články 2021
     Ve středu 18. srpna se náš sbor vydal do Zlína na příměstský tábor Základní umělecká škola Zlín - Jižní Svahy. Při příjezdu na místo jsme provedli ukázku hasičského zásahu s natažením jednoho utočného proudu. Potom jsme dětem naplnili džberovky, aby si mohly vyzkoušet hašení na nachystaný terč s plechovkami. Hlavním překvapením byla pěnová párty, kterou jsme připravili, a dětem se velice líbila. Nakonec jsme jim vysvětlili jak vypadá výstroj hasiče, popsali jsme naši techniku a odpovědělli na otázky přítomných dětí, při kterých si mohly projít naši cisternu a prohlédnout si její technické vybavení. Myslím, že byli všichni spokojeni a všem se to líbilo. (foto)

PS: Pěna je zdravotně nezávadná, určená přesně k těmto účelům.

autor: Zdeněk Kűhr     V sobotu 24. července jsme se zúčastnili oslav 130 let od založení SDH v Lužkovicích. Ve 14 hodin vyrazil průvod za doprovodu dechové hudby od místní zbrojnice k nedalekému křížku, kde byli všichni přivítáni starostou sboru bratrem Liškou, pak dále panem farářem Martinkou a zástupcem města Zlína panem Dufkem. Všichni také řekli pár slov k celé akci. Dále byl požehnán nový prapor místního sboru, jehož provedení se povedlo.

     Poté průvod pokračoval směrem k nedalekému fotbalovému hřišti. Zde byl uveden program dne a také bylo předáno ocenění některým lužkovickým hasičům. Sbor Lužkovic pak převzal od OSH Zlín z rukou bratra Cholasty Čestné uznání SDH.

     Poté již byly oficiality ukončeny a my jsme se mohli jít ochladit do stínu s nějakou tou tekutinou. Na místě byly nástěnky s dobovými i aktuálními fotografiemi a historickými písemnostmi. Kolem byla vystavena hasičská výstroj a výzbroj a také hasičské mašiny včetně těch tažených za autem. Na místě byla k prohlédnutí i hasičská vozidla.

     Odpolední program obsahoval ukázky různých útoků a to např. dětí, žen, mužů se starými mašinami atd.

     Večer už patřil jen volné zábavě a přátelskému potlachu mezi námi všemi. Podařené oslavy, povedly se. Děkujeme za pozvání ogaři!     Ve dnech 29. a 30. června jsme se společně se sbory z Pasek a Lípy rozhodli vyrazit na pomoc do tornádem zasažené oblasti Jihomoravského kraje. Přidělena nám byla obec Pánov a celkem jsme zde strávili 2 dny. Během této doby jsme zvládli udělat novou střechu na části garáží patřící k bytovému domu. Byli jsme k ruce tesařům, kteří dělali nové střechy na rodinných domech. Odklízeli vše, co se dalo. Ať už z okolí domů či nedaleké cyklostezky. Pomáhali s čištěním cihel a odklízením všeho v okolí, nyní již všem známé, hájenky. Práce se udělalo, myslím, spousty, ale pořád to byla jen kapka v moři.

     A osobní pocity? Nikdy se nechcete ocitnout v kůži lidí zde žijících. (foto)

autor: Iva Hrazdirová     V neděli 27. června se i letos u nás v obci uskutečnila pouťová ukázka dálkové dopravy vody. V neděli ve 14 hodin se obcí rozezněla siréna, která svolává hasiče k výjezdu. V součinnosti s okolními sbory se poté na trase pošta - střelnice vytvořilo vodní dopravní vedení za pomoci hadic B a cisteren či požárních stříkaček. Na začátku vedení byly Lužkovice, které sály vodu a na konci zasahovali naši kluci proti hořícímu domku. Voda došla do zasahující cisterny po 9,5 minutách od doznění sirény, což je super výkon. Celé akci přihlížela spousta diváků a tak se zase mohli podívat na práci hasičů zblízka.

     Dálková doprava vody má i v dnešní době význam, byť již není tak hojně využívána a upřednostňuje se spíše dálková doprava vody cisternami. Spolu s námi se ukázky zúčastnily sbory Jaroslavice, Klečůvka, Lípa, Lužkovice, Provodov a Želechovické Paseky. Všem děkujeme za spolupráci. (foto)     V sobotu 26. června proběhla v naší obci akce pro děti Dobrodružná cesta za pokladem. Konec celé akce byl situován u nás na Střelnici, kde se na ukončení celé akce opékaly špekáčky. Ještě předtím však naši mladí hasiči provedli ukázku zásahu z cisterny, po které si přítomné děti mohly za dohledu a dopomoci zkusit zastříkat z proudnice. Děti stříkající vody využily naplno a některé byly durch mokré. Po vyčerpání cisterny se tedy opékalo a pak už jen odpočívalo. Určitě podařená akce. (foto)     Ve dnech 4. - 5. června se další dva členové výjezdové jednotky (Kűhr Zdeněk a Čapák Robert) zúčastnili dvoudenního kurzu NDT - nositelů dýchací techniky.

     První den kurzu proběhl na hasičské stanici Valašské Klobouky. Začalo se teoretickými znalostmi fyziologie dýchání, funkčností a použitím dýchacích přístrojů. Poté následoval praktický výcvik jak postupovat před a při každém použití dýchacího přístroje zakončený výcvikem v protiplynovém polygonu, kterým stanice disponuje.

     Druhý den kurzu probíhal na hasičské stanici ve Zlíně. Zde se začalo také teorií, která už ale byla zaměřena na použití dýchacích přístrojů u zásahů. Dozvěděli jsme se různá pravidla, postupy, zásady, které jsme si později vyzkoušeli v praxi v místním cvičném "domečku".

     Oba tyto dny jsme si užili a opravdu se i hodně zapotili, jelikož praktická výuka probíhá v kompletní výstroji zasahujícího hasiče (třívrstvý zásahový oblek, zásahová obuv, kukla, zásahová přilba, zásahové rukavice a dýchací přístroj vážící cca 10 kg).

     Nyní naše jednotka disponuje 8 vyškolenými nositeli dýchací techniky.

autor: Zdeněk Kűhr     V sobotu 29. května jsme se rozhodli uspořádat kácení máje, jelikož proběhlo rozvolňování v souvislosti s covidem. Kácení ale předcházelo stavění, protože májka zatím nestála. Nastrojili jsme ji a postavili po obědě, chvilku jsme poseděli, pokecali a šli ji skácet. Vše se podařilo a tak i letos jsme tuto tradici nevynechali.     V neděli 16. května v 17:54:41 požár výškové budovy Želechovice nad Dřevnicí, ulice 4. května 336. Vyjede HZL 817, HZL 818. Hoří ve sklepě, dvě osoby v objektu zraněny.

     Zpráva, která zvedla ze židle nejednoho hasiče. Nicméně Vás uklidníme, šlo pouze o simulovaný poplach, kdy si členové naší výjezdové jednotky vyzkoušeli záchranu osob z "hořícího" objektu.

     Zasahující hasiči se rozdělili do dvou skupin. Jedna se vydala lokalizovat a uhasit "požár", druhá hledala zraněné osoby, které bylo nutno dostat ze zakouřeného objektu ven. Jeden z figurantů měl pouze poraněnou nohu a jeho vyvedení bylo poměrně jednoduché. Druhá osoba byla ovšem v bezvědomí zaklíněná pod stolem a bylo třeba ji vynést s ohledem na možné poranění páteře apod., k čemuž vhodně posloužila páteřní deska. Všechny zraněné osoby se povedlo zachránit a "oheň" byl uhašen.

     Poté ještě následoval nácvik masáže srdce a umělého dýchaní na figuríně, zapůjčené z Český červený kříž, pod dohledem zkušeného zdravotního bratra, a zároveň také našeho bratra Kryštofa Balajky.

     Závěrem pak bylo probrání nedostatků, shrnutí celé akce a její vyhodnocení.

     Této odborné přípravy se zúčastnili: Kryštof Balajka, Patrik Coufalík, Robert Čapák, Petr Dolanský, Daniel Hamšík, Lukáš Kruťa a Zdeněk Kűhr. Jako figuranti posloužili Marek Čuřík a Ivana Hrazdirová.

     Děkujeme Obci Želechovice a paní Machalíčkové, ředitelce ZŠ, za poskytnutí školních prostor a paní Novotné z MO ČČK za zapůjčení figuríny. (foto)

autor: Patrik Coufalík     Ve druhém únorovém týdnu přišlo počasí jako už dlouho ne a tak nás napadlo, že uděláme něco pro obec a pro děti. Podle předpovědi počasí jsme věděli, že má mrznout dlouho. Hned z kraje týdne večer se sešla parta hasičů s tím, že uděláme v dnešní nelehké době kluziště pod sokolovnou. Sešlo se nás asi 15 a po rozdělení úkolů šlo všechno jako po másle a do hodinky byly poskládané mantinely a vyrovnán napadaný sníh, poté jsme již mohli postupně začít kropit plochu. Po několik večerů se naváželo a kropilo a teď v současné době je krásné kluziště, které využívají hlavně děti a veřejnost k radovánkám... doufejme, že nám vydrží co nejdéle.

autor: Patrik Coufalík