články 2018
     V pátek 5. ledna se konala Výroční valná hromada sboru z Lužkovic, na které byli za náš sbor přítomni bratři Čechmánek a Hrazdira. Po přivítání starostou bratrem Liškou a uctění zemřelých bratrů a sester minutou ticha starosta přečetl zprávu o činnosti, dále byla přečtena zpráva velitele SDH, zpráva kontrolní a revizní rady a zpráva hospodáře. Poté následovala diskuze, ve které vystoupili v podstatě všichni hosté se svým příspěvkem. Poté již následovalo občerstvení. Schůze se nesla ve velmi přátelském duchu, což bylo super. Dále již následovala volná zábava.