články 2019
     V pátek 4. ledna se bratr Zicha zúčastnil Výroční valné hromady SDH Lužkovice. Přítomní se dozvěděli informace o činnosti sboru, o finanční stránce a také další zajimavosti. Po oficiální části následovala večeře a dále již volná zábava.