stavění májky 2006
foto: archiv sdh

relax po práci zasloužená odměna