články 2020
     V sobotu 4. ledna se konala v Lužkovicích výroční valná hromada, které se za náš sbor zúčastnil bratr Zicha. Průběh byl klasický včetně zprávy o hospodaření, zprávy o činnosti atd. Na všech schůzích proběhly volby do výkonného výboru a to i zde. Vše zůstalo při starém a žádná změna zde nenastala. Přejeme tedy staronovému výboru hodně úspěchů v jejich práci.