zásahy 2012
přehled výjezdů za rok 2012 vydaný HZS Zlínského kraje
článek i s jednotlivými přehledy výjezdů jednotek SDH ve Zlínském kraji zde.


pondělí 10. prosince
Želechovice nad Dřevnicí. Po jedenácté hodině dopoledne se rozezněla v obci siréna, která nás svolala na zbrojnici. Ve třech jsme vyjeli podle instrukcí z došlé sms. Byl nahlášen požár nízkého zděného zahradního domku na ulici Pod Stráží u školy. Po příjezdu na místo těsně po proficích bylo zjištěno, že chytla udírna, která se v té lokaci nacházela. Velitel zásahu celou akci označil za planý poplach a tak jsme se po několika minutách vrátili zpět na základnu.

     Tohoto výjezdu se zúčastnili 3 naši členové: Petr Dolanský, Michal Gahura, Daniel Hamšík.


středa 17. října
Želechovice nad Dřevnicí. Z klidného slunečného dne nás vyrušil hlasitý tón sirény. Ihned jsme všichni věděli, co to znamená. Sedm se nás seběhlo u zbrojnice a už jsme vyjížděli s naší cisternou, která se nám nedávno vrátila z repasu karoserie a tak jsme ji mohli alespoň vyzkoušet. Nahlášený byl požár lesního porostu u firmy Metrans pod Klečůvkou. Už z dálky jsme viděli profíky jak od místa jedou směrem na Klečůvku. Po komunikaci s operačním jsme zjistili, že místo bylo špatně nahlášeno. Správné místo údajného požáru bylo naproti Metransu nad benzínkou Silmet v kopci. Po příjezdu na místo a jeho prozkoumání bylo zjištěno, že se jedná o nenahlášené pálení, tudíž planý poplach, a tak jsme my i profíci vyrazili zpátky na své základny.

     Tohoto výjezdu se zúčastnilo 7 našich členů: Petr Dolanský, Michal Gahura, Daniel Hamšík, Petr Hrazdira, Zdeněk Kűhr, Otakar Ronza, Roman Špendlík.


úterý 1. května
Želechovice nad Dřevnicí – lipské paseky. Po sedmé hodině večerní se v naší obci spustily sirény a členům naší jednoty přišly sms se sdělením, že hoří travní porost někde na lipských pasekách. Neváhali jsme proto a ihned jsme vyrazili. Hledání místa byl problém i pro profíky ze Zlína, ale nakonec jsme všichni rychle ohlášené místo našli. Po příjezdu na místo bylo ihned podle malého ohníčku jasné, že se o požár nejedná. Opět se jednalo o planý poplach, který nahlásila osoba nacházející se daleko od místa pálení a tudíž nevěděla, co se na místě přímo děje. Po obhlídce místa jsme jak my tak bratři z Pasek a profíci ze Zlína vyrazili zpět na základny.

     Tohoto výjezdu se zúčastnilo 11 našich členů: Petr Dolanský, Michal Gahura, Petr Hrazdira, Bronislav Kotas, Zdeněk Kűhr, Otakar Ronza, Michal Směšný, Radek Šarman, Roman Špendlík, Josef Šuba, Ladislav Zicha.


úterý 24. dubna
Želechovice nad Dřevnicí. V pravé poledne byla naše jednotka informována o požáru v katastru naší obce. Dle prvotního popisu se mělo jednat o požár travního porostu někde pod klečůvským kopcem u skladů. Po rychlém příjezdu na místo jsme se spojili s velitelem zásahu. Následně se přišlo na to, že se jedná o vypalování trávy. Oheň nahlásily osoby, které viděly plameny z dálky. Vypalující osoba měla situaci pevně v rukou a tak se jednalo o planý poplach. Proto jsme se vrátili zpět na základnu bez zásahu.

     Tohoto výjezdu se zúčastnili 3 naši členové: Petr Dolanský, Daniel Hamšík, Roman Špendlík.


středa 8. února
Želechovice nad Dřevnicí – Paseky. 22:13 se obcí rozhlučela siréna a po ní rozhlas, který všechny občany, a hlavně nás hasiče, upozornil na požár. Z sms, které nám došly, jsme se dozvěděli, že hoří v katastru naší obce bez přesnějšího místa. Po seběhnutí na zbrojnici a vyjetí jsme to zjistili přesně – stolařská dílna na Pasekách. Už z dálky byly vidět vysoké plameny. Na místě jsme byli celkem brzo a ihned jsme šli za velitelem zásahu z HZS Zlín, aby nám řekl, co po nás vyžaduje. Najeli jsme k objektu z horní strany a okamžitě jsme proti rozhořenému ohni rozvinuli dva proudy „C“. Na místě byla i další cisterna HZS, která jak nám tak i profíkům doplňovala vodu.

     Asi do půl hodiny bylo vše uhašeno a tak se nám naskytl pohled na to, co požár vykonal. Díky tomu, že objekt byl celodřevěný se oheň šířil a hořel velmi intenzivně a vykonal naprostou zkázu. Před půlnocí již bylo vše dohašeno. HZS odjelo a většina našich členů také. Bratři Kotas, Gahura a Špendlík zůstali i s cisternou na dohlídku místa asi do 4:30 ráno. Oficiální zpráva HZS Zlínského kraje zde.

     Tohoto výjezdu se zúčastnilo 9 našich členů: Petr Dolanský, Michal Gahura, Daniel Hamšík, Petr Hrazdira, Bronislav Kotas, Otakar Ronza, Michal Směšný, Roman Špendlík, Ladislav Zicha.


úterý 31. ledna
Želechovice nad Dřevnicí. V 19:57 byla naše jednotka svolána k zásahu. Dle zprávy hořelo přímo v naší obci a to na ulici Přílucká. Do 5 minut jsme vyjeli a po minutě jsme byli na místě. Kluci z HZS Zlín měli už ale situaci pevně v rukou a tak již nebylo naší pomoci potřeba. Na místě jsme sečkali dokud nám velitel zásahu neřekl ať se vrátíme na základnu.

     Tohoto výjezdu se zúčastnilo 6 našich členů: Michal Gahura, Daniel Hamšík, Petr Hrazdira, Bronislav Kotas, Roman Špendlík, Ladislav Zicha.