro opustili.

     Následovala zpráva o činnosti bratra Zichy, ve které shrnul činnost všech sborů v našem okrsku. Krom jiného poděkoval za účast ženám i mužům z Lípy za reprezentaci okrsku na okresní soutěži. Bylo konstatováno, že s mládeží se pracuje v 5 sborech, máme celkem 287 členů a 84 mladých hasičů.

     Poté bratr Chmela vyčíslil naše příjmy a výdaje za rok 2016 s výsledkem, že jsme hospodařili s přebytkem, což je určitě dobře.

     Následně proběhla kontrola usnesení z roku 2016 a byl odsouhlasen plán práce a usnesení na rok 2017.

     Posledním bodem byla diskuse. Bratr Cholasta, velitel okrsku, poděkoval všem za činnost a také zřizovatelům jednotek za jejich podporu. Bratr Tichý připomněl potřebu nových fotografií členů kvůli novým průkazkám členů, což se bude dále řešit. Probral účast na schůzích a soutěžích, zmínil se o organizační stránce okresní soutěže (shánění dobrovolníků při jejím zabezpečení) a také pozdravil a poděkoval do sborů za jejich činnost. Dále se probírala evidence členů a další témata.

     Po oficiální části následovalo občerstvení a menší posezení v přátelském duchu.     V sobotu 7. ledna se bratr Radomír Špendlík zúčastnil tradiční Výroční valné hromady hasičů z Lužkovic. Opět se konala v hospůdce na hřišti a sešli se zde zástupci všech sborů v okrsku i pozvaní hosté.