články 2020
     V sobotu 26. září se uskutečnil 2. ročník naší okrskové hasičské pouti. Původní záměr velké akce vzal za své z důvodu plošných omezení týkající se epidemie koronaviru COVID-19 a tak se akce konala jen v komorním duchu. Proběhla tedy pouze mše bez dalších náležitostí. Sešlo se nás několik desítek a v 11 hodin začala samotná mše. I přes nepřízeň osudu a počasí jsme tedy nově započatou tradici nepřerušili a doufejme tedy, že ten třetí ročník již bude probíhat normálně.     V sobotu 15. srpna se uskutečnilo Shromáždění delegátů SDH okresu Zlín ve Fryštáku. Bylo to odložené shromáždění, které původně mělo proběhnout na jaře. Na tomto shromáždění bylo potřeba zvolit nové vedení OSH Zlín, jelikož je volební rok. Sbory to již mají za sebou a tak byl na řadě okres. Přítomno bylo 102 ze 116 delegátů sborů. Delegát, jehož sbor měl max. 50 členů měl 1 hlas, 51 - 100 členů 2 hlasy a 101 a více členů 3 hlasy.

     Všechny přítomné přivítal bratr Staněk, po čemž následovala minuta ticha za zemřelé bratry a setry. Program byl lehce upraven a již zde se probíral rozpočet roku 2020 s možností zrušení pravidelného listopadového shromáždění.

     Následovala volba komisí a pak obsáhlá zpráva o činnosti starosty okresu bratra Bernátíka. V ní zhodnotil uplynulých 5 let ve funkci. Krom jiného zmínil počty hasičů v okrese a to 1. 1. 2015 to bylo 6561 a k datu shromáždění to bylo 7277 v celkem 116 sborech. Jsme na předních pozicích mezi okresy v ČR v počtu mladých hasičů (28% do 15 let, 41% do 26 let) a poděkoval vedoucím, kteří do výchovy mládeže vkládají svůj volný čas.

     Následovala zpráva kontrolní a revizní komise, hospodaření v roce 2019, návrh rozpočtu na rok 2021 a diskuse.

     V té první vystoupil bratr Pumprla. Krom jiného zmínil, že v současnosti je v jednotkách SDH zhruba 69 000 lidí. (V této souvislosti před nedávnem byla na ČT 1 reportáž, kde bylo uvedeno, že za posledních 20 let ubylo zhruba 40 000 členů v jednotkách, zdroj zde).

     Jako další vystoupil bratr Bernátík a to na téma zvyšování členských příspěvků. Aktuálně toto není v plánu, ale bude se řešit na dalším shromáždění na jaře nebo podzim 2021. Dále navrhl zrušení listopadového shromáždění.

     Po něm vystoupil bratr Nevařil na téma registr sportovců a po něm bratr Novák ze Slušovic na téma financování krajů a okresů, počet členů a volby do vyšších funkcí.

     V příspěvku bratra Staňka bylo odhlasováno zrušení listopadového shromáždění a také odsouhlasena podpora OSH Zlín navrženým kandidátům OSH Zlín při volbách do vyšších funkcí.

     Bratr Bernátík zareagoval na příspěvek bratra Nováka.

     Následoval hlavní bod dne a to volba funkcionářů OSH Zlín.

     Starostou se stal bratr Nevařil z Malenovic s 96% hlasů, který po 14 letech vystřídal na tomto postu bratra Bernátíka.

     Náměstky starosty se stali: sestra Úlehlová z Pozlovic (144 hlasů), bratr Staněk z Rackové (126 hlasů) a sestra Gofroňová z Hřivínova Újezdu (96 hlasů).

     Do výkonného výboru byli zvoleni: bratr Kráčalík z Březové (161 hlasů), bratr Holčík z Kvítkovic (148 hlasů), bratr Křen ze Šarov (141 hlasů), bratr Jurča ze Zádveřic (140 hlasů), sestra Fojtíková z Nedašovy Lhoty (127 hlasů), bratr Šmatla z Vrbětic (126 hlasů), bratr Hubáček z Dolní Lhoty (121 hlasů) a bratr Trčka z Mirošova (112 hlasů).

     Předsedou Okresní kontrolní a revizní rady se stal bratr Bernátík (Kaňovice) a členy bratři Bernatík (Šarovy), Floreš (Bylnice), Kůdelík (Mysločovice), Majzlík (Horní Lhota), Novák (Slyšovice) a sestra Záhorová (Hřivínův Újezd).

     Je třeba poznamenat, že všichni byli zvolení v prvním kole a žádná volba se nemusela opakovat.

     Poté proběhla volba delegátů na shromáždění kraje a vedoucí odborných rad (prevence - Jakuba, represe - Cholasta, mládež - Hradil).

     Dále proběhla volba delegátů na VI. sjezd SH ČMS v Brně a nominace na funkce ve vyšších orgánech.

     Na závěr bylo schváleno usnesení a bratru Bernátíkovi byl předán dar a poděkování za dlouholeté vedení okresu. Následoval velký aplaus přítomných vestoje a poté poděkování od srdce bratra Bernátíka za projevenou úctu. Oficiální zpráva a foto zde.     V neděli 28. června, v den pouti, se již tradičně u nás v obci konala ukázka dálkové dopravy vody. Zúčastnilo se jí kromě nás dalších 6 jednotek z okolí a to Jaroslavice, Klečůvka, Lípa, Lužkovice, Provodov a Želechovické Paseky.

     Vše začalo spuštěním sirény ve 14 hodin. Následně jednotky vyjely k propojení celého vedení. Během cca 14 minut dorazila voda od místní pošty až na místo požáru na Střelnici, což je cca 750 metrů. Celé ukázce přihlížela spousta diváků, kteří viděli hasiče zblízka v akci bez jakéhokoliv rizika. Letos nám ubyla další cisterna a to ta z Klečůvky, která místo ní dostala zásahový dopravní automobil (dodávku). V našem okrsku, který tvoří celkem 6 jednotek požární ochrany tak již máme cisternu jen my a Lípa. Proto dálková doprava vody možná do budoucna bude dostávat nový rozměr. (foto)     V sobotu 30. května uběhly přesně 2 týdny od postavení naší májky a už se zase kácelo, jako každý rok na konci května. Odpoledne jsme se sešli a domluvené vykonali. Májka lehla během zhruba čtvrt hodiny na zem a ihned se k její špičce seběhly děti a rvaly její barevné ozdoby. Poté již následovalo zapití dobře vykonané práce a volná zábava.     V sobotu 16. května jsme se, na základě rozvolnění některých pravidel v souvislosti s koronavirem COVID-19, rozhodli postavit májku, aby jsme nevynechali tuto starou tradici. Sešli jsme se v 15 hodin a ještě před májkou jsme montovali nové lavečky, na které již bylo vše na Střelnici nachystáno. Jakmile jsme toto udělali, vrhli jsme se na májku a po cca hodině práce byla nahoře. Tím jsme svůj úkol splnili a nezbývalo už nic jiného, než si po vší té práci tzv. odfrknout.     V neděli 8. března se konalo pravidelné školení vedoucích mládeže na Březové. Letos, vzhledem k volebnímu období, bylo lehce netradiční. Valná část zúčastněných se sešla ve vycházkových stejnokrojích, a tak bylo hned na první pohled znát, že v letošním roce, bude vše jinak.

     Po oficiální části, odhlasování nového výboru apod. však vše pokračovalo standardním způsobem, jak jsme všichni zvyklí. Proběhla ukázka disciplín jarního kola Hry plamen a byla zodpovězena spousta dotazů.

     Po lehkém občerstvení jsme se kolem poledne vraceli zpět na své základny.

     Letošní konference, jak bylo toto shromáždění vzhledem ke své důležitosti nazváno, se zúčastnila Ivana Hrazdirová a Kryštof Balajka.

autor: Iva Hrazdirová     V pátek 6. března se bratři Kűhr a Hrazdira zúčastnili Výroční schůze místního Českého červeného kříže, který slavil 90 let od založení místní skupiny. Tomu také odpovídal průběh schůze. Po přivítání přítomných novou předsedkyní spolku paní Novotnou následovalo zhodnocení činnosti za uplynulý rok. Poté nám byl puštěn krátký dokument, ve kterém bylo velice pěkně zpracováno založení ČČK v naší republice a další průběh jeho činnosti až do dnešních dnů.Následovalo předání ocenění a věcných darů dárcům krve a vytipovaným členkám spolku za jejich obětavou práci.

     Kulturním zážitkem pak bylo vystoupení ženského hudebního kvarteta Návraty z Tlumačova, které hrálo a zpívalo všem přítomným. Toto pak bylo prokládáno přednášenými vtipy. V podstatě posledním bodem byla diskuze, ve které vystoupili zejména přítomní hosté se svými zdravicemi a postřehy. Poté již jen předsedkyně spolku poděkovala všem za účast a oficiální část byla ukončena. Následovalo slavnostní občerstvení v podobě řízku s bramborovým salátem a poté již volná zábava.     V pátek 21. února jsme se místo pravidelného tréninku vydali s mladými hasiči na exkurzi k profíkům na stanici do Zlína. Vzhledem k tomu, že jsou již přestěhováni v nových prostorách, jsme od samého začátku věděli, že nás čeká nejedna novinka.

     Prohlídka začala ve "staré" budově, kde mají stále umístěnu část výjezdní techniky, čističku hadic nebo lezeckou stěnu. Dále jsme pokračovali na novou halu, která nás všechny na první pohled zaujala. Nejen svým moderním vzhledem, ale hlavně svou rozlehlostí a vybaveností. Viděli jsme nové garáže, šatny, jídelnu, posilovnu a mnoho dalšího. Dospělí si mohli vyzkoušet skluz po tyči a pro malé bylo odměnou prozkoumání několika vozů či usazení na čtyřkolku zvanou "Prase" (byla používána v době AMP).

     Závěrem bylo zodpovězeno několik dotazů a pak už jsme se rozloučili, udělali společné foto a vyrazili zpět ke svým domovům. (foto)

autor: Iva Hrazdirová     Ve dnech 14. - 16. února jsme se opět jako každý rok vydali na hasičskou lyžovačku a to do ověřené lokality ve Velkých Karlovicích do penzionu Gaudeamus ve Skiparku Kyčerka.

     Pátek pro nás znamenal příjezd, ubytování a očekování svahu jak to vypadá se sněhem, protože letos to byla opravdu bída. Naštěstí teploty nebyly nejhorší a tak byl na sjezdovce i technický sníh. Po večeři jsme společně sedli a hráli různé společenské hry, u toho poslouchali vtipy známého baviče Zdeňka Izera atp.

     Sobota byla již ve znamení profi sjezdového lyžování a snowboardování. Většina účastníků zájezdu se vydala na svah ukázat, co umí. Po dopoledním lyžování jsme poobědvali, pak si dali dvacet a šli opět na svah. Odpoledne to ale bylo již o poznání horší, co se týče kvality svahu. Po lyžování následovala večeře a po menším odpočinku jsme navštívili nedalekou hospodu Kyčerka, kde ten večer hrála cimbálová muzika, což nám zpříjemnilo celý večer.

     Neděli každý využil dle svého. Někteří šli na svah a jiní na procházku do nově zrekonstruovaného hotelu Tatra. Po obědě jsme ještě udělali společné foto a poté se již rozjeli zpět domů. (foto)     V pátek 7. února se v Hospodě u Kubínů v Lípě konala Výroční valná hromada našeho okrsku. Přítomni byli zástupci všech sborů a také skoro celý dosavadní výbor (jeden člen byl omluven pro nemoc). Po přivítání starostou okrsku bratrem Zichou a minutě ticha za zemřelé bratry a sestry byl přečten program schůze.

     Jelikož je volební rok, tak i v okrscích probíhají volby. Nejdříve ale byla zvolena mandátová a volební komise. Následovala zpráva o činnosti, kterou přečetl bratr Zicha. V ní vyzdvihl práci s mládeží, účast na soutěžích či pořádání kulturních akcí. Jediná výtka směřovala k neúčasti na okresním kole v požárním sportu. Celá zpráva je dostupná zde.

     Dále nás se stavem financí seznámil bratr Cholasta z Lípy. Následoval nejdůležitější bod a to byla volba výboru a dalších funkcí v okrsku. Dopadlo to takto: starosta Ladislav Zicha ze Želechovic, velitel Luděk Cholasta z Lípy, jednatelka Marie Čechová z Jaroslavic, revizor účtu David Pištěk z Lužkovic, hospodář Robert Chmela z Pasek, referent prevence Karel Paták z Klečůvky, vedoucí mládeže Iva Karkošková z Jaroslavic, strojník Miroslav Rafaja z Klečůvky.

     Dále nás sestra Skydánková z Jaroslavic seznámila s plánem práce na další rok, bylo provedeno hodnocení roku uplynulého a bylo přečteno usnesení v VVH. Dalším bodem byla diskuze, po které se hlasovalo o Plánu práce na rok 2020 a o Usnesení z VVH. Oboje bylo odsouhlaseno.

     Nakonec již jen bratr Cholasta poděkoval všem za účast a všichni se dali do chutného občerstvení, po kterém následovala volná zábava.     Ve dnech 17. - 19. ledna jsme opět připravili o život jedno prasátko na naší lednové zabijačce. Chystání začalo v pátek vařením krup, loupáním cibule atd. V sobotu pak přišlo na řadu to hlavní. Prasátko ale netrpělo, jelikož náš bratr řezník je profesionál a tak není co řešit. Následovala výroba různých zabijačkových pochoutek, které se opravdu povedly. Taky aby ne když máme ve sboru tolik zkušených zabijačkových harcovníků. Večer se pak již jen sedělo a povídalo u dobrého pivka a nějaké té štamprle. V neděli jsme vše pouklízeli, poobědvali, rozdělili si výslužku a rozešli jsme se ke svým domovům, odpočívat po náročném víkendu. (foto)     V sobotu 4. ledna se konala v Lužkovicích výroční valná hromada, které se za náš sbor zúčastnil bratr Zicha. Průběh byl klasický včetně zprávy o hospodaření, zprávy o činnosti atd. Na všech schůzích proběhly volby do výkonného výboru a to i zde. Vše zůstalo při starém a žádná změna zde nenastala. Přejeme tedy staronovému výboru hodně úspěchů v jejich práci.