členové jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO)
želechovice nad dřevnicí k 20. 11. 2021
poř. č.jménonázev funkcečíslo funkceosvědčení z rokurok obnovení
1. Dolanský Petr velitel jednotky5 2019 2024
2. Kűhr Zdeněk velitel družstva4 2017 2022
3. Hrazdira Petr velitel družstva4 2019 2024
4. Zicha Ladislav velitel družstva4 2019 2024
5. Coufalík Patrik strojník2 2019 2024
6. Hamšík Daniel strojník2 2019 2024
7. Hlahůlek Stanislav strojník2 2019 2024
8. Ronza Otakar strojník2 2019 2024
9. Směšný Michal strojník2 2019 2024
10. Ševčík Josef strojník2 2019 2024
11. Čechmánek Tomáš starší hasič1
12. Gahura Michal starší hasič1
13. Gahura Tomáš starší hasič1
14. Sedláček Radim starší hasič1
15. Šarman Radek starší hasič1
16. Špendlík Roman starší hasič1
17. Šuba Josef starší hasič1
18. Balajka Kryštof hasič1
19. Čapák Robert hasič1
20. Kruťa Adam hasič1
21. Kruťa Lukáš hasič1
22. Špendlík Viktor hasič1

Poznámka:

Pro osvědčení velitele jednotky a družstva platí, že v průběhu 5 let platnosti osvědčení musí dotyčný jít min. 2x na cyklické školení. Tedy pro příklad: Mám platné osvědčení z roku 2019 a platí mi do roku 2024, kdy musím opětovně vykonat zkoušku na velitele. Kromě toho musím ještě v mezičase jít min. 2x na školení, např. v roce 2020 a 2023. Dva roky tedy mohu vynechat.

Funkční značení členů JSDH


Hasiči u zásahu plní různé funkce, které jsou dány jejich odborností. V rámci jedné jednotky SDH (dále jen JSDH) se rozlišují zejména následující hlavní funkce:
Každý hasič může mít navíc různé kurzy a specializace, např. školení na práci s motorovou a rozbrušovací pilou, nositel dýchací techniky, "paramedik", obsluha výškové techniky apod. Na rozdíl od výše uvedených funkcí nejsou vetšinou tyto konkrétní specializace nijak speciálně vyznačeny.

Protože u události zasahuje většinou několik jednotek, je nutné dále rozlišovat hasiče z pohledu velení u zásahu. Zejména se rozlišuje velitel zásahu (jeden z velitelů zasahujících jednotek, většinou se jedná o velitele hasičského záchranného sboru ČR).

Existují různé způsoby rozlišení zasahujících hasičů. Následující text přináší jejich přehled.1. Funkční značení na výložkách

Následující tabulka ukazuje hodnostní značení, které se nosí nejčastěji na pracovních stejnokrojích (tzv. PS II). Tyto stejnokroje se používají pouze při výcviku nebo při technických zásazích. U ostatních událostí se používají zásahové oděvy, na nichž toto označení chybí a hasiči se rozlišují jinak (viz dále).

2. Rozlišení na zásahových přilbách

Od roku 2009 se používá značení funkcí pomocí barevných pruhů na zásahových přilbách. Protože je tento způsob značení poměrně nový a vyžaduje technickou úpravu (polepení) přileb a také samozřejmě peníze, tak zdaleka ne všechny jednotky toto značení v současnosti používají. Dá se ale předpokládat, že se postupem času stane standardem.


Barevný pruh by měl na levé straně obsahovat název jednotky a na pravé straně příjmení a první písmeno jména hasiče.


Hasiči, kteří absolvovali minimálně střední zdravotnickou školu, případně kurz "Řidič dopravy nemocných a raněných", mohou používat jako označení hasiče se zdravotnickým vzděláním samolepící znak "modrá hvězda života".


Pokud to konstrukce přilby umožňuje, je možné u velitelských funkcí použít jako doplněk tohoto označení také čelní štítek v barevném provedení shodném s barevným provedením pásu. U ostatních funkcí je možné použít čelní štítek v barevném provedení černém nebo zlatém.


Barevné označení se liší u Hasičského záchranného sboru ČR a u jednotek dobrovolných hasičů, viz následující tabulky:


Příslušníci HZS ČR
funkcebarva pásubarva písma
do velitele družstvastříbrnáčerná
velitel družstvamodrábílá
velitel četyčervenábílá


Příslušníci jednotek SDH obcí a podniků a zaměstnanci HZS podniků
funkcebarva pásubarva písma
do veliteležlutáčerná
velitel (jednotky, družstva)oranžováčerná


Příslušníci HZS ČR

   Funkce do velitele družstva

   Funkce velitel družstva

   Funkce velitel čety
Příslušníci jednotek SDH obcí a podniků a zaměstnanci HZS podniků

   Funkce do velitele

   Funkce velitel (jednotky, družstva)


Označení funkce na přilbě udává v podstatě kvalifikaci hasiče z pohledu velení. Neříká ale nic o tom, kdo z hasičů skutečně v daný okamžik velí. Klidně se totiž může stát, že v rámci jednotky vyjede k zásahu velitel jednotky spolu s velitelem družstva. Pak oba dva mají u zásahu přilbu s oranžovým pruhem. Aktuální velení se proto rozlišuje pomocí výstražných vest.3. Rozlišení pomocí reflexních vest

Obecně mohou hasiči při své práci používat oranžové reflexní vesty, např. pokud pracují na frekventované silnici. Tyto vesty jsou buďto bez nápisu, nebo s nápisem HASIČI. Kromě toho ale vesty slouží i k rozlišení funkcí z pohledu velení u zásahu (jako doplněk k rozlišení na přilbách, viz výše). Velitel celého zásahu má proto vždy vestu s nápisem "VELITEL ZÁSAHU". Hasič velící konkrétní jednotce (zvláště u zásahu s větším počtem jednotek) by měl mít vestu s nápisem "VELITEL JEDNOTKY", apod.