články 2019
     V sobotu 16. března se bratr Hrazdira a sestra Kűhrová zůčastnili Výroční valné hromady Mysliveckého spolku v Želechovicích. Schůze se konala na myslivecké chatě nad místním zemědělským družstvem od 15 hodin.

     V tento den a to od 17 hodin se také konala Výroční valná hromada místního TJ Sokol, které se zúčastnily za náš sbor sestry Hrazdirová a Zichová.     V sobotu 2. března jsme se s mladými hasiči vydali na exkurzi do Filmového uzlu na nedaleké filmové ateliery na Kudlově. V první části odpoledne nás čekala komentovaná prohlídka stále expozice, zaměřené na vznik a vývoj samotných filmových ateliérů. Průvodce nám dělal pan Zdeněk Krupa, který spolupracoval mimo jiné s panem Karlem Zemanem, jehož tvář neodmyslitelně ke kudlovským ateliérům patří. Prozradil nám, jak vznikal například film "Cesta do pravěku", který se, mimo jiné, natáčel také na fryštácké přehradě. Dále jsme si pověděli o Hermíně Týrlové a shlédli několik ukázek pohádky "Ferda mravenec".

     Další část byla zaměřena na vlastní tvorbu dětí, kde nepochybně platilo, že fantazii se meze nekladou. Rozdělily se do skupinek, kdy každá mohla vytvořit vlastní krátký film. Děti si vytvořily vlastní postavičky, kulisy, promyslely samotný děj jejich filmu. Materiálů bylo k výběru nespočet, navíc si každý z nich mohl přinést něco vlastního z domu, a to ve svém filmu použít. Když bylo vše připraveno pro samotné natáčení, bylo třeba užít vědomostí, které jsme nasbírali při prohlídce. Věděli jste, že do 1 sekundy filmu se vleze 12 snímků obrazů? My také ne, ale vše jsme si vyzkoušeli a zjistili, že tato práce vyžaduje nejen nápaditost, ale také přesnost a pevné nervy.

     Na závěr jsme ještě zavítali do herního patra prasátka Lojzíka, což je nově připravovaný dětský animovaný seriál z produkce zlínských ateliérů.

     Celý den jsme si náramně užili a už se těšíme na další společný výlet. (foto)

autor: Iva Hrazdirová     V pátek 22. února se naši bratři Dolanský a Špendlík mladší zúčastnili Výroční valné hromady místního Červeného kříže. V průběhu schůze byla přednesena činnost spolku za uplynulý rok, finanční stránka a dále byli oceněni dobrovolní dárci krve. Navíc proběhla po několika desítkách let výměna na pozici předsedy spolku, kdy do nynějška tuto funkci vykonávala paní Richterová. Přejeme novému předsedovi hodně úspěchů při vedení této potřebné organizace.     V sobotu 16. února se další část členů naší výjezdové jednotky zúčastnila cyklického školení strojníka. Probírali se různá témata k celé problematice strojní služby a potom opět část přítomných psala test k prodloužení či získání této odbornosti.     V sobotu 9. února se několik členů naší výjezdové jednotky zúčastnilo cyklického školení velitele jednotky/družstva na stanici profíků ve Zlíně. Po teoretické části, kdy jsme probrali látku různého charakteru si někteří přítomní napsali test, který jim tuto odbornost prodloužil o dalších 5 let.     Ve dnech 1. - 3. února jsme vyrazili na hasičský lyžařský výlet do Ski areálu Kyčerka ve Velkých Karlovicích. Páteční den se nesl ve znamení příjezdu a ubytování. Taky jsme obhlédli svah. Pak již následovala večeře a po ní volná zábava, kdy se někteří věnovali kulečníku, další deskovým hrám a jiní jen tak klábosili.

     Sobotní den začal snídaní a poté se šlo na svah. Jelikož zrovna tento víkend počasí nepřálo, nebyly podmínky nejlepší. I tak jsme ale zalyžovali a někteří šli i na večerní lyžování. Večer měl pak podobný průběh jako ten páteční.

     V neděli po snídani jsme již začali balit a připravovat se na cestu domů. Po obědě jsme se společně vyfotili, zamávali a vyjeli. (foto)     Ve dnech 25. - 27. ledna jsme jako každý rok uspořádali zabijačku. Vše začalo již menším chystáním ve čtvrtek. V pátek se pak vařily kroupy, loupal česnek, cibule atd. To hlavní však následovalo v sobotu. Pašík padl jako podťatý a my jsme začali pracovat na zabijačkových pochutinách. Vše jelo jako na drátkách a skončili jsme až k večeru. Potom už následovala jen společenská zábava. V neděli jsme vše uklidili, vzali si výslužku a po náročném víkendu se rozešli odpočívat domů po náročném víkendu. (foto)     V pátek 18. ledna se v Hospodě U Březíků uskutečnila Výroční valná hromada našeho okrsku. Po přivítání všech okrskovým velitelem bratrem Cholastou z Lípy jsme minutou ticha uctili památku zemřelých bratrů a sester. Následovala zpráva o činnosti okrsku, ve které okrskový starosta bratr Zicha ze Želechovic shrnul a sesumíroval činnost všech sborů a připomněl ty nejdůležitější věci.

     Dalším bodem byla zpráva hospodáře okrsku bratra Chmely z Pasek. Z jeho zprávy jasně vyplynulo, že výdaje okrsku jsou již druhým rokem o něco vyšší než jeho příjmy a během tohoto roku to bude řešeno. Jinak jsme na tom dobře.

     Po této zprávě sestra Skidánková z Jaroslavic přečetla plán práce na rok 2018, který byl poté vyhodnocen s tím, že vše bylo splněno.

     Následoval návrh plánu práce na rok 2019 a poté diskuse. V té vystoupil jako náš garant bratr Cholasta a naši činnost zhodnotil. Byla zmíněna potřeba nových okrskových překážek a také prosba o sepsání kontaktů na sbory v okrsku, resp. v Grand Prix. Poté již následovalo odhlasování usnesení na rok 2019 a jako tečka občerstvení. Dále již byla volná zábava.     V pátek 4. ledna se bratr Zicha zúčastnil Výroční valné hromady SDH Lužkovice. Přítomní se dozvěděli informace o činnosti sboru, o finanční stránce a také další zajimavosti. Po oficiální části následovala večeře a dále již volná zábava.