články 2019
     V úterý 31. prosince proběhl klasický silvestrovský výšlap a i letos jsme šli trasou přes Lužkovice, dále přes Juré na Hvozdnou, kde jsme poseděli v místní hospůdce a odpočinuli si. Pak jsme pokračovali přes část zvanou "Amerika" zpět do Lužkovic a Želechovic. I v menším počtu jsme se krásně prošli a trasu dlouhou necelých 14 km jsme zvládli celkem rychle. Asi nejvíce nás zdržela hvozdenská zastávka. Ale procházka na čerstvém vzduchu byla fajn a na večerní oslavy Nového roku to bylo vítané zpestření.     V sobotu 21. prosince se sestry Zichová a Hrazdirová zúčastnily výroční valné hromady SDH Lípa. Po přednesu bohaté činnosti za loňský rok následoval nejdůležitější bod programu. Tím byly volby do výboru sboru. Proběhly pouze dvě změny, a to na postu místostarosty, kterou nyní bude vykonávat Michal Kořének a na místě pokladníka, kterým se stala Věra Krajčová. Poté již následovaly příspěvky přítomných do diskuze, večeře a volná zábava.
autor: Iva Hrazdirová     V pátek 20. prosince, poslední trénink před Vánoci, jsme se rozhodli strávit trošku netradičně. Sešli jsme se malinko později, než bývá zvykem, ovšem čas jsme společně trávili až do sobotního rána. Ale pěkně postupně.

     V pátek se nás sešla hromada. Program byl samozřejmě nejen pro ty přespávající, ale pro všechny, kteří měli čas a chuť se s námi rozloučit s loňským rokem a užít se trošku zábavy mezi vrstevníky. Zahráli jsme si spoustu her, od deskových po ty pohybové a nechyběly ani ty, které vyžadovaly větší soustředění a zamyšlení se. Přestávku mezi vším dováděním nám poskytla večeře, v podobě pizzy. Večer se pak nesl ve stejném duchu jako odpoledne, jen nás postupně ubývalo. I tak do rána zůstalo 10 dětí. Po probuzení proběhla ranní hygiena a rozcvička na čerstvém vzduchu, kterou si děti vedly samy. Mezitím se již připravovala snídaně v podobě míchaných vajíček, které všichni s nadšením uvítali. Než se všichni zase rozutekli domů, užili jsme si ještě pár společných chvil, popřáli si hezké Vánoce a bohatého Ježíška.

     Všem se nám tato zdařilá akce velmi líbila a určitě nebyla poslední tohoto druhu.
autor: Iva Hrazdirová     V sobotu 14. prosince se bratři Kryštof Balajka a Patrik Coufalík zúčastnili výroční valné hromady na Želechovických Pasekách. Schůze se konala v nově zrekonstruovaných prostorách požární zbrojnice.

     Po shrnutí činnosti sboru za letošní rok se přistoupilo k volbě nových členů výboru. Zde došlo pouze k obměně na pozici starosty sboru, kterému takto gratulujeme a přejeme hodně štěstí a trpělivosti. Poté jsme my, zástupci sborů, pogratulovali nynějšímu výboru za práci v uplynulých 5ti letech a zároveň popřáli krásné svátky a mnoho úspěchů v dalším roce všem bratrům a sestrám z Paseckého sboru. Dále pak následovala krátká diskuze a nezbytné občerstvení. Poté se již přistoupilo k volné zábavě.
autor: Kryštof Balajka     V sobotu 7. prosince se bratři Čechmánek a Hrazdira vydali na výroční valnou hromadu sborů na Klečůvce. Po malém lihovém přivítání se bratr Rafaja ujal slova a seznámil nás s činností sboru za uplynulý rok. Následovala zpráva hospodáře, revizora účtu atd. Nejdůležitějším bodem však byly volby do výboru sboru. Jak to tak většinou bývá zvoleno bylo staronové vedení a my mu přejeme ať se jim dílo daří. Činnost mají bratři a sestry bohatou, pracují s mládeží a pořádají spoustu akcí. Jen tak dále.     V sobotu 30. listopadu se konalo v naší obci tradiční rozsvicování vánočního stromu na náměstí před obchodem Jednota. Na místě se již od 15 hodin scházeli občané, aby nasáli vánoční atmosféru a přátelsky poklábosili. Jako každý rok zde bylo i mnoho stánků a to jak s nečím k snědku tak i s pitím a to zejména svařákem a punčem. K tomu všemu hrála skupina BPT. V 17 hodin se slavnostně strom rozsvítil, ale zábava pokračovala ještě asi 1-2 hodiny. Všichni se očividně dobře bavili a už se nemůžeme dočkat na další ročník. (foto obce)     V pátek 23. listopadu se konala naše výroční valná hromada. Poprvé po asi hodně dlouhé době v naší zbrojnici a to v bývalých prostorách mateřské školy. Vše odstartovalo přivítání všech a minuta ticha za zemřelé bratry a sestry. Následovalo přečtení programu a hned poté zpráva o činnosti sboru, která i přes všechnu snahu jednatele, nějaký ten čas zabrala. Dále na řadu přišly obvyklé zprávy hospodáře a revizní a kontrolní komise, jenž se do budoucna přetransformovala na revizora účtu. Následovaly volby delegáta na Shromáždění představitelů sborů okresu Zlín, které se bude konat v roce 2020, dále volba delegátů na výroční valnou hromadu okrsku a v neposlední řadě také volby do výboru sboru, kam byli zvoleni stejní lidé, kteří toto vykonávali do teď. Následovala zábavná vystoupení našich mladých hasičů, schválení usnesení a poté již diskuse, ve které vystoupila spousta diskutérů. Jako finální bod bylo občerstvení, po němž následovala již jen volná zábava.     V sobotu 16. listopadu se sestry Ivana Hrazdirová a Kateřina Kührová zúčastnily výroční valné hromady v Jaroslavicích. Vzhledem k tomu, že je letošní rok volební, byl její průběh lehce nestandardní. Po shrnutí letošního roku a přečtení plánu na ten následující, došlo k samotnému hlasování o nových členech výboru. Zde došlo k obměně a "omlazení" všech stávajících členů výboru. K největší zajímavosti asi patří, že máme v okrsku další starostku, kterou se stala Kateřina Ordeltová.

     Pak již následovaly gratulace novému a poděkování stávajícímu výboru, příspěvky od hostů i domácích a volná zábava.

autor: Iva Hrazdirová     V sobotu 16. listopadu jsme se společně s dětmi vydali na výlet do Zlína, kde se konal tradiční Festival stavebnic. Tento se konal v 14/15 Baťově Institutu, pod záštitou Inspirace Zlín.

     Po příjezdu na místo jsme si nejdříve celou expozici společně prošli a poté už se každý zabavil tam, kde se mu nejvíce líbilo. K dispozici byly nejen stavebnice lega, ale také spousta netradičních stolních her, magnetické stavebnice, hlavolamy, kuličkodráhy a mnoho dalšího.

     Další doprovodný program tvořily přednášky projektu Brick by Brick, který před rokem ve Zlíně rozjel první kroužky pro děti. Hlavním principem těchto programů je uvádět děti do světa techniky, matematiky, strojírenství a přírodních věd. A to vše s pomocí kostek LEGO®. Protože díky nim si děti rozvíjejí své motorické, matematické, technické a kreativní dovednosti.

     Všem se nám společné odpoledne moc líbilo a už se těšíme, až jej zopakujeme. Akce se zúčastnilo celkem 10 dětí v doprovodu svých vedoucích Ivany Hrazdirové a Kryštofa Balajky. (foto)

autor: Iva Hrazdirová     V sobotu 9. listopadu se jako každý rok uskutečnilo Shromáždění představitelů sborů okresu Zlín, tentokráte ve Vizovicích. Na tomto setkání zástupců všech sborů v okresu společně s jeho vedením se hodnotí činnost okresu za uplynulý rok. Po zahájení schůze a představení hostů (poslankyně PaedDr. Alena Gajdůšková, starostka Města Vizovice Bc. Silvie Dolanská a vedoucí Aktivu zasloužilých hasičů a funkcionářů okresu Zlín Jan Štalmach) byla minutou ticha uctěna památka zemřelých bratří a sester. Následovala volba komisí a pak již očekávaná detailní zpráva starosty okresu bratra Bernátíka o činnosti okresu v tomto roce včetně kontroly usnesení.

     Ve zprávě bylo zmíněno vše, co se v okrese podstatného událo. Zmínil dobrou spolupráci s ministrem vnitra panem Hamáčkem, který se o práci SDH zajímá. Bratr Bernátík zdůraznil práci s mládeží, která je nutnou součástí naší budoucnosti a při tom zmínil pár čísel. K 2. 11. 2019 máme v okrese celkem 2142 MH, což je 29% z celkového počtu hasičů a jsme 1. mezi okresy v ČR v tomto směru. Počet členů do 26 let je dokonce 42%. Od začátku roku pak do našich řad přibylo 371 členů k datu 1. 10. 2019 na celkové číslo 7494. Aktiv zasloužilých hasičů má pak 26 členů.

     Po této zprávě následovala zpráva OKRR o činnosti OSH v tomto roce bratra Majzlíka, dále pak Zpráva o plnění rozpočtu a Návrh rozpočtu na rok 2020 bratra Nevařila. Dalšími body bratra Tichého byl Program jednání VV OSH v roce 2020, plán činnosti v roce 2020 a Zajištění VVH SDH a okrsků za rok 2019.

     V 11. bodě proběhla diskuse, ve které postupně se svými příspěvky vystoupila paní Gajdůšková nejen s poděkováním všem hasičům za jejich práci, poté bratr Holčík s příspěvkem o historické technice a uzlovací lize MH, pak bratr Kubela ohledně prodeje akcií Hasičské pojišťovny a na závěr bratr Bernátík se závěrečným slovem a poděkováním všem za dosavadní práci ve prospěch společnosti a občanů. Detailní zpráva OSH Zlín je dostupná zde.     V soboru 19. října proběhlo v naší obci tradiční vodění berana s večerní hodovou zábavou. Jedno se o 14. ročník a průběh už máme celkem v malíčku. Ráno začíná teplou snídaní, abychom byli na vodění aspoň trošku připraveni. Následuje rozehrávka a sladění hudebníků a také nastrojení berana.

     Jakmile je vše připraveno vycházíme vstříc místním ulicím a od domu k domu vyhráváme a zveme všechny na večerní hodovou zábavu. Nejvíce jsou rády děti, když si mohou pohladit beránka a ti starší se zase zaposlouchají do právě hrající hudby. Jelikož je naše obec hodně velká tak je celý tento den značně náročný jak pro muzikanty tak i pro nás.

     Druhá skupina v mezičase chystala sokolovnu na večerní zábavu. Bez dokonalé souhry a práce mnoha členů by tato akce být nemohla a ti kteří se na pořádání této akce účastnili, patří velké díky. Děkujeme také občanům za finanční dary, případné občerstvení na naší náročné trase a v neposlední řadě za návštěvu naší zábavy. (foto)     O víkendu 4. - 6. října se konalo každoroční školení vedoucích mládeže, tentokrát na Tesáku. Nás "ostřílených" se to týkalo jen v pátek, zbytek byl určen nováčkům. Po příjezdu a nutné prezenci všech účastníků, jsme si řekli co je nového, jaké jsou novinky a co nás v nové sezóně bude čekat. Kdo potřeboval obnovit zkoušky, ještě si napsal test a v pozdních večerních hodinách jsme se rozjeli zpět ke svým domovům.

autor: Iva Hrazdirová     V sobotu 28. září jsme jako 8. okrsek uspořádali 1. hasičskou pouť. Nápad starosty okrsku bratra Zichy byl vřele přijat i ostatními sbory v okrsku a pak jsme se i v našem sboru domluvili, že tuto akci zabezpečíme po organizační stránce.

     Datum byl stanoven na poslední zářiovou sobotu, což letos padlo na Den české státnosti a zároveň svátek Svatého Václava. Při několika schůzkách jsme naplánovali průběh akce a v den D tak vše klaplo na jedničku.

     Program sestával z několika bodů. Po půl 11 jsme se začali scházet u Pomníku padlým, u kterého stálo několik hasičů ve slavnostních uniformách s prapory jako čestná stráž. Také zde bylo připraveno menší pohoštění pro přítomné v podobě koláčků, kávy, čaje či slivovičky. O toto se postaral obecní úřad. Zhruba 10:45 nás přivítal bratr Zicha za hasiče a poté přednesl svůj proslov i starosta obce pan Špendlík. Poté již dva určení členové položili věnec k pomníku na uctění památky padlým v obou světových válkách. Následovalo seřazení přítomných do průvodu a za doprovodu živé hudby jsme se všichni vydali do kostela, kde proběhla mše svatá. Po ní jsme udělali hromadné foto a následovalo opět seřazení do průvodu a za doprovodu hudby jsme pochodovali až do areálu naší Střelnice, kde jsme akci zhodnotili, a následoval volný program. K jídlu byly připraveny řízky, guláš či uzené maso a na pití pak klasický sortiment. Každý si přišel na své.

     Akce proběhla v přátelském duchu a ze všech stran byla pouť hodnocena velmi pozitivně. Prvního ročníku se zúčastnilo celkem 7 sborů a to Jaroslavice, Klečůvka, Lípa, Lužkovice, Provodov, Želechovice a Želechovické Paseky s celkem 5 prapory. Poděkování patří také našemu obecnímu úřadu za spolupráci a podporu při konání této pěkné akce. Článek na Zlínském deníku zde. (foto obce, foto sdh klečůvka)     Ve dnech 16. - 18. srpna se v okolí Zlína jela jako každý rok slavná Barum Rally Zlín. Součástí byla opět legendární RZ Pindula, která letos vedla okolo naší Střelnice. I z toho důvodu zde opět bylo stanové městečko pro fanoušky rychlých kol a celý víkend zde byla také možnost se občerstvit. V neděli pak byl z tohoto místa parádní výhled na RZ, která jela těsně okolo areálu a to z perfektního diváckého svahu, ze kterého je vidět do dvou prudkých zatáček. Výborný zážitek a místo dle spousty lidí. Vše dobře dopadlo a tak se uvidíme zase za rok.     V sobotu 30. června proběhla pouťová ukázka dálkové dopravy vody v rámci pravidelné odborné přípravy jednotek sborů dobrovolných hasičů. Nácvik proběhl na katastru obce Želechovice. Počátek byl u pošty, kde se sála voda z potoka a místo zásahu bylo dislokováno v areálu Střelnice, kde pořádáme i soutěže.

     Ukázky se zúčastnilo celkem 8 jednotek a to Jaroslavice, Klečůvka, Lípa, Lužkovice, Ostrata, Provodov, Želechovické Paseky a ta naše.

     Siréna ve 14 hodin ohlásila požár a po jejím doznění se jednotky vydaly k místu zásahu. Jednotky se řadily zhruba po 100 metrech a vše probíhalo dobře. K ohni se podařilo dostat vodu do 10 minut, což je dobrý čas. Při skutečném zásahu by to jistě bylo méně, ale při tréninku se zase tak spěchat nemusí a důraz se klade na jiné věci (správné postupy, ochranné prostředky, komunikace atp.).

     Na místě také "zasahovali" naši mladí hasiči pod dohledem dospělých členů, kteří taktéž kontrolovali živelnost ohně na místě události.

     Celou akci na závěr zhodnotil starosta okrsku a poté se jednotky rozjely zpět na základny. (foto)     V neděli 9. června se naši mladí hasiči zúčastnili dětského dne pod sokolovnou a to jako účinkující. Všem přítomným předvedli hasičský zásah z naší cisterny za dohledu našich dospělých členů. Po rychlém natažení vodního vedení začali stříkat nad rozpálené asfaltové hřiště, což ihned přilákalo většinu přítomných dětí, které se ve vedru ihned takto osvěžily. Některé děti si i stříkání zkusily a po ukončení byli naši hasiči odměněni potleskem. Poté následovalo vyhodnocení soutěží dětského dne a opékání špekáčků. (foto)     V sobotu 25. května se u nás konalo tradiční kácení máje na Střelnici. Kromě samotného kácení byly na místě přichystány soutěže pro děti, ukázky mladých hasičů a naše výjezdová technika. Proběhlo také opékání špekáčků a večer následoval krásný ohňostroj a májová veselice. Tato akce probíhá v součinnosti s naším obecním úřadem jako oslava úspěšného referenda o odtržení od města Zlína. Všem, kdo se akce zúčastnili, děkujeme a za rok se snad sejdeme znova. (foto)     V neděli 5. května jsme navštívili další hasičskou pouť a to na nedalekém Provodově (XXV. ročník). I tuto pouť provázelo, stejně jako na Hostýnku, nepříznivé počasí. Na parkovišti pod Malenisky jsme se jako každý rok setkali okolo 9:30. Chladno a mrholení nahrávalo srandičkám typu: "Nepřibližujte se ke kaluži nebo zbyde jen čepice" apod., které se nás držely do doby svolání do průvodu. Studené ruce i nohy jsme rozehřáli výšlapem ke kostelu na Maleniskách s klasickou zastávkou při zavzpomínání u místního hřbitova. U kostela bylo kupodivu příjemně, kromě místa, kde stál náš vlajkonoš Michal. Místo pro prapory slušně profukovalo a tak došlo i na výměnu míst. Nakonec jsme mši svatou všichni ve zdraví přežili a následně zapluli do tepla místní hospůdky. Nebylo nás moc, ale i tak nám uvnitř hrála k poslechu a radosti místní dechová kapela. Na oběd jsme si dopřáli skvělou polévku a klobásku a mezi posledními jsme se vydali domů. Příjemné odpoledne jsme zakončili ještě tataráčkem a veselým posezením v oblíbené želechovské restauraci.

autor: Bára Cekotová     V úterý 30. dubna, den před prvním květnovým svátkem, jsme jako každý rok uspořádali stavění májky u nás na Střelnici. Jelikož nám počasí vůbec nepřálo, museli jsme si pomoct jinak. Rozprostřeli jsme si altán a ten jsme si přesouvali při naší práci. Májka je letos mohutná a taky to bylo poznat při jejím zvedání. Nakonec se ale vše podařilo a po dobře odvedené práci jsme si opekli nějaký ten špekáček. U ohně jsme vydrželi díky nepřízni počasí i poté a někteří dokonce pak i do nočních hodin u ohně. (foto)     V sobotu 27. dubna jsme se zúčastnili XXVI. ročníku mezinárodní hasičské poutě na Sv. Hostýně. Pro tento den nebylo předpovídáno příznivé počasí. I přes to, že se předpovědi s deštěm do detailu nevyplnily, na počtu účastníků se to projevilo. Nakonec bylo "jen" chladno a mlhavo, což pocítilo naše osazenstvo o počtu 7 dospělých a 4 dětí už ve Zlíně, když jsme čekali na svozový autobus z Provodova (kvůli uzavírce na silnici Provodov-Želechovice).

     Na Hostýn to pak přilákalo jen ty nejskalnější příznivce a my dámy opět záviděly chlapům v dlouhých kalhotách. Po přátelském přivítání mezi sebou s hasiči z ostatních sborů a lehkém ohřátí na polévce uvnitř místní hospůdky, jsme vyslali napřed Michala jako letošního vlajkonoše. Chvíli na to přišel i náš čas zařadit se do průvodu. Než celý průvod nabral formu, posunovali jsme se stále tam a zpět až nakonec nastala ta chvíle, kdy jsme vyrazili společně jedním krokem k bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Po úvodním uvítání od předních představitelů jak místní církve, tak i profesionálních a dobrovolných hasičských hodnostářů, se začal průvod řadit dovnitř baziliky, kde následně proběhla mše svatá nejen za hasiče. Za nás mohu říct, že to bylo snad poprvé, co jsme se dostali všichni až dovnitř. Tak málo bylo letos zúčastněných. Do konce mše však z našeho osazenstva vydržel opět jen Michal, jakožto reprezentativní osoba nesoucí prapor. My ostatní šli mezitím chytit místo do hospody na oběd. Oproti loňským rokům jsme si neskutečně pochutnali na obřích porcích a vydali se do víru nákupů suvenýrů k dřevěným boudičkám lemujícím cestu k bazilice.

     Kolem 14 hodiny byl domluven odjezd směrem domů, což byl ideální čas vzhledem k počasí i zbylému osazenstvu. Pan řidič byl natolik hodný, že nás vzal až do Želechovic i přes to, že pak musel projet zákazem směrem na Provodov. Od autobusu se děti rozeběhly ke svým blízkým nebo domů a my je následovali. Článek OSH Zlín k přečtení zde. (foto)

autor: Bára Cekotová     V sobotu 13. dubna se u nás v obci konal opět sběr železa a dalších kovů a starých autobaterií. Již od rána jsme objížděli obec a plnili korbu auta nejrůznějším šrotem apod. Kolem poledne jsme poobědvali a poté jsme se dali do třídění, které nám nějakou hodinku zabralo. Poté co jsme vše zvládli jsme s pocitem dobře odvedené práce šli domů odpočívat. Všem kdo nám nějaké železo poskytl velmi děkujeme.     Ve dnech 12. - 14. dubna jsme se s mladými hasiči vydali na dlouho očekávaný víkendový pobyt na Rusavě. Bohužel se těsně před naším odjezdem pokazilo převládající jarní počasí, což nikoho z nás příliš nepotěšilo.

     Na hotel jsme dorazili v pátek asi o půl 5, ubytovali se a už na nás čekala večeře. Poté jsme se přesunuli k bowlingovým drahám trošku si zakoulet. Pro některé z nás to byla premiéra, ze které byli trošku nervózní, nicméně se s tím úspěšně "porvali". Venku se již začínalo stmívat, což neznamenalo nic jiného než se jít pořádně obléct a udělat oheň, na kterém jsme si společně opekli špekáčky. Chvíli jsme poseděli, zahráli na kytaru a společně zazpívali.

     Sobotní dopoledne se, vzhledem k počasí, které přineslo i sněhové vločky, neslo v duchu společenských her. Po obědě jsme si všichni trošku odpočinuli a poté se vydali na společný výlet na zříceninu hradu Lukov. Venku byla pořádná zima, proto jsme původně plánovaný výšlap museli zrušit. Společně jsme zde shlédli projekci o dobývání hradu Lukov a celé prostory si také prošli. Výhled jsme ovšem měli pouze na všudypřítomnou mlhu. Po návratu jsme se šli zrelaxovat do bazénu, což všichni uvítali a náramně si to užili. Na večer jsme měli připraveno grilování, jelikož se ale teplota držela nepříjemně blízko nuly, o gril se postarali kluci a děti se mezitím zabavili ve společenské místnosti hraním nejrůznějších her.

     V neděli po snídani jsme se pomalinku začali balit na cestu domů. Čekání na oběd, kterým jsme náš výlet zakončili, jsme si zkrátili skotačením a hrami. Před odjezdem ještě všechny děti dostaly diplom za účast a poté už jsme se vydali zpět ke svým domovům. (foto)

autor: Iva Hrazdirová     V sobotu 16. března se bratr Hrazdira a sestra Kűhrová zúčastnili Výroční valné hromady Mysliveckého spolku v Želechovicích. Schůze se konala na myslivecké chatě nad místním zemědělským družstvem od 15 hodin.

     V tento den a to od 17 hodin se také konala Výroční valná hromada místního TJ Sokol, které se zúčastnily za náš sbor sestry Hrazdirová a Zichová.     V sobotu 2. března jsme se s mladými hasiči vydali na exkurzi do Filmového uzlu na nedaleké filmové ateliery na Kudlově. V první části odpoledne nás čekala komentovaná prohlídka stále expozice, zaměřené na vznik a vývoj samotných filmových ateliérů. Průvodce nám dělal pan Zdeněk Krupa, který spolupracoval mimo jiné s panem Karlem Zemanem, jehož tvář neodmyslitelně ke kudlovským ateliérům patří. Prozradil nám, jak vznikal například film "Cesta do pravěku", který se, mimo jiné, natáčel také na fryštácké přehradě. Dále jsme si pověděli o Hermíně Týrlové a shlédli několik ukázek pohádky "Ferda mravenec".

     Další část byla zaměřena na vlastní tvorbu dětí, kde nepochybně platilo, že fantazii se meze nekladou. Rozdělily se do skupinek, kdy každá mohla vytvořit vlastní krátký film. Děti si vytvořily vlastní postavičky, kulisy, promyslely samotný děj jejich filmu. Materiálů bylo k výběru nespočet, navíc si každý z nich mohl přinést něco vlastního z domu, a to ve svém filmu použít. Když bylo vše připraveno pro samotné natáčení, bylo třeba užít vědomostí, které jsme nasbírali při prohlídce. Věděli jste, že do 1 sekundy filmu se vleze 12 snímků obrazů? My také ne, ale vše jsme si vyzkoušeli a zjistili, že tato práce vyžaduje nejen nápaditost, ale také přesnost a pevné nervy.

     Na závěr jsme ještě zavítali do herního patra prasátka Lojzíka, což je nově připravovaný dětský animovaný seriál z produkce zlínských ateliérů.

     Celý den jsme si náramně užili a už se těšíme na další společný výlet. (foto, video)

autor: Iva Hrazdirová     V pátek 22. února se naši bratři Dolanský a Špendlík mladší zúčastnili Výroční valné hromady místního Červeného kříže. V průběhu schůze byla přednesena činnost spolku za uplynulý rok, finanční stránka a dále byli oceněni dobrovolní dárci krve. Navíc proběhla po několika desítkách let výměna na pozici předsedy spolku, kdy do nynějška tuto funkci vykonávala paní Richterová. Přejeme novému předsedovi hodně úspěchů při vedení této potřebné organizace.     V sobotu 16. února se další část členů naší výjezdové jednotky zúčastnila cyklického školení strojníka. Probírali se různá témata k celé problematice strojní služby a potom opět část přítomných psala test k prodloužení či získání této odbornosti.     V sobotu 9. února se několik členů naší výjezdové jednotky zúčastnilo cyklického školení velitele jednotky/družstva na stanici profíků ve Zlíně. Po teoretické části, kdy jsme probrali látku různého charakteru si někteří přítomní napsali test, který jim tuto odbornost prodloužil o dalších 5 let.     Ve dnech 1. - 3. února jsme vyrazili na hasičský lyžařský výlet do Ski areálu Kyčerka ve Velkých Karlovicích. Páteční den se nesl ve znamení příjezdu a ubytování. Taky jsme obhlédli svah. Pak již následovala večeře a po ní volná zábava, kdy se někteří věnovali kulečníku, další deskovým hrám a jiní jen tak klábosili.

     Sobotní den začal snídaní a poté se šlo na svah. Jelikož zrovna tento víkend počasí nepřálo, nebyly podmínky nejlepší. I tak jsme ale zalyžovali a někteří šli i na večerní lyžování. Večer měl pak podobný průběh jako ten páteční.

     V neděli po snídani jsme již začali balit a připravovat se na cestu domů. Po obědě jsme se společně vyfotili, zamávali a vyjeli. (foto)     Ve dnech 25. - 27. ledna jsme jako každý rok uspořádali zabijačku. Vše začalo již menším chystáním ve čtvrtek. V pátek se pak vařily kroupy, loupal česnek, cibule atd. To hlavní však následovalo v sobotu. Pašík padl jako podťatý a my jsme začali pracovat na zabijačkových pochutinách. Vše jelo jako na drátkách a skončili jsme až k večeru. Potom už následovala jen společenská zábava. V neděli jsme vše uklidili, vzali si výslužku a po náročném víkendu se rozešli odpočívat domů po náročném víkendu. (foto)     V pátek 18. ledna se v Hospodě U Březíků uskutečnila Výroční valná hromada našeho okrsku. Po přivítání všech okrskovým velitelem bratrem Cholastou z Lípy jsme minutou ticha uctili památku zemřelých bratrů a sester. Následovala zpráva o činnosti okrsku, ve které okrskový starosta bratr Zicha ze Želechovic shrnul a sesumíroval činnost všech sborů a připomněl ty nejdůležitější věci.

     Dalším bodem byla zpráva hospodáře okrsku bratra Chmely z Pasek. Z jeho zprávy jasně vyplynulo, že výdaje okrsku jsou již druhým rokem o něco vyšší než jeho příjmy a během tohoto roku to bude řešeno. Jinak jsme na tom dobře.

     Po této zprávě sestra Skidánková z Jaroslavic přečetla plán práce na rok 2018, který byl poté vyhodnocen s tím, že vše bylo splněno.

     Následoval návrh plánu práce na rok 2019 a poté diskuse. V té vystoupil jako náš garant bratr Cholasta a naši činnost zhodnotil. Byla zmíněna potřeba nových okrskových překážek a také prosba o sepsání kontaktů na sbory v okrsku, resp. v Grand Prix. Poté již následovalo odhlasování usnesení na rok 2019 a jako tečka občerstvení. Dále již byla volná zábava.     V pátek 4. ledna se bratr Zicha zúčastnil Výroční valné hromady SDH Lužkovice. Přítomní se dozvěděli informace o činnosti sboru, o finanční stránce a také další zajimavosti. Po oficiální části následovala večeře a dále již volná zábava.