články 2021
     V sobotu 6. listopadu se uskutečnilo každoroční Shromáždění představitelů sborů okresu Zlín a tentokrát bylo ve Vizovicích.

     Hned na začátku nás přivítal bratr Staněk z OSH a představil hosty, po čemž jsme se hned vrhli na jednotlivé body programu.

     Po kontrole usnesení a volbě pracovních a jiných komisí přišla na řadu Zpráva o činnosti OSH Zlín za rok 2021. Tuto zprávu letos vytvořil a přečetl nový starosta OSH Zlín bratr Nevařil, který v pozici starosty vystřídal jeho dlouholetého předchůdce bratra Bernátíka. Zpráva byla velmi obsáhlá. Aktuálně má OSH Zlín celkem 7519 členů a z toho 26 zasloužilých hasičů.

     Dále byla přečtena Zprávy OKRR a Zpráva o plnění rozpočtu.

     Diskutovaným bodem byla změna výše členských příspěvků, která byla na konec schválena více jak 80% většinou přítomných představitelů sborů. Mění se tedy výše u mladých hasičů z 50 Kč na 100 Kč a u dospělých ze 100 Kč na 150 Kč.

     Dále následoval Návrh rozpočtu na rok 2022, Program jednání výkonného výboru na rok 2022, Plán činnosti na další rok a Informace k zajištění výročních valných hromad.

     Následovala diskuse, ve které postupně vystoupili: bratr Polanský z OSH Vsetín, plk. Ing. Štefan Hrtús za HZS ČR (vedoucí Územního odboru Zlín) a bratr Staněk za OSH Zlín.

     Předposledním bodem bylo schválení usnesení z této schůze a závěrečné slovo pronesl starosta okresního sdružení, bratr Nevařil.

     Pak už následoval oběd a cesta zpět domů.     V sobotu 16. října jsme po loňské pauze kvůli covidu opět chodili s beranem (ovečkou) po obci a večer uspořádali hodovou zábavu. Letos to byl už 15. ročník. Je neuvěřitelné, jak ten čas letí..úplně si pamatujem první ročník, když jsme nikdo pořádně nevěděli, co nás čeká...

     Zhruba po 8. hodině ráno jsme vyšli vstříc želechovickým ulicím a pokračovali od domu k domu společně s hudbou a zvali Vás na večerní zábavu. Hrálo se, zpívalo, jedlo, pilo a tak stále dokola. Jelikož máme obec velkou a rozlehlou tak naše cesta trvala opravdu dlouho a dávno už byla tma, co jsme se sešli ve zbrojnici, abychom si dali očekávanou baštu na posilnění.

     Mezitím už druhá skupina chystala na místní sokolovně zázemí pro večerní zábavu. Letos nám hrála skupina Clera a hrála velmi dobře. Bohužel v okolí byla spousta dalších akcí a tak účast i přes velikost naší obce nebyla nic moc. Ale ti co tam byli, si to určitě užili. Moc všem děkujeme za občerstvení či finanční příspěvek do kasičky a také těm co si večer přišli zatančit. Tak za rok se snad zase uvidíme. (foto)     V sobotu 25. září proběhl u nás v obci hasičský den. Vše odstartovalo 3. ročníkem hasičské pouti. O půl 11té se začali hasiči z našeho okrsku a občané scházet u pomníku padlým u obecního úřadu. Po přivítání starostou obce byli ocenění hasiči z našeho a paseckého sboru za pomoc po tornádu na Hodonínsku, a poté byl položen věnec u pomníku. Pak za doprovodu hudby jsme šli do kostela na mši svatou. Po ní jsme se v průvodu i s hudbou odebrali do areálu Střelnice, kde akce pokračovala volnou zábavou.

     Den nám pokračoval hasičskou silovou soutěží TFA od 14 hodin, která se nadočekávání povedla. Více v sekci "soutěže 2021".

     Další akcí byla večerní zábava se skupinami Niemandi a VitaminM od 20 hodin. Kluci hráli parádně a celý večer se pařilo a pařilo. Skončilo se v pozdních nočních hodinách a s úklidem aparatury se pokračovalo až do ranních hodin.

     Celý den byl náročný, ale důležité bylo, že se vše vydařilo a lidem se to líbilo. (foto)     V sobotu 28. srpna se kolem našeho areálu Střelnice jela oblíbená Barum rally Zlín. Probíhala zde rychlostní zkouška Pindula a to hned 2x. První průjezd byl cca ve 14 hodin a druhý netradičně cca ve 20 hodin. Počasí ač hlásili škaredě, vyšlo. Až na jeden deštík to bylo v pohodě a v podstatě svítilo. V našem areálu máme exkluzivní divácký svah, ač to v oficiálním programu závodu není uvedeno. I letos si k nám našla spousta lidí cestu a atmosféra byla prostě super, zejména na noční erzetě. Již od čtvrtka u nás byla spousta stanů a tak byl celý víkend dost náročný. Nakonec jsme to ve zdraví přežili, barumka byla opravdu perfektní a všichni jsme si klání rychlých kol užili. Doufáme, že se za rok zase uvidíme. Rally zdar! (foto)     Ve středu 18. srpna se náš sbor vydal do Zlína na příměstský tábor Základní umělecká škola Zlín - Jižní Svahy. Při příjezdu na místo jsme provedli ukázku hasičského zásahu s natažením jednoho utočného proudu. Potom jsme dětem naplnili džberovky, aby si mohly vyzkoušet hašení na nachystaný terč s plechovkami. Hlavním překvapením byla pěnová párty, kterou jsme připravili, a dětem se velice líbila. Nakonec jsme jim vysvětlili jak vypadá výstroj hasiče, popsali jsme naši techniku a odpovědělli na otázky přítomných dětí, při kterých si mohly projít naši cisternu a prohlédnout si její technické vybavení. Myslím, že byli všichni spokojeni a všem se to líbilo. (foto)

PS: Pěna je zdravotně nezávadná, určená přesně k těmto účelům.

autor: Zdeněk Kűhr     V sobotu 24. července jsme se zúčastnili oslav 130 let od založení SDH v Lužkovicích. Ve 14 hodin vyrazil průvod za doprovodu dechové hudby od místní zbrojnice k nedalekému křížku, kde byli všichni přivítáni starostou sboru bratrem Liškou, pak dále panem farářem Martinkou a zástupcem města Zlína panem Dufkem. Všichni také řekli pár slov k celé akci. Dále byl požehnán nový prapor místního sboru, jehož provedení se povedlo.

     Poté průvod pokračoval směrem k nedalekému fotbalovému hřišti. Zde byl uveden program dne a také bylo předáno ocenění některým lužkovickým hasičům. Sbor Lužkovic pak převzal od OSH Zlín z rukou bratra Cholasty Čestné uznání SDH.

     Poté již byly oficiality ukončeny a my jsme se mohli jít ochladit do stínu s nějakou tou tekutinou. Na místě byly nástěnky s dobovými i aktuálními fotografiemi a historickými písemnostmi. Kolem byla vystavena hasičská výstroj a výzbroj a také hasičské mašiny včetně těch tažených za autem. Na místě byla k prohlédnutí i hasičská vozidla.

     Odpolední program obsahoval ukázky různých útoků a to např. dětí, žen, mužů se starými mašinami atd.

     Večer už patřil jen volné zábavě a přátelskému potlachu mezi námi všemi. Podařené oslavy, povedly se. Děkujeme za pozvání ogaři!     Ve dnech 29. a 30. června jsme se společně se sbory z Pasek a Lípy rozhodli vyrazit na pomoc do tornádem zasažené oblasti Jihomoravského kraje. Přidělena nám byla obec Pánov a celkem jsme zde strávili 2 dny. Během této doby jsme zvládli udělat novou střechu na části garáží patřící k bytovému domu. Byli jsme k ruce tesařům, kteří dělali nové střechy na rodinných domech. Odklízeli vše, co se dalo. Ať už z okolí domů či nedaleké cyklostezky. Pomáhali s čištěním cihel a odklízením všeho v okolí, nyní již všem známé, hájenky. Práce se udělalo, myslím, spousty, ale pořád to byla jen kapka v moři.

     A osobní pocity? Nikdy se nechcete ocitnout v kůži lidí zde žijících. (foto)

autor: Iva Hrazdirová     V neděli 27. června se i letos u nás v obci uskutečnila pouťová ukázka dálkové dopravy vody. V neděli ve 14 hodin se obcí rozezněla siréna, která svolává hasiče k výjezdu. V součinnosti s okolními sbory se poté na trase pošta - střelnice vytvořilo vodní dopravní vedení za pomoci hadic B a cisteren či požárních stříkaček. Na začátku vedení byly Lužkovice, které sály vodu a na konci zasahovali naši kluci proti hořícímu domku. Voda došla do zasahující cisterny po 9,5 minutách od doznění sirény, což je super výkon. Celé akci přihlížela spousta diváků a tak se zase mohli podívat na práci hasičů zblízka.

     Dálková doprava vody má i v dnešní době význam, byť již není tak hojně využívána a upřednostňuje se spíše dálková doprava vody cisternami. Spolu s námi se ukázky zúčastnily sbory Jaroslavice, Klečůvka, Lípa, Lužkovice, Provodov a Želechovické Paseky. Všem děkujeme za spolupráci. (foto)     V sobotu 26. června proběhla v naší obci akce pro děti Dobrodružná cesta za pokladem. Konec celé akce byl situován u nás na Střelnici, kde se na ukončení celé akce opékaly špekáčky. Ještě předtím však naši mladí hasiči provedli ukázku zásahu z cisterny, po které si přítomné děti mohly za dohledu a dopomoci zkusit zastříkat z proudnice. Děti stříkající vody využily naplno a některé byly durch mokré. Po vyčerpání cisterny se tedy opékalo a pak už jen odpočívalo. Určitě podařená akce. (foto)     Ve dnech 4. - 5. června se další dva členové výjezdové jednotky (Kűhr Zdeněk a Čapák Robert) zúčastnili dvoudenního kurzu NDT - nositelů dýchací techniky.

     První den kurzu proběhl na hasičské stanici Valašské Klobouky. Začalo se teoretickými znalostmi fyziologie dýchání, funkčností a použitím dýchacích přístrojů. Poté následoval praktický výcvik jak postupovat před a při každém použití dýchacího přístroje zakončený výcvikem v protiplynovém polygonu, kterým stanice disponuje.

     Druhý den kurzu probíhal na hasičské stanici ve Zlíně. Zde se začalo také teorií, která už ale byla zaměřena na použití dýchacích přístrojů u zásahů. Dozvěděli jsme se různá pravidla, postupy, zásady, které jsme si později vyzkoušeli v praxi v místním cvičném "domečku".

     Oba tyto dny jsme si užili a opravdu se i hodně zapotili, jelikož praktická výuka probíhá v kompletní výstroji zasahujícího hasiče (třívrstvý zásahový oblek, zásahová obuv, kukla, zásahová přilba, zásahové rukavice a dýchací přístroj vážící cca 10 kg).

     Nyní naše jednotka disponuje 8 vyškolenými nositeli dýchací techniky.

autor: Zdeněk Kűhr     V sobotu 29. května jsme se rozhodli uspořádat kácení máje, jelikož proběhlo rozvolňování v souvislosti s covidem. Kácení ale předcházelo stavění, protože májka zatím nestála. Nastrojili jsme ji a postavili po obědě, chvilku jsme poseděli, pokecali a šli ji skácet. Vše se podařilo a tak i letos jsme tuto tradici nevynechali.     V neděli 16. května v 17:54:41 požár výškové budovy Želechovice nad Dřevnicí, ulice 4. května 336. Vyjede HZL 817, HZL 818. Hoří ve sklepě, dvě osoby v objektu zraněny.

     Zpráva, která zvedla ze židle nejednoho hasiče. Nicméně Vás uklidníme, šlo pouze o simulovaný poplach, kdy si členové naší výjezdové jednotky vyzkoušeli záchranu osob z "hořícího" objektu.

     Zasahující hasiči se rozdělili do dvou skupin. Jedna se vydala lokalizovat a uhasit "požár", druhá hledala zraněné osoby, které bylo nutno dostat ze zakouřeného objektu ven. Jeden z figurantů měl pouze poraněnou nohu a jeho vyvedení bylo poměrně jednoduché. Druhá osoba byla ovšem v bezvědomí zaklíněná pod stolem a bylo třeba ji vynést s ohledem na možné poranění páteře apod., k čemuž vhodně posloužila páteřní deska. Všechny zraněné osoby se povedlo zachránit a "oheň" byl uhašen.

     Poté ještě následoval nácvik masáže srdce a umělého dýchaní na figuríně, zapůjčené z Český červený kříž, pod dohledem zkušeného zdravotního bratra, a zároveň také našeho bratra Kryštofa Balajky.

     Závěrem pak bylo probrání nedostatků, shrnutí celé akce a její vyhodnocení.

     Této odborné přípravy se zúčastnili: Kryštof Balajka, Patrik Coufalík, Robert Čapák, Petr Dolanský, Daniel Hamšík, Lukáš Kruťa a Zdeněk Kűhr. Jako figuranti posloužili Marek Čuřík a Ivana Hrazdirová.

     Děkujeme Obci Želechovice a paní Machalíčkové, ředitelce ZŠ, za poskytnutí školních prostor a paní Novotné z MO ČČK za zapůjčení figuríny. (foto)

autor: Patrik Coufalík     Ve druhém únorovém týdnu přišlo počasí jako už dlouho ne a tak nás napadlo, že uděláme něco pro obec a pro děti. Podle předpovědi počasí jsme věděli, že má mrznout dlouho. Hned z kraje týdne večer se sešla parta hasičů s tím, že uděláme v dnešní nelehké době kluziště pod sokolovnou. Sešlo se nás asi 15 a po rozdělení úkolů šlo všechno jako po másle a do hodinky byly poskládané mantinely a vyrovnán napadaný sníh, poté jsme již mohli postupně začít kropit plochu. Po několik večerů se naváželo a kropilo a teď v současné době je krásné kluziště, které využívají hlavně děti a veřejnost k radovánkám... doufejme, že nám vydrží co nejdéle.

autor: Patrik Coufalík