rozsvěcování vánočního stromu v naší obci 2010
(článek)foto: sestra hrazdirová