naše obec
(kontakty na orgány obce)     Želechovice leží v údolí na levém břehu Dřevnice 5,8 km východně od Zlína a 8,4 km západně od Vizovic, v nadmořské výšce 242 m. Trvalé bydliště k datu 1. 1. 2017 zde má 1864 obyvatel (vývoj počtu obyvatel a jeho věkové skladby v letech 2009 - 2017). Katastr obce měří 1599 ha. V jeho obvodu je také řada samot, většinou pasekářských usedlostí jako Oborky, Láze, Žleby, Vidova, Batalice, Želechovické Paseky. Dnes jsou některé z nich přeměněny na rekreační chalupy.


     V katastru Želechovice se nachází několik přírodních památek. Na Želechovických pasekách je nejstarší chráněné území v okrese, vyhlášené již v roce 1949 k ochraně jaterníku podléšky. Jedná se o jedinou lokalitu této rostliny v jižní části moravských Karpat. Lokalita „Pod Drdolem“ je louka na okraji smíšeného listnatého lesa, nacházející se západně od cesty na vrch Drdol. Vyskytuje se zde silně ohrožený vstavač bledý a další vzácné rostlinné druhy. Na katastrálním území se nacházejí 2 chráněné sirné prameny. (odkaz na internetové stránky)


1. Památky

– farní kostel sv. Petra a Pavla, katolický hřbitov, evangelický hřbitov
– pomník padlým ve 2. světové válce


2. Kultura, vzdělávání, spolky, organizace, sportovní aktivity a volný čas apod.

– pošta
– zdravotní péče (obvodní lékař, dětská lékařka, zubní lékařka, gynekolog)
– lékárna
– farní úřad
– 15. základní škola Zlín – Želechovice (otevřena v roce 1949) + tělocvična (pořádání plesu – únor, pravidelné cvičení TAJ–CHI, pořádání Dne zdraví a pohybu atd.) – (odkaz na internetové stránky)
– mateřská škola (rok 1951)
– pobočka Knihovny Františka Bartoše
– Sbor dobrovolných hasičů Želechovice nad Dřevnicí
– Sbor dobrovolných hasičů Želechovické Paseky
– TJ Sokol Želechovice (celoroční cvičení, několik sportovních oddílů, společensko–kulturní akce apod.)
– Skautský oddíl Želechovice nad Dřevnicí
– Přírodní park Želechovické Paseky (vyhlášen v roce 2001) (odkaz na internetové stránky)
– COOP Družstvo (bývalá Jednota), pekárna, papírnictví, servis kol, 3 autoservisy a pneuservisy a další obchody
– restaurační zařízení – Hospoda u Březíků, Restaurace u Vágnerů, Coffe bar


3. Potoky

– Obůrek (ve správě Lesy ČR s.p.)
– Vidovka (ve správě oblastní správy toků BRNO – pracoviště Bojkovice)


4. Doprava

– územím prochází silnice I/49 komunikace Zlín – Vizovice – linky místního a dálkového významu
– železnice Otrokovice – Zlín – Vizovice
– MHD – linka č. 12 Sportovní hala – Želechovice, křižovatka
– MHD – linka č. 90 Sportovní hala – Želechovice, škola


5. Vodovod

– ANO (ve správě VaK Zlín a.s.)
– vodovod Paseky (ve správě Želechovic nad Dřevnicí)


6. Kanalizace

– ANO (ve správě Želechovic nad Dřevnicí)


7. Plynofikace

– od roku 2000


8. Radiokomunikace, telefonizace

– analogový televizní signál horší – od roku 1930, vypnut 2012
– digitální televizní signál – od roku 2010
– telefon (pevná linka po drátech) od roku 1998
– mobilní telefon (T–Mobile, O2, Vodafone) – signál dobrý


9. Elektrifikace

– od roku 1930


10. Pojmenování ulic

– od roku 1950


zdroj: http://www.mestozlin.cz (informace následně doplněny a upraveny)
naše fotky

ulice přílucká ulice přílucká ulice výpusta ulice podřevnická linka 12 linka 12 - zastávka střed linka 12 česká pošta ulice podřevnická nákupní středisko COOP TUTY ulice 4. května pomník padlým ve 2. světové válce pomník padlým ve 2. světové válce budova úřadovny vývěsní skříňky u úřadovny kostel sv. petra a pavla fara kostel sv. petra a pavla katolický hřbitov památný strom ulice 4. května místní sokolovna hříště v areálu místní sokolovny ulice 4. května ulice 4. května základní škola - přístavba základní škola - sportovní hřiště základní škola - hlavní vchod základní škola - prvotní budova ulice osvobození + železniční trať kontejnerové překladiště společnosti metrans za kolejemi ulice papírenská světelná křižovatkakontakty na orgány obce


          úřední dny a hodiny obecního úřadu

          – Pondělí: 8:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00

          – Středa: 8:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00


          e–maily pro služební účely

          – starosta: starosta@zelechovice.net

          – místostarostky: mistostarosta@zelechovice.net

          – obecní úřad: obec@zelechovice.net

          – účetní: ucetni@zelechovice.net


          telefony pro služební účely

          – starosta (zástupce) tel: +420 775 569 119
                  – tento mobilní telefon je zároveň zahrnut do záchranného systému rozesílání výstražných zpráv

          – obecní úřad tel: +420 775 569 118, pevná linka +420 577 901 653