dokumenty kategorie 4

ostatní (stanovy, lékařský posudek, přihláška do sdh, hasičské desatero, zajímavosti atd.)


– řazeno od nejnovějšího       » stanovy SH ČMS platné od 17. 10. 2014

       » požárům od komínů lze předcházet 2014

       » stejnokrojový předpis SH ČMS platný od 19. 10. 2013 včetně Dodatku č. 1

       » statut čestných vyznamenání a titulů SH ČMS platný od 1. 1.2014

       » rozdělení jednotek požární ochrany (JPO) a jejich popis

       » lékařský posudek platný pro rok 2016 ! ! !

       » nové značení zásahových helem + vesty, pokyn 47 ze dne 10. 11. 2010

       » hasičské desatero

       » poděkování primátora města zlína za zásah v pátek 18. února 2011 (norma platná od 1.1.2011)

       » informace o provozu komínů kouřovodů a spotřebičů paliv od HZS ČR (norma platná od 1.1.2011)

       » pokyny HZS před zahájením topné sezóny

       » záslužný řád českého hasičstva

       » návrh na vyznamenání (.doc, .pdf)

       » medaile/stužka za věrnost

       » registrační list kolektivu mladých hasičů

       » přihláška a evidenční karta nového člena

       » oznámení pojistné události SH ČMS

       » zpráva ošetřujícího lékaře

       » hasičká obměna písničky hrobař od skupiny premiér

       » zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce konané v lednu 2009

       » odkazy na reportáže a články o odtržení želechovic nad dřevnicí od zlína (aktualizace 11. 3. 2009 v 23:14)