členská základna     Dne 25. května 2018 vešlo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation) O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Z tohoto důvodu nelze obecně uvádět citlivé údaje o našich členech. Níže je uvedena pouze obecná skladba členské základny našeho sboru.
Náš sbor dobrovolných hasičů Želechovice nad Dřevnicí má ke dni 21. 7. 2018 celkem 68 registrovaných členů.
Rozložení tohoto počtu: