články 2018
     V neděli 6. května se někteří naši členové zúčastnili XXIV. ročníku hasičské pouti na nedalekém Provodově. Průvod se již tradičně řadil na spodním parkovišti pod kostelem na Maleniskách. Poté se vydal vzhůru ke kostelu v 10 h. Mše svatá se konala tradičně venku před kostelem a zúčastnilo se jí velké množství, jak uniformovaných, tak civilních návštěvníků. Na závěr jsme se občerstvili v místním pohostinství a v odpoledních hodinách se vydali zpět do své obce.

autor: Iva Hrazdirová     V pondělí 30. dubna jsme uspořádali tradiční akci stavění máje. Již od 14 hodin několik členů připravovalo májku na postavení. Samotný akt proběhl kolem 18. hodiny a během chvilky májka stála na svém místě. Následně jsme si udělali špekáčky, nějakou flákotu na grilu a setrvali jsme v přátelském rozhovoru do nočních hodin. (foto)     V sobotu 28. dubna se část našeho sboru společně s těmi nejmladšími, vydala na tradiční pouť na Sv. Hostýně. Letos to byl již XXV. ročník. Stejně jako v předchozích letech jsme se dopravovali spolu s kolegy z Provodova. Počasí z počátku příliš nepřálo a bylo chladno, ale v průběhu dne se vše změnilo a bylo velice příjemně. Ještě před samotným řazením do průvodu jsme se občerstvili a děti využily volného času k nákupu drobných suvenýrů.

     Po nástupu se průvod pod vedením Ing. Vladimíra Hanáka a za doprovodu dechové hudby "Provodovjané" přesunul před baziliku Nanebevzetí Panny Marie. Účastníky poutě přivítal PhDr. Josef Juráň a ve svých vystoupeních pozdravili starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek a emeritní prezident slovenských dobrovolných hasičů Ing. Ladislav Pethö.

     Po oficiální části a mši svaté jsme se přesunuli do místního pohostinství na oběd a poté na nedalekou rozhlednu k výhledu do okolí. V odpoledních hodinách jsme se vydali zpět na cestu k domovům.

autor: Iva Hrazdirová     V neděli 15. dubna se konalo každoroční školení vedoucích mládeže (v Březové), zaměřené na disciplíny jarního kola Hry Plamen. Za náš sbor se jej zúčastnila Ivana Hrazdirová a celkově zde bylo kolem 40 vedoucích. Načerpané informace byly pro nás pro všechny přínosem a již brzy je budeme moci užít i v praxi.

autor: Iva Hrazdirová     V sobotu 7. dubna jsme opět v naší obci provedli sběr železa a ostatního harampádí kovového charakteru. Před devátou ranní jsme vyjeli od zbrojnice a dvěma sběrnými vozidly jsme projížděli obec a sbírali kovy. Občas se vyskytlo něco těžšího, takže jsme i nakonec i lehce zaposilovali. Mezitím další parta u zbrojnice vše dovezené zpracovávala. Po sesbírání všeho jsme pojedli a po krátkém trávení jsme se dali do třídění a rozebírání. Všem za železo děkujeme.     V pátek 16. března se bratři Čechmánek a Kűhr zúčastnili výroční valné hromady TJ Sokol Želechovice. Jako již několik posledních let se konala v coffee baru pod hlavním sálem a to od 18 hodin. Po přivítání předsedou Pavlem Nosálkem se četly zprávy o činnosti jak celého spolku, tak jednotlivých oddílů. Nejvíce aktivní je v současnosti oddíl badmintonu. Následovala zpráva o hospodaření atd. Asi největší zprávou bylo, že nynější předseda se rozhodl po letech skončit v této funkci k poslednímu dubnu. Nyní tedy musí výbor najít za něho náhradu. Po oficiální části následovalo občerstvení a volná zábava.     V pátek 16. března jsme se místo pravidelného tréninku s mladými hasiči rozhodli udělat jarní úklid naší klubovny, kde jsme trávili zimní měsíce. Všechny děti se aktivně zapojily a tak to tam máme zase krásně naleštěno a vypucováno.

autor: Iva Hrazdirová     V pátek 9. března jsme se se skupinou mladých hasičů vydali na exkurzi k bratrům profíkům na stanici do Zlína. Hned na začátku jsme si poslechli poplach, který hasičům hlásí výjezd. Poté jsme si prohlédli zásahová vozidla včetně jejich vybavení. Dozvěděli jsme se pro jaký typ zásahu je konkrétní vozidlo vhodné (standardní zásahové vozidlo, chemický vůz, vozidlo pro práce ve výškách apod.). Samozřejmostí byla také prohlídka interiéru vozidel. Poté jsme se si prohlédli šatny, jak ty ve kterých se hasiči připravují na výjezd tak ty tzv. špinavé šatny, kde mají uskladněny obleky ti, kteří zrovna neslouží. Poté jsme si prohlédli myčku hadic a výcvikový poligon. Exkurze se nám moc líbila a už se těšíme na další podobnou akci. (foto)

autor: Iva Hrazdirová     V pátek 2. března se zúčastnily čtyři naše členky: Kateřina Kűhrová, Ivana Hrazdirová, Helena Macíková a Olga Šamajová zkoušek na Hasiče III. a II. stupně. Zkoušky se uskutečnily od 18 hodin na Želechovických Pasekách v rumové chýši. Bylo nás tam celkem asi 12. Zúčastnili se i hasiči z jiných sborů.

     Test měl 4 části s celkem 30 otázkami. Byl to výběr ze 4 celků z celkem 120 otázek. A ústní zkoušky probíhaly se 3 zkoušejícími.

     Prošli jsme všichni. Od nás ze sboru jsme to udělaly všechny 4. Tak snad se sejdeme zase za 3 roky na dalších zkouškách.

autor: Katka Kűhrová     V pátek 23. února se bratři Hamšík a Hrazdira zúčastnili Výroční valné hromady místní skupiny Českého červeného kříže, která se konala v Coffee baru na sokolovně. Začátek byl lehce po čtvrté hodině odpolední a po úvodním přivítání předsedkyní paní Richterovou byla přečtena zpráva o činnosti, o hospodaření atd. Členové a členky místního ČČK kromě zájezdů také vedou mládež k první pomoci a také soutěží v disciplíně mladý záchranář atd. Pomáhají na různých obecních akcích a např. i na našich soutěžích jako zdravotnický dohled. Dále byli oceněni dobrovolní dárci krve a přijati noví členové spolku. V závěrečné diskuzi vystoupil jak starosta obce, tak i další hosté. Pak už následovala volná zábava.     O víkendu 16. - 18. února jsme vyjeli na každoroční hasičskou lyžovačku. Letos do Ski areálu Kyčerka ve Velkých Karlovicích. Pátek se nesl v duchu příjezdu, ubytování a poklidného večera, kdy jsme hráli různé společenské hry, kulečník či stolní fotbálek.

     Ráno nás již čekal svah, který zejména v dopoledních hodinách nabídl velmi dobrou kvalitu sněhu. Navíc azuro! Paráda Po obědě to již bylo horší, ale stále přijatelné. Na konci lyžařského dne jsme se vydali do nedaleké hospůdky a pak jsme v našem penzionu pokračovali ve volné zábavě a společenském hovoru.

     V neděli dopoledne šli ještě někteří lyžovat a někteří tento čas využili k odpočinku apod. Po obědě již následovala společná fotka a alou nazpět domů, do reality běžného života. (foto)     V sobotu 10. února se členové našeho SDH (Kűhr, Hrazdira, Zicha) zúčastnili cyklického školení velitele družstva a to ve stanici profíků ve Zlíně. Probíraly se témata jako vyšetřování na místě události a činnost jednotek na místě před a po, vyplňování dílčí zprávy o zásahu a její posílání, a dále také obecné zásady na místě události, zejména s ohledem na chování zasahujících hasičů na místě. Tedy průzkum, záchrana, zdolávání požáru, komunikace v místě zásahu, předání místa zásahu, odjezd atd. Následovaly foto ukázky z různých případů a další informace. Na závěr si někteří přítomní napsali test, čímž si prodloužili platnost funkce velitele jednotky/družstva.     V pátek 2. února se velitel našeho sboru a jednotky bratr Dolanský zúčastnil Instrukčně metodického zaměstnání velitelů jednotek SDH okresu Zlín, které se konalo na stanici profíků ve Zlíně. Během zaměstnání se přítomní dozvěděli nějaké novinky z oboru, informace ke zprávě o zásahu a spousty dalších informací.     Ve dnech 12. - 14. ledna jsme udělali u nás ve zbrojnici klasickou hasičskou zabijačku. Vše začalo již v pátek vařením krup a dalšími nutnými přípravami včetně dovezení vepře. Ráno v sobotu to vypuklo. Jakmile začala voda v kotlech vařit, šlo se na věc. Hbité ruce bratra Dolanského, sborového řezníka, udělaly pár rychlých pohybů a vepřové leželo na zemi. Po odkrvení následovala očista od tělního ochlupení a dále již práce na zabijačkových pokrmech jako obcházka, polévka, vařené maso, tlačenka, škvarky atd. Vše bylo hotovo až za tmy a do noci probíhal již jen společenský hovor u stolů. V neděli následoval nezbytný úklid a oběd, a poté jsme již šli odpočívat po dlouhém a náročném víkendu domů. (foto)     V pátek 12. ledna se konala Výroční valná hromada 8. okrsku a to v Želechovicích U Březíků. Po přivítání hostů velitele okrsku bratrem Cholastou z Lípy následovala minuta ticha za zemřelé bratry a sestry.

     Stěžejním bodem byla zpráva o činnosti starosty našeho okrsku, bratra Zichy z našeho sboru. Ten nám podal přehled činnosti jak okrsku jako takového tak i jednotlivých sborů. Práce všichni dohromady za rok uděláme opravdu hodně, to je na místě říct. Celá zpráva zde.

     Další byla zpráva hospodáře bratra Chmely z Pasek, který nám přednesl, jak se na tom okrsek má finančně. Lehký schodek byl dán nenadálými výdaji, a tudíž by se neměl opakovat.

     Sestra Skydánková z Jaroslavic přečetla plán práce na rok 2017, který byl splněn. Máme celkem 373 členů z toho 100 mladých hasičů do 18 let, v celkem 6 sborech.

     Dále následovala diskuse. Bratr Rafaja z Klečůvky zmínil soutěž o pohár primátora města Zlína. Bratr Mazal z Lípy pak otevřel téma postupujících týmů na okresní soutěž. Dále se řešila otázka pojištění soutěží v rámci Grand Prix. Proběhla také informace, že náš okrsek byl jako jeden z prvních zaregistrován jako pobočný spolek. Bratr Paták z Klečůvky poděkoval za práci a připomněl důležitou úlohu preventistů v SDH.

     Posledním bodem byl plán práce na 2018 a jeho odhlasování. Dále již následovalo jen občerstvení a po něm již jen neoficiální část schůze.     V pátek 5. ledna se konala Výroční valná hromada sboru z Lužkovic, na které byli za náš sbor přítomni bratři Čechmánek a Hrazdira. Po přivítání starostou bratrem Liškou a uctění zemřelých bratrů a sester minutou ticha starosta přečetl zprávu o činnosti, dále byla přečtena zpráva velitele SDH, zpráva kontrolní a revizní rady a zpráva hospodáře. Poté následovala diskuze, ve které vystoupili v podstatě všichni hosté se svým příspěvkem. Poté již následovalo občerstvení. Schůze se nesla ve velmi přátelském duchu, což bylo super. Dále již následovala volná zábava.