XVII. hasičská pou na svatém hostýně 2010
(článek)

foto: různí autoři