rozsvěcování vánočního stromu v naší obci 2009
(článek)foto: ivana hrazdirová