zásahy 2017
přehled výjezdů za rok 2017 vydaný HZS Zlínského kraje
článek i s jednotlivými přehledy výjezdů jednotek SDH ve Zlínském kraji zde.


pátek 15. prosince
Želechovice nad Dřevnicí. Jelikož výjezdy stále nekončí, nebudu již opakovat frázi, že to byl snad ten poslední :) Když bude tak bude. Již devátý výjezd se uskutečnil ve stejný den jako planý poplach požáru chatky. A to odpoledne. Kolem 16. hodiny nám došly sms o ohni garáže u RD na ulici Nádražní. Na místě jsme byli ještě před profíkama ze Zlína a po rychlé obhlídce místa jsme natáhli dva útočné proudy C a začali hasit. Po příjezdu kluků ze Zlína si hašení převzali, jelikož měli dýchací přístroje a na místě byl jako vždy silný dým. Celkem rychle se podařilo plameny dostat pod kontrolu a následně požár zlikvidovat. Garáž se nacházela ve stodole, která byla součástí rodinného domu. Kromě samotné garáže hořel i osobní automobil značky Škoda (typ 125), který byl dle informací udržovaný ve velmi dobrém stavu. Zůstali jsme nějaký čas na dohlídku a poté jsme po domluvě s majitelem odjeli zpět na základnu.

     Tohoto výjezdu se zúčastnilo 5 našich členů: Petr Dolanský, Daniel Hamšík, Otakar Ronza, Michal Směšný, Roman Špendlíkpátek 15. prosince
Želechovice nad Dřevnicí. Již osmý výjezd v letošním roce proběhl během dopoledne, kdy je spousta našich členů v práci. Naštěstí i tentokrát byl někdo doma, směnuje atd., takže jsme standardně vyjeli. Nahlášen byl požár chatky v kolonii pod hlavní cestou mezi Přílukem a Želechovicemi. Po příjezdu na místo jsme žádný oheň ani dým nezaznamenali a tak jsme šli za velitelem zásahu zjistit nějaké info. Po několika minutách bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach. V jedné z chatek někdo zatopil, a jelikož šel z komína černý dým, někdo další si myslel, že tam hoří a zavolal hasiče. Následoval tedy návrat na základnu.

     Tohoto výjezdu se zúčastnili 4 naši členové: Petr Dolanský, Zdeněk Kűhr, Michal Směšný, Ladislav Zichasobota 9. prosince
Želechovice nad Dřevnicí. Tentokrát to již snad byl opravdu poslední výjezd v letošním roce. Hořel přístřešek s různým materiálem u rodinného domu na ulici Podřevnická. Před druhou hodinou v noci nám přišly sms a rozezněla se siréna v naší obci. Po několika minutách jsme vyjeli s naším novým dopravním automobilem.

     Po příjezdu na místo jsme poskytli informace veliteli zásahu a dále pomáhali v hašení profíkům ze Zlína. Byly nataženy 4 útočné proudy, kterými se místo hasilo. Po cca 30 minutách byl požár uhašen, a již se jen likvidovala lokální ohniska požáru. Po zlikvidování požáru a po domluvě s velitelem zásahu byli na místo přivoláni kluci z Lípy s cisternou.

     Společně s nimi jsme na místě zůstali na dohlídku do cca 5:30. Po průzkumu místa bylo jasně deklarováno, že již nic nehoří, nedoutná a tak jsme místo požáru předali majiteli a odjeli zpět na základnu.

     V 9:00 jsme opět přijeli na místo požáru a to z důvodu vyžádání vyšetřovatele hasičů k rozebírání konstrukcí apod. Na místě již byl i kriminalistický technik PČR Zlín a po cca hodině jsme byli odvoláni zpět na základnu. Oficiální zpráva HZS Zlínského kraje zde.

     Tohoto výjezdu se zúčastnili 4 naši členové: Michal Gahura, Jaroslav Gajdošík, Daniel Hamšík, Petr Hrazdiračtvrtek 30. listopadu
Želechovice nad Dřevnicí. Možná posledním letošním výjezdem bylo čtvrteční odstraňování spadlého stromu v Zeleném údolí na Želechovických Pasekách. Těsně před třetí hodinou odpolední se obcí rozezněla siréna a dle sms jsme hned věděli, co se kde děje a kde je nás potřeba. Při příjezdu na místě již čekalo v obou směrech spousty aut a tak jsme rychle strom rozřezali a odstranili z cesty. Během 10 minut bylo hotovo a mohli jsme se vrátit na základnu.

     Tohoto výjezdu se zúčastnili 3 naši členové: Daniel Hamšík, Otakar Ronza, Michal Špendlíkneděle 27. srpna
Zlín - Klečůvka. Další výjezd nás stihl zrovna při uklízení stánku na Barumce. Zhruba o tři čtvrtě na 5 odpoledne nám došly sms, že hoří hala ČOV na Klečůvce. Část členů odjela na zbrojnici, kde již čekali další a jelo se na místo určení. Po cestě ale vyšlo najevo, že nejde o žádnou halu, ale o nějakou starou opuštěnou boudu a požár je již skoro zlikvidován. Po dojetí na místo jsme se nahlásili veliteli zásahu a na jeho pokyn jsme poté odjeli zpět na základnu. Oficiální zpráva HZS Zlínského kraje zde.

     Tohoto výjezdu se zúčastnilo 8 našich členů: Patrik Coufalík, Michal Gahura, Tomáš Gahura, Daniel Hamšík, Michal Směšný, Josef Ševčík, Roman Špendlík, Ladislav Zicha. A také 1 člen SDH Želechovice - Paseky: Lukáš Kruťa.pondělí 3. července
Hvozdná/Veselá. Letošním v pořadí čtvrtým výjezdem pro nás byl zásah u požáru stohu balíkované slámy na pomezí katastrálních území obcí Hvozdná a Veselá. Poplach nám byl vyhlášen ve 20:30 jako střídání hasičů, kteří byli na místě již několik hodin. Zásah spočíval v tom, že nakladač z místního družstva rozhrabal několik balíků slámy na volnou plochu, pak slámu rozhrabali ještě více hasiči vidlemi a potom se vše prolilo vodou. Následně nakladač stohoval takto mokrou slámu na vedlejší hromadu. Kromě této činnosti jsme my a další jednotky na místo vozili kyvadlově vodu našimi cisternami. Zhruba ve 2 hodiny v noci na úterý bylo v podstatě hotovo a všichni kromě Štípy jsme se mohli vrátit na základnu. Jednotka Štípy zůstala na místě jako dohlídka. Oficiální zpráva HZS Zlínského kraje zde. (foto)

     Tohoto výjezdu se zúčastnilo 8 našich členů: Patrik Coufalík, Petr Dolanský, Michal Gahura, Daniel Hamšík, Petr Hrazdira, Zdeněk Kűhr, Otakar Ronza, Michal Směšný. A také 1 člen SDH Želechovice - Paseky: Lukáš Kruťa.čtvrtek 25. května
Želechovice nad Dřevnicí. Již třetím výjezdem pro nás byla technická pomoc s hledáním pohřešované osoby v naší obci. Ve čtvrtek nás z klidného dne vyrušila siréna a vzápětí sms o výjezdu. Jednalo se o pohřešovanou osobu, jejíž auto se našlo v naší obci na stráži - u křížku.

     Po dostavení se členů jednotky i sboru na místo srazu, jsme po briefingu vyšli směrem k zatáčce u Pegasu, kde jsme v rojnici pročesávali les směrem k pile Pešl. Pokračovali jsme dále na Želechovické paseky, kde jsme sešli kolem Obůrků na cestu. Z tama jsme se dopravili auty zpět na výchozí bod, odkud mělo být po menším občerstvení dále pokračováno v hledání. Po asi čtvrt hodině nám bylo oznámeno, že osoba byla viděna na kamerovém záznamu v centru obce a další hledání tak již nemá význam. Po akci byla pro všechny připravena klobása v sále místní sokolovny. Celý zásah trval cca 4 hodiny. V době psaní článku již byla hledaná osoba živá a zdravá vypátrána společně s druhou osobou, ale to je již jiný příběh. (foto)

     Tohoto výjezdu se zúčastnilo 17 našich členů: Barbora Cekotová, Patrik Coufalík, Tomáš Čechmánek, Petr Dolanský, Michal Gahura, Daniel Hamšík, Stanislav Hlahůlek, Petr Hrazdira, Ivana Hrazdirová, Bronislav Kotas, Zdeněk Kűhr, Katka Kűhrová, Ondřej Malaník, Otakar Ronza, Michal Směšný, Roman Špendlík, Josef Šuba.středa 29. března
Lípa nad Dřevnicí. Dalším letošním výjezdem byl požár polního porostu/louky na Lípských pasekách. Chvilku po pravém poledni se obcí rozezněla siréna a členům výjezdové jednotky dorazily sms o výjezdu do vedlejší obce. Zpočátku byl problém místo požáru najít, ale po pár minutách se povedlo. I když byl oheň velký, profíkům a dalším již přítomným sborům se ho podařilo dostat pod kontrolu ještě před naším příjezdem. Zřejmě nebylo jasné, jak se situace vyvine a tak velitel zásahu přistoupil k povolání další cisterny s vodou, jelikož na místě se samozřejmě žádný zdroj vody nenachází. Po sečkání na místě jsme asi po čtvrt hodině byli odesláni zpět na základnu.

     Tohoto výjezdu se zúčastnilo 5 našich členů: Petr Dolanský, Zdeněk Kűhr, Bronislav Kotas, Michal Směšný, Roman Špendlík.pátek 3. března
Želechovice nad Dřevnicí. Zruba v 23:59 byla v obci spuštěna siréna a výjezdové jednotce přišly sms o výjezdu k požáru chatky u RD na ulici Osvobození v naší obci. Hledat jsme nic nemuseli, protože již podle dalších informací a očitým svědkům jsme věděli, kam máme jet. Jednalo se o zahradní domek/chatku na pozemku zbouraného rodinného domu vedle zkratky k vlakové zastávce. Zhruba za 7 minut jsme vyjeli a asi za 2 minuty jsme byli na místě. Ihned po příjezdu jsme se nahlásili veliteli zásahu a ihned jsme natáhli jeden útočný proud C směrem k ohni a společně s hasiči HZS Zlínského kraje ze stanice Zlín jsme začali hasit chatku a okolí. Za chvilku přijeli další členové jednotky novým dopravním automobilem Ford. Brzo jsme ji pokřtili :) Po uhašení chatky a zjištění, že vevnitř nikdo nebyl jsme rozebrali konstrukci střechy a stěn, kvůli uhašení skrytých ložisek požáru a nakonec jsme z důvodů bezpečnosti celou chatku strhli k zemi, protože nosná konstrukce byla značně narušená a v budoucnosti by mohla sama spadnout. Poté jsme vše důkladně prolili vodou a kolem druhé hodiny ranní jsme se vrátili na základnu. Oficiální zpráva HZS Zlínského kraje zde.

     Tohoto výjezdu se zúčastnilo 11 našich členů: Patrik Coufalík, Petr Dolanský, Michal Gahura, Tomáš Gahura, Daniel Hamšík, Petr Hrazdira, Zdeněk Kűhr, Otakar Ronza, Michal Směšný, Josef Ševčík, Radomír Špendlík. A také 1 člen SDH Želechovice - Paseky: Lukáš Kruťa.