dětský den a kácení máje na střelnici 2010
(článek)

foto: bratr dolanský s manželkou