články 2018
     V pondělí 31. prosince jsme jako každý rok vyrazili na silvestrovský výšlap. Jelikož již neplatí omezení kvůli africkému moru prasat, mohli jsme jít trasou, kterou jsme vymysleli již loni. Vycházeli jsme od naší zbrojnice a šli cestou na ekofarmu na Jurém v Lužkovicích. Dále jsme se stočili na Hvozdnou, kde jsme dali odpočinout našim dolním končetinám a hned poté jsme vyrazili dále směrem na Veselou. Před ní jsme odbočili z cesty a přes ameriku prošli zpátky do Lužkovic. Úspěšný výlet jsme zakončili menším občerstvením na zbrojnici. Výšlap v délce cca 13 km se vydařil a uvidíme kam se půjde příště. (foto)     V sobotu 15. prosince se sestry Hrazdirová a Zichová zúčastnily Výroční valné hromady sboru ve vedlejší Lípě. Po oficiální části, kde se všichni přítomní seznámili s činností sboru následovalo občerstvení a volná zábava.     V sobotu 8. prosince se bratři Čechmánek a Hrazdira zúčastnili Výroční valné hromady bratrů a sester na Klečůvce. Probráno bylo klasicky vše, co probráno být má, a po dobrém gulášku a posezení vyrazili nazpět domů.     V sobotu 1. prosince proběhl další ročník slavnostního rozsvícení vánočního stromu uprostřed obce. Letos poprvé v sobotu a toto rozhodnutí bylo určitě pozitivní. Došlo více lidí a i na přípravu všeho bylo více času a vše tak probíhalo v poklidu a ne hekticky jako každý rok. Všichni se dobře bavili a akce se určitě povedla. (foto obce)     V pátek 23. listopadu sestry Hrazdirová a Kűhrová navštívily výroční schůzi bratrů a sester z Pasek. Schůze měla standardní průběh a po oficiální části následovalo občerstvení a volná zábava.     V sobotu 17. listopadu se bratři Hamšík a Špendlík M. zúčastnili Výroční valné hromady sboru v Jaroslavicích. Dozvěděli se veškerou činnost sboru, finanční stránku a další zajímavé informace z jejich práce.     V pátek 16. listopadu proběhla v Hospodě U Březíků naše Výroční valná hromada. Vše začalo po půl sedmé přivítáním hostů a přítomných a dále minutou ticha za zemřelé sestry a bratry. Následovala zpráva o činnosti, kde byla zanesena veškerá naše činnost za uplynulý rok. Zprávu si lze přečíst zde.

     Dále byla přečtena zpráva hospodáře a zpráva Kontrolní a revizní rady. Následovalo ocenění členů za jejich práci a hned poté kulturní vložka mladých hasičů, kteří si pod vedením jejich vedoucích pro nás připravili několik básniček a scének. Všem se vystoupení líbilo a náležitě mlaďochy odměnili velkým potleskem. Předposledním bodem byla diskuse, ve které postupně vystoupili přítomní hosté a zástupci okolních sborů. Konec již byl ve znamení večeře a volné zábavy. (foto)     V sobotu 10. listopadu se uskutečnilo shromáždění představitelů sborů okresu Zlín a stejně jako loni to bylo v kulturním domě v Lukově. Začátek byl stanoven na 9:00 a po přivítání, úvodním slovu místostarosty Lukova a volbách komisí starosta OSH Zlín bratr Bernatík přečetl zprávu o činnosti. Ta byla jako vždy velmi detailní a obsáhlá, takže jsme se dozvěděli vše co bylo potřeba a co by nás mohlo zajímat. Kromě jiného bylo také vzpomenuto nečekané úmrtí starosty SH ČMS bratra Richtera. Dle stanov bude zvolen jeho nástupce. Dále stojí za zajímavost, že okres Zlín má cca 7500 členů a z toho 2093 do 18 let, což je 1. místo v ČR. To jsou skvělá čísla.

     Další na pořadu dne byla zpráva Okresní kontrolní a revizní rady, která neshledala jakékoliv problémy. Potom se projednával rozpočet, plán činnosti na rok 2019 a výroční schůze sborů. Posledním bodem byla diskuse, do které se přihlásili 3 řečníci. Po oficiální části následoval chutný oběd. Detailní článek zde.     V neděli 28. října se v naší obci uskutečnily oslavy 100. výročí založení československé republiky. Vše začalo ve 14 hodin hymnou puštěnou i do místního rozhlasu. Dále starosta přečetl projev a byly připomenuty události té doby. Následovalo položení věnce k pomníku padlým u obecního úřadu a poté byl již volný program. Součástí akce byla čestná stráž u pomníku složená z obou našich hasičských sborů a také skautů. Občané na místě měli k dispozici čaj, svařák a také něco malého na chuť. Taktéž byly v nástěnce vystaveny dobové fotografie. Celá akce se podařila a je jen škoda, že na tak významnou akci připomínající nám naše začátky, nepřišlo více našich občanů. (foto)     V sobotu 20. října jsme již tradičně od rána chodili po obci s beranem a zvali občany na večerní hodovou zábavu se skupinou Kosovci. Ta probíhala od 20 hodin do pozdních nočních hodin a všichni přítomni se očividně dobře bavili. Všem, kdo nám během dne přispěli do kasičky či nachystali něco dobrého k snědku či k doplnění tekutin, tímto děkujeme. Uvidíme se v roce 2019 při 14. ročníku. (foto)     Ve dnech 27. - 29. září se v kempu na Držkové uskutečnilo školení vedoucích mládeže. Určeno bylo jak pro stávající vedoucí s přípravou na podzimní kolo hry Plamen, tak pro nováčky. Za náš sbor jsme byli zastoupeni v obou kategoriích.

     Pro ty ostřílenější bylo školení ve čtvrtek, kdy jsme si prošli všechny stanoviště pro ZPV a také celou dráhu CTIF. Po večeři byl čas věnován organizačním záležitostem a někteří z nás ještě absolvovali písemný test, jednak pro obnovení platnosti statutu vedoucího mládeže, ale také pro zvýšení kvalifikace ze III. na II. stupeň.

     Pátek a sobota byla zaměřena na nováčky, u nás konkrétně na Kryštofa Balajku, který šel získat titul instruktora. Tito měli venkovní program stejný jako skupina ve čtvrtek, avšak teoretická část byla daleko obsáhlejší, proto i celkové školení probíhalo déle.

autor: Iva Hrazdirová     V sobotu 15. září jsme v areálu Střelnice uspořádali ukončení letošní sezóny a od 15 hodin jsme se scházeli na místě. Něco se pojedlo, něco se popilo a všichni společně jsme debatovali dlouho do noci o celospolečenských tématech, např. která slivovica je lepší, jak správně propéct flákotu na grilu a další podobné záležitosti.     O víkendu 24. až 26. srpna se ve Zlíně a v jeho okolí jela oblíbená a všem dobře známá Barum Rally Zlín. Letos byla RZ Pindula vynechána kvůli prasatům (ne některým divákům, ale těm nakaženým prasečím morem), ale i přes to jsme měli stanové městečko na Střelnici celý víkend otevřené a přístupné. I letos tak u nás skončila spousta lidí se svým stanem a vyráželi každý den na okolní rychlostní zkoušky. My jsme v sobotu vyrazili prodávat na jednu erzetu, kde několik našich členů strávilo celý den a občerstvovali okolní diváky. Příští rok se uvidí, ale již nyní prosákly na svět informace, že jezdci i diváky oblíbená Pindula se příští rok opět pojede.     Ve čtvrtek 12. července jsme si připravili další přednášku pro děti z příměstského tábora, nicméně tentokrát se konala u nás na zbrojnici. Pro děti jsme si nachystali ukázku mnoha našich pohárů ze soutěží, hasičský prapor, staré hasičské obleky, trumpety, slavnostní rukavice, helmy a opasky.

     Po chvilce povídání v naší klubovně jsme děti vzali ven, aby si mohly projít cisternu a dodávku, aby viděly co vše používáme a potřebujeme jako hasiči. Nechyběla ani ukázka skříněk se zásahovými obleky, ukázka závodních mašin a mnoho dalšího. Děti byly nejvíc nadšené z projížďky v zásahovém voze CAS K25 Liaz, ve kterém je svezl náš velitel.

autor: Michal Špendlík     V úterý 10. července jsme naplánovali přednášku pro děti z dětského tábora, která se uskutečnila na místní sokolovně v Želechovicích nad Dřevnicí. Přijeli jsme za dětmi zásahovým vozem CAS K25 Liaz a dopravním automobilem na přepravu hasičů Ford. Po příjezdu na místo akce, jsme dětem povyprávěli o vozidlech a našem vybavení. Děti byly velice zvědavé, prošly si celou cisternu, vyzkoušely helmu, která patří k vybavení hasiče, ve kterém jezdí na zásahy. Po ukázce veškeré techniky si děti vyzkoušely stříkání z proudnic, ale nesměla také chybět ukázka děla, které se nachází na cisterně. Děti byly rády, protože se mohly v takovém horku osvěžit. Na rozloučenou jsme je svezli v hasičském autě, vše se krásně podařilo a děti štastné odešly zpátky ke svým instruktorkám. (foto)

autor: Michal Špendlík     V neděli 1. července naše jednotka opět zorganizovala pravidelnou odbornou přípravu dálkové dopravy vody v naší obci na trase pošta - Střelnice a to v kooperaci s okolními jednotkami (Jaroslavice, Klečůvka, Lípa, Lužkovice, Ostrata, Provodov a Želechovické Paseky). Akce se koná vždy v den pouti, kdy je v obci větší počet lidí a ti tak mohou vidět něco z hasičské práce. Ve dvě hodiny se rozezněla siréna, po které vyjeli účastnící se jednotky k místu zásahu. Během cca 12 minut bylo vedení nataženo a oheň na Střelnici uhašen. Poté proběhlo vyhodnocení starostou 8. okrsku, který přítomné upozornil na menší nedostatky při nácviku. Všem děkujeme za účast. (foto)     V sobotu 30. června naši mladí hasiči předvedli ukázku na lužkovickém dnu dětí. Zasahovali z cisterny, která je dovezla na místní hřiště. Děti vyskákaly z auta a ihned vzaly potřebné hadice a proudnice, aby natáhly vodní vedení až k pomyslnému ohni, který byl simulován dvěma kanystry na židlích. Přihlížejícím se akce velmi líbila, zejména děti se rády nechaly promočit až na kost a některé si i zastříkali pod naším dohledem. V parném horku trocha vody neuškodí. Tak zase za rok. (foto)     V úterý 26. června jsme pro děti z družiny v základní škole připravily s velitelem besedu s hasiči. Besedy se zúčastnili celkem tři naši členové a to Petr Dolanský, Michal Špendlík a Daniel Hamšík. Po příjezdu do základní školy se ujal slova Daniel Hamšík. Dětem představil vybavení hasičů, například vysílačky a vysvětlil jim, co vlastně hasiči dělají. Dětem se to velmi líbilo a měly mnoho otázek. Po chvilce vykládání jsme přešli s dětmi ven, aby si mohly vyzkoušet stříkání ze zásahových proudnic a viděly jejich funkce jako je tříštivost, změna na clonu nebo mlhu atd. Nechyběla ani ukázka plného tlaku proudnic.

     V závěru jsme jim ukázali, že můžeme stříkat i z děla, které se nachází na střeše naší zásahové cisterny. Poté jsme se s dětmi rozloučili a pod zaplým vrzem jsme odjeli od Základní školy.

autor: Michal Špendlík     V neděli 10. června se konal dětský den pod sokolovnou a my byli jako každý rok požádáni, zda bysme nepřijeli s našimi mladými hasiči a neudělali ukázku zásahu. Takovéto akce jdou využít jak k prezenci sboru, tak i k náboru nových mladých nadějí a proto se snažíme tyto akce nevynechávat. I pro mladé hasiče je zážitek jet s cisternou se zaplým VRZem, byť jen pár metrů. Nakonec se vše podařilo a okolo skotačící děti byly celé mokré :) (foto)     V sobotu 26. května se konalo kácení máje, které jsme již tradičně spojili s dětským dnem. Vše probíhalo v areálu našeho výletiště na Střelnici. Pro děti bylo připraveno několik atrakcí, po jejichž zdolání na ně čekala sladká odměna. Po celé odpoledne se do hladkého průběhu zapojovali také naši nejmladší členové, kteří vše zvládali na jedničku.

     Samotné kácení májky, která v letošním roce vydržela na svém místě bez újmy, začalo kolem 17. hodiny. „Zářez“ si mohli udělat všichni přítomní návštěvníci. Celý den byl pak zakončen ohňostrojem z dílny p. Kovaříka z Lípy, který zajistila obec. Všem děkujeme za podporu, pomoc a samozřejmě účast na této akci. (foto)

autor: Iva Hrazdirová     V pondělí 21. května jsme pro děti z mateřské školy udělali prohlídku naší zbrojnice a představení hasičské techniky. Po příchodu se dětí ujal náš velitel, který jim popsal naši techniku a poté děti šly na prohlídku zbrojnice, kde máme vystaveny spousty pohárů a různých hasičských i historických věcí. Poté co si děti vše prohlédly, jsme natáhli dva útočné proudy, aby si mohly vyzkoušet stříkání zásahovymi proudnicemi. Ukázali jsme jim i jejich funkce jako je změna průtoku, tříštivost, změna na clonu nebo mlhu. Mezitím si děti poprolézaly naše zásahové automobily s předvedením majáků i houkáním, což se jim líbilo. Nakonec jsme ukázali, že můžeme stříkat i z děla a to byl závěr prohlídky. Poté jsme se ještě vyfotili a rozloučili se. (foto)

autor: Zdeňa Kűhr     V sobotu 19. května se část sboru zúčastnila zatahování na svatbě našeho starosty bratra Petra Hrazdiry a jeho snoubenky Petry Zapletalové. Své „ano“ si řekli krátce před polednem v místním kostele sv. Petra a Pavla. Ihned po obřadu museli novomanželé splnit několik zapeklitých úkolů - přebalení miminka, rozštípnutí špalku, společnými silami museli uhasit ničivý požár pomocí džberovky, a aby toho nebylo málo, museli také rozluštit krimi případ. Vše s přehledem zvládli na jedničku a my jim přejeme, aby se jim minimálně tak dařilo i ve společném životě.

autor: Míša Gahurová     V neděli 6. května se někteří naši členové zúčastnili XXIV. ročníku hasičské pouti na nedalekém Provodově. Průvod se již tradičně řadil na spodním parkovišti pod kostelem na Maleniskách. Poté se vydal vzhůru ke kostelu v 10 h. Mše svatá se konala tradičně venku před kostelem a zúčastnilo se jí velké množství, jak uniformovaných, tak civilních návštěvníků. Na závěr jsme se občerstvili v místním pohostinství a v odpoledních hodinách se vydali zpět do své obce. (foto)

autor: Iva Hrazdirová     V pondělí 30. dubna jsme uspořádali tradiční akci stavění máje. Již od 14 hodin několik členů připravovalo májku na postavení. Samotný akt proběhl kolem 18. hodiny a během chvilky májka stála na svém místě. Následně jsme si udělali špekáčky, nějakou flákotu na grilu a setrvali jsme v přátelském rozhovoru do nočních hodin. (foto)     V sobotu 28. dubna se část našeho sboru společně s těmi nejmladšími, vydala na tradiční pouť na Sv. Hostýně. Letos to byl již XXV. ročník. Stejně jako v předchozích letech jsme se dopravovali spolu s kolegy z Provodova. Počasí z počátku příliš nepřálo a bylo chladno, ale v průběhu dne se vše změnilo a bylo velice příjemně. Ještě před samotným řazením do průvodu jsme se občerstvili a děti využily volného času k nákupu drobných suvenýrů.

     Po nástupu se průvod pod vedením Ing. Vladimíra Hanáka a za doprovodu dechové hudby "Provodovjané" přesunul před baziliku Nanebevzetí Panny Marie. Účastníky poutě přivítal PhDr. Josef Juráň a ve svých vystoupeních pozdravili starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek a emeritní prezident slovenských dobrovolných hasičů Ing. Ladislav Pethö.

     Po oficiální části a mši svaté jsme se přesunuli do místního pohostinství na oběd a poté na nedalekou rozhlednu k výhledu do okolí. V odpoledních hodinách jsme se vydali zpět na cestu k domovům. (foto)

autor: Iva Hrazdirová     V neděli 15. dubna se konalo každoroční školení vedoucích mládeže (v Březové), zaměřené na disciplíny jarního kola Hry Plamen. Za náš sbor se jej zúčastnila Ivana Hrazdirová a celkově zde bylo kolem 40 vedoucích. Načerpané informace byly pro nás pro všechny přínosem a již brzy je budeme moci užít i v praxi.

autor: Iva Hrazdirová     V sobotu 7. dubna jsme opět v naší obci provedli sběr železa a ostatního harampádí kovového charakteru. Před devátou ranní jsme vyjeli od zbrojnice a dvěma sběrnými vozidly jsme projížděli obec a sbírali kovy. Občas se vyskytlo něco těžšího, takže jsme i nakonec i lehce zaposilovali. Mezitím další parta u zbrojnice vše dovezené zpracovávala. Po sesbírání všeho jsme pojedli a po krátkém trávení jsme se dali do třídění a rozebírání. Všem za železo děkujeme.     V pátek 16. března se bratři Čechmánek a Kűhr zúčastnili výroční valné hromady TJ Sokol Želechovice. Jako již několik posledních let se konala v coffee baru pod hlavním sálem a to od 18 hodin. Po přivítání předsedou Pavlem Nosálkem se četly zprávy o činnosti jak celého spolku, tak jednotlivých oddílů. Nejvíce aktivní je v současnosti oddíl badmintonu. Následovala zpráva o hospodaření atd. Asi největší zprávou bylo, že nynější předseda se rozhodl po letech skončit v této funkci k poslednímu dubnu. Nyní tedy musí výbor najít za něho náhradu. Po oficiální části následovalo občerstvení a volná zábava.     V pátek 16. března jsme se místo pravidelného tréninku s mladými hasiči rozhodli udělat jarní úklid naší klubovny, kde jsme trávili zimní měsíce. Všechny děti se aktivně zapojily a tak to tam máme zase krásně naleštěno a vypucováno.

autor: Iva Hrazdirová     V pátek 9. března jsme se se skupinou mladých hasičů vydali na exkurzi k bratrům profíkům na stanici do Zlína. Hned na začátku jsme si poslechli poplach, který hasičům hlásí výjezd. Poté jsme si prohlédli zásahová vozidla včetně jejich vybavení. Dozvěděli jsme se pro jaký typ zásahu je konkrétní vozidlo vhodné (standardní zásahové vozidlo, chemický vůz, vozidlo pro práce ve výškách apod.). Samozřejmostí byla také prohlídka interiéru vozidel. Poté jsme se si prohlédli šatny, jak ty ve kterých se hasiči připravují na výjezd tak ty tzv. špinavé šatny, kde mají uskladněny obleky ti, kteří zrovna neslouží. Poté jsme si prohlédli myčku hadic a výcvikový poligon. Exkurze se nám moc líbila a už se těšíme na další podobnou akci. (foto)

autor: Iva Hrazdirová     V pátek 2. března se zúčastnily čtyři naše členky: Kateřina Kűhrová, Ivana Hrazdirová, Helena Macíková a Olga Šamajová zkoušek na Hasiče III. a II. stupně. Zkoušky se uskutečnily od 18 hodin na Želechovických Pasekách v rumové chýši. Bylo nás tam celkem asi 12. Zúčastnili se i hasiči z jiných sborů.

     Test měl 4 části s celkem 30 otázkami. Byl to výběr ze 4 celků z celkem 120 otázek. A ústní zkoušky probíhaly se 3 zkoušejícími.

     Prošli jsme všichni. Od nás ze sboru jsme to udělaly všechny 4. Tak snad se sejdeme zase za 3 roky na dalších zkouškách.

autor: Katka Kűhrová     V pátek 23. února se bratři Hamšík a Hrazdira zúčastnili Výroční valné hromady místní skupiny Českého červeného kříže, která se konala v Coffee baru na sokolovně. Začátek byl lehce po čtvrté hodině odpolední a po úvodním přivítání předsedkyní paní Richterovou byla přečtena zpráva o činnosti, o hospodaření atd. Členové a členky místního ČČK kromě zájezdů také vedou mládež k první pomoci a také soutěží v disciplíně mladý záchranář atd. Pomáhají na různých obecních akcích a např. i na našich soutěžích jako zdravotnický dohled. Dále byli oceněni dobrovolní dárci krve a přijati noví členové spolku. V závěrečné diskuzi vystoupil jak starosta obce, tak i další hosté. Pak už následovala volná zábava.     O víkendu 16. - 18. února jsme vyjeli na každoroční hasičskou lyžovačku. Letos do Ski areálu Kyčerka ve Velkých Karlovicích. Pátek se nesl v duchu příjezdu, ubytování a poklidného večera, kdy jsme hráli různé společenské hry, kulečník či stolní fotbálek.

     Ráno nás již čekal svah, který zejména v dopoledních hodinách nabídl velmi dobrou kvalitu sněhu. Navíc azuro! Paráda Po obědě to již bylo horší, ale stále přijatelné. Na konci lyžařského dne jsme se vydali do nedaleké hospůdky a pak jsme v našem penzionu pokračovali ve volné zábavě a společenském hovoru.

     V neděli dopoledne šli ještě někteří lyžovat a někteří tento čas využili k odpočinku apod. Po obědě již následovala společná fotka a alou nazpět domů, do reality běžného života. (foto)     V sobotu 10. února se členové našeho SDH (Kűhr, Hrazdira, Zicha) zúčastnili cyklického školení velitele družstva a to ve stanici profíků ve Zlíně. Probíraly se témata jako vyšetřování na místě události a činnost jednotek na místě před a po, vyplňování dílčí zprávy o zásahu a její posílání, a dále také obecné zásady na místě události, zejména s ohledem na chování zasahujících hasičů na místě. Tedy průzkum, záchrana, zdolávání požáru, komunikace v místě zásahu, předání místa zásahu, odjezd atd. Následovaly foto ukázky z různých případů a další informace. Na závěr si někteří přítomní napsali test, čímž si prodloužili platnost funkce velitele jednotky/družstva.     V pátek 2. února se velitel našeho sboru a jednotky bratr Dolanský zúčastnil Instrukčně metodického zaměstnání velitelů jednotek SDH okresu Zlín, které se konalo na stanici profíků ve Zlíně. Během zaměstnání se přítomní dozvěděli nějaké novinky z oboru, informace ke zprávě o zásahu a spousty dalších informací.     Ve dnech 12. - 14. ledna jsme udělali u nás ve zbrojnici klasickou hasičskou zabijačku. Vše začalo již v pátek vařením krup a dalšími nutnými přípravami včetně dovezení vepře. Ráno v sobotu to vypuklo. Jakmile začala voda v kotlech vařit, šlo se na věc. Hbité ruce bratra Dolanského, sborového řezníka, udělaly pár rychlých pohybů a vepřové leželo na zemi. Po odkrvení následovala očista od tělního ochlupení a dále již práce na zabijačkových pokrmech jako obcházka, polévka, vařené maso, tlačenka, škvarky atd. Vše bylo hotovo až za tmy a do noci probíhal již jen společenský hovor u stolů. V neděli následoval nezbytný úklid a oběd, a poté jsme již šli odpočívat po dlouhém a náročném víkendu domů. (foto)     V pátek 12. ledna se konala Výroční valná hromada 8. okrsku a to v Želechovicích U Březíků. Po přivítání hostů velitele okrsku bratrem Cholastou z Lípy následovala minuta ticha za zemřelé bratry a sestry.

     Stěžejním bodem byla zpráva o činnosti starosty našeho okrsku, bratra Zichy z našeho sboru. Ten nám podal přehled činnosti jak okrsku jako takového tak i jednotlivých sborů. Práce všichni dohromady za rok uděláme opravdu hodně, to je na místě říct. Celá zpráva zde.

     Další byla zpráva hospodáře bratra Chmely z Pasek, který nám přednesl, jak se na tom okrsek má finančně. Lehký schodek byl dán nenadálými výdaji, a tudíž by se neměl opakovat.

     Sestra Skydánková z Jaroslavic přečetla plán práce na rok 2017, který byl splněn. Máme celkem 373 členů z toho 100 mladých hasičů do 18 let, v celkem 6 sborech.

     Dále následovala diskuse. Bratr Rafaja z Klečůvky zmínil soutěž o pohár primátora města Zlína. Bratr Mazal z Lípy pak otevřel téma postupujících týmů na okresní soutěž. Dále se řešila otázka pojištění soutěží v rámci Grand Prix. Proběhla také informace, že náš okrsek byl jako jeden z prvních zaregistrován jako pobočný spolek. Bratr Paták z Klečůvky poděkoval za práci a připomněl důležitou úlohu preventistů v SDH.

     Posledním bodem byl plán práce na 2018 a jeho odhlasování. Dále již následovalo jen občerstvení a po něm již jen neoficiální část schůze.     V pátek 5. ledna se konala Výroční valná hromada sboru z Lužkovic, na které byli za náš sbor přítomni bratři Čechmánek a Hrazdira. Po přivítání starostou bratrem Liškou a uctění zemřelých bratrů a sester minutou ticha starosta přečetl zprávu o činnosti, dále byla přečtena zpráva velitele SDH, zpráva kontrolní a revizní rady a zpráva hospodáře. Poté následovala diskuze, ve které vystoupili v podstatě všichni hosté se svým příspěvkem. Poté již následovalo občerstvení. Schůze se nesla ve velmi přátelském duchu, což bylo super. Dále již následovala volná zábava.