zásahy 2008
přehled výjezdů za rok 2008 vydaný HZS Zlínského kraje
článek i s jednotlivými přehledy výjezdů jednotek SDH ve Zlínském kraji zde.


čtvrtek 10. dubna
falešný poplach – zhruba kolem deváté hodiny večerní jsme uslyšeli, jak spustila siréna. Jakmile jsme se dostali na zbrojnici, zjistili jsme, že to byla lužkovická siréna, kterou někdo (zřejmě nějaká omladina) spustil jen tak. Po potvrzení, že opravdu nikde není naší pomoci potřeba, jsme se všichni rozzlobení odporoučeli nazpět k domovům. Nad touto věcí by se každý měl zamyslet a uvědomit si, že spouštění sirény jen tak pro radost je nejen nemorální, ale i nezákonné a případné postihy jsou vysoké. Siréna není na hraní, ale slouží pro přivolání pomoci. Toto by si měli všichni, bez rozdílu věku, uvědomit a rodiče by na toto měli upozornit i své děti. Děkujeme. Falešného poplachu se zúčastnilo 8 našich členů (Petr Dolanský, Michal Gahura, Tomáš Gahura, Daniel Hamšík, Stanislav Hlahůlek, Zdeněk Kűhr, Zdeněk Slezák, Michal Směšný).


úterý 29. ledna
výjezd do Zlína. První letošní výjezd se uskutečnil směr Zlín. Kolem 14:15 se u nás v obci rozhučela siréna a my jsme se začali sbíhat k naší zbrojnici, od které jsme zhruba ve 14:24 vyjeli. Hořela budova č. 26 v areálu bývalého Svitu. Po příjezdu na místo jsme vykonali různé pomocné práce a poté jsme čekali, až nás bude potřeba. Kolem 17:15 jsme byli odvoláni a jeli jsme domů. Tohoto výjezdu se zúčastnilo 5 našich členů (Petr Dolanský, Stanislav Hlahůlek, Zdeněk Kűhr, Josef Šuba, Vladislav Žitný). Oficiální zpráva HZS Zlínského kraje zde. Pár dalších fotek, které jsme na místě ulovili brzy zveřejníme.

– edit 24. 2.: námi pořízené foto na místě zásahu (zde)